Webinar Corona tiltak ipad
 
 
 

Webinarer om Coronatiltak

Med våre webinarer om tiltak og tips til bedrifter i den utfordrende perioden mange står overfor i dag. Det gjelder å benytte seg av de økonomiske tiltakene samtidig som å ta vare på de ansatte.

 

Dersom din bedrift har blitt pålagt av Staten å stenge, eller har et inntektsbortfall over 30 % (20 % for mars), kan du søke om kompensasjon for å dekke nødvendige utgifter. Vi viser deg hva du trenger å forberede for å kunne søke om kompensasjon og tar en praktisk gjennomgang av hvordan søknaden skal sendes inn.

I dette webinaret vil vi se nærmere på følgende:

 • Hva som dekkes av denne ordningen
 • Hvor mye du kan få dekket
 • Hvem denne ordningen ikke vil gjelde for
 • Hva slags dokumentasjon deres virksomhet må ferdigstille før det kan søkes
 • Hvor og hvordan søke kompensasjon

Se videoen om kontantstøtte for bedrifter

Webinaret ble holdt 17. april kl. 14.00 og er basert på informasjon som forelå på dette tidspunktet.

 

Noen vil bli rammet hardere enn andre. Alle bedrifter bør sette seg inn i tiltakene som myndighetene kommer med og alle bedrifter bør iverksette tiltak slik at krisen møtes på best mulig måte.

I dette webinaret på 30 minutter vil vi se nærmere på følgende temaer:

 • Økonomisk krisehåndtering
 • Arbeidsmetodikk for å få oversikt og kunne vurdere tiltak
 • Hvilke tiltak har myndighetene kommet med?
 • Konkrete økonomiske tiltak for å møte krisen

Se videoen om økonomi i krisetid

Webinaret ble holdt tirsdag 24. mars kl. 13.00 og er basert på informasjon som forelå på dette tidspunktet.

De siste ukene har det blitt iverksatt flere tiltak fra staten knyttet til permittering, sykepenger og omsorgspenger for å dempe de økonomiske virkningene av coronaviruset. Azets mottar mange spørsmål om det nye regelverket og inviterer nå til et gratis webinar der vi gjennomgår endringene i regelverket, og hvordan dette påvirker din bedrift og dine ansatte.  

Vi vil gå gjennom de mest relevante endringene og gi konkrete råd og eksempler på hvordan arbeidsgiver skal forholde seg til disse:

 • Status i dag: Hva er vedtatt og hva gjenstår?
 • Permitteringer, sykepenger og omsorgspenger: Hvordan fungerer det nye regelverket i praksis? 
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere: Hvordan påvirkes de av de nye reglene? 
 • Hva skjer videre og hvilke løsninger venter vi på fra NAV?

Webinaret holdes av våre fageksperter Elin Heesen og Tormod Johansen.

Se videoen om permittering

Webinaret ble holdt torsdag 26. mars kl. 12.00 og er basert på informasjon som forelå på dette tidspunktet.

 

Spørsmål og svar om permittering

Kan arbeidsgiver forskuttere dagpenger de første 20 dagene?

Hva må oppgis på permitteringsvarselet for at NAV skal godkjenne dette?

Hva skjer med fagforeningstrekk under permittering? Må vi melde fra til NAV?

Hvem må signere på protokoll for drøftelsesmøter?

Hva er oppsigelsestiden for en ansatt som er permittert?

Kan en kalle tilbake ansatte i arbeid under permittering?

Hva med 50% permittering? Er lønnsplikten for arbeidsgiver da 4 lønnspliktdager?

Hvordan beregnes dagpengene etter de første 20 dagene av permitteringen?

Hvordan skal vi gå frem når vi må permittere ansatte?

Kan arbeidsgiver dekke lønn over 6G i permitteringslønnsperioden?

Kontakt våre eksperter

Azets hjelper mange kunder med å identifisere og gjennomføre tiltak som kundene kan dra nytte av.

For mer informasjon kan du ringe 40 10 40 18  eller sende inn skjemaet under.  

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.