Boligsameie-borettslag-regnskap
 
 
 

Regnskap for sameier og borettslag

Et samarbeid med Azets vil gi den nødvendige økonomiske kontrollen og oversikten for å gjennomføre den daglige driften på en best mulig måte. 

Få løst oppgavene dine 

Styrets faste regnskapsfører hjelper til med

Azets har utviklet et konsept som er skreddersydd sameier og borettslag. Konseptet gir den nødvendige økonomiske bistanden et styre trenger for en god drift, samt tilgangen til annen faglig ekspertise og mange nyttige tilleggstjenester.

  • Nettportal for styret med tilgang til nødvendige dokumenter
  • Fast regnskapsfører
  • Innkreving av felleskostnader
  • Betaling av fakturaer
  • Faste økonomiske rapporter med kommentarer
  • Årsoppgaver som skattemelding
  • Rådgivning
  • Juridisk bistand 

Kunnskapen og supporten du trenger for ditt sameie og borettslag

Oppgavene er mange og varierende for et sittende styre og det kan være utfordrende å finne en god løsning på de alle. Med Azets på laget sikrer vi at dere til enhver tid har økonomisk kontroll og samtidig kan være en trygg partner som kan bistå rundt andre driftsrelaterte spørsmål.

Azets er landets største aktør innen regnskap og lønn og som styremedlem kan du stole på at regnskapet blir ført riktig. Vi har etter mange års erfaring og god ekspertise på problemstillinger som kan oppstå i et sameie eller borettslag.

Alt tilgjengelig på nett

Vår portal Azets Cozone vil være “styrets verktøykasse”. Gjennom denne nettportalen kan du sende inn grunnlag, godkjenne dokumenter for regnskapet og se på oversiktlige rapporter tilpasset sameiet eller borettslaget. Det har aldri vært enklere å samarbeide med din regnskapsfører. Elektronisk fakturaflyt, fakturering, rapportering og administrasjon – akkurat når og hvor du vil.

Ta kontakt for tilbud på Azets tjenester

SkjermbildeCozoneMobil.png

Kontakt våre eksperter 

- for tilbud og mer informasjon om hva vi kan gjøre for din virksomhet.

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

 

 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.