Blomstring i Hardanger - rekneskapskontor
 
 
 

Rekneskapsførar i Hardanger

Er du næringsdrivande og ynskjer bistand til økonomisk styring og kontroll? 

Azets Hardanger tilpassar leveransen til dine behov på rekneskap, lønn og bedriftsrådgiving. Alltid på markedets beste digitale løysingar.

Få hjelp med rekneskapet i Hardanger

Din faste rådgjevar som kjenner drifta
Våre rekneskapsførarare i Øystese og Odda vil kjenne bedrifta di og gje deg gode råd på vegen. Det er alltid godt å kunne sparre med ein person om korleis den økonomiske utviklinga er, og kva tiltak som skal til for å drive selskapet på ein best muleg måte.
Alltid oppdatert på rekneskap og lønn
Ved å overlate arbeidsoppgåvene med rekneskap og løn til våre engasjerte tilsette i Hardanger frigjer du verdfull tid, og får enkelt tilgang til dei viktige tala dine i rapporteringsportalen vår. Samstundes passar me på at rapportering til styresmaktene på rekneskap og løn vert levert innan fristane.
Leig våre konsulentar for kortare og lengre oppdrag
Du kan leige konsulentane våre for kortare eller lengre oppdrag: Rådgjevarane våre er fleksible på kor dei gjer oppgåvene og på kva for system dei jobbar. Har du behov for hjelp i di programvare eller ynskjer at konsulentane våre jobbar i ditt miljø for ein kortare eller lengre periode, gjer dei sjølvsagt det. Saman finn me dei beste løysingane.

Om rekneskapskontoret i Hardanger

Ved kontora våre i Hardanger har me dedikerte team som bistår det lokale næringslivet. Kundane våre er frå alle bransjar og i alle storleikar, frå enkeltpersonsforetak til større bedrifter. Me tilpassar tenestene våre til dine behov. 

Har de eiga økonomiavdeling og i periodar manglar kvalifisert personell, kan me stille med konsulentar ute hjå dykk.

Velkomen til Azets i Odda og Øystese!

Kari Lunestad
Avdelingsleder

Kontoret i Odda

Adresse
Hovedlageret på Smelteverkstomta, 5750 Odda
Telefon
Åpningstider
08:00-16:00 hverdager mandag-fredag

Kontoret i Øystese

Adresse
KvamKanHuset Sjusetevegen 20 5610 Øystese
Telefon
Åpningstider
08:00-16:00 hverdager mandag-fredag

Me er eit fullservicebyrå som bistår deg med det du treng uansett problemstilling og størrelse på selskapet. Ekspertane våre er klare til å hjelpe deg med alt innan rekneskap og lønn – slik at du kan fokusere på å drifte selskapet.

Les meir om tenestene våre her:

"Azets Hardanger har vore ein viktig samarbeidspartner for omsetningsauken Mikkelparken har hatt dei siste åra. Me har opplevd Azets som eit profesjonelt og løysingsorientert regnskapsbyrå. Den personlige og gode rådgivinga har vore svært god."
Dag Instanes, dagleg leiar
Bjarte Erstad portrett
Bjarte Erstad
Salgssjef
Kari Lunestad
Avdelingsleder

Ta kontakt

Me hjelper deg med alt innan rekneskap og lønn, og finn dei beste løysingane for akkurat di bedrift.

Ta kontakt i dag.

Telefon:

 

Opningstider:
08:00-15:30 kvardagar mandag-fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Webinarer illustration Green man

Lær mer på våre kurs og seminarer

Ønsker du å holde deg oppdatert og få tilgang til viktig informasjon om regnskap, økonomistyring og lønn & HR? Vi gir deg et bredt utvalg av webinarer og seminarer. Se hva vi har å tilby for deg.

Norge lokalkontor kart illustrasjon

Rekneskapsførar over heile landet

Som ein del av eit stort og landsdekkande kompetansemiljø, har me heile 50 rekneskapskontor over heile landet, i tillegg til våre kontor i Hardanger. På samtlege lokalkontor finn du autoriserte rekneskapsførarar, lønnskonsulentar og rådgjevarar innanfor økonomi, lønn og HR.