top banner image
 
 
 

IT-rådgivning - ny teknologi

Rådgiving innen IT og digitalisering. Hjelp til virksomheter med strategisk bruk av ny teknologi slik at systemer, prosesser og kompetanse henger sammen. 

Få digitalisert selskapet ditt 

IT-sikkerhet

Uansett hvor mye teknologi bedriften din tar i bruk for å hindre datainnbrudd, så hjelper det lite hvis dine ansatte ikke har nødvendig bevissthet rundt IT- og datasikkerhet. Vi vurderer sikkerhetskulturen i din virksomhet.

Slik hjelper vi deg med sikkerhetskulturen i selskapet 

IT strategi

IT-strategien skal gi svar på det kritiske forretningsspørsmålet: “Hvordan skal IT hjelpe forretningen med å lykkes?”. IT-strategien sees alltid i sammenheng med virksomhetens overordnede forretningsstrategi. 

Se hva du får ut av en god IT-strategi

Skyløsninger

Å ta steget ut i skyen kan bidra til å redusere de totale IT-kostnadene og legge grunnlaget for en digital fremtid. Vi kan hjelpe deg på veien: fra kartlegging av din nåsituasjon, valg av skyløsning og selve jobben med å flytte ut i skyen. 

Les mer om hvordan ta i bruk skyløsninger

Innleie av IT-konsulenter og ledere

Ta grep om IT og endringer rundt dette ved å leie inn IT-ledelse fra Azets. Vi bistår i kortere eller lengre perioder. Få inn ny kompetanse, enten ved å lede eksisterende avdelinger og prosjekter eller gjøre endringsprosesser. 

Konsulentert for utleie innen teknologi

Kontakt oss for IT-rådgiving 

Ønsker du er prat om hva du må gjøre for å digitalisere din virksomhet? Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid

Du kan også ringe oss på telefon 40 10 40 18 

 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.