rekneskap lønn rådgjeving på Voss
 
 
 

Rekneskapsførar på Voss

På utkikk etter nokon som kan hjelpe deg med rekneskap, lønn eller rådgjeving? Sjå fordelane med å bruke våre tenester og ta gjerne kontakt med ein av våre rekneskapsførarar på Voss. 

Få hjelp med rekneskapet

 

Få oversikt og kontroll på tala

Korleis kan me påstå at det lønner seg å overlate rekneskap og lønn til en Azets rekneskapsførarar på Voss?

Jo, fordi du sparer tid og får betre oversikt, samtidig som du kan vere sikker på at du har ein korrekt rekneskap og at lønnskøyringa er riktig. I tillegg kan rekneskapsføraren gje deg gode råd slik at du tar riktige økonomiske beslutningar. Det kan lønne seg!

Våre lønnskonsulentar og rekneskapsførarar kjenner markedet på Voss og omegn godt. Ein som kjenner bedrifta di, markedet ditt og bransjen din vil også vere ein god rådgjevar. Me kombinerer vår erfaring med dine rekneskapsdata for å gje deg dei beste råda. Med nettbaserte løysingar blir samarbeidet enkelt og du får lett god oversikt i ein travel kvardag.

 • Korrekt føring av rekneskapen 
 • Betaling til leverandørar
 • Fakturering til kundar
 • Lønn til dine tilsette
 • Handtering av reiserekningar og utlegg
 • Skatt og utbytte
 • Årsrekneskap og likningspapir
 • Skatt og utbytte
 • Styrearbeid
 • Budsjettering og planlegging
 • HR-rådgjeving

Preger Corona-situasjonen din bedrift?

Har du spørsmål rundt ansatte som permittering, karantene, sykelønn, refusjoner mm.?

Eller hva du kan gjøre for å sikre økonomien og likviditeten i selskapet på best mulig måte?

Bli kontaktet av en rådgiver

Rekneskapstjenester på Voss

Rekneskap

Våre rekneskapsførarar på Voss har solid kompetanse og er alltid oppdaterte på lover og reglar. Me vil strekkje oss langt for å gje deg gode økonomiske råd til det beste for di bedrift.
 

Utbetale lønn

Lønn

Få hjelp med blant anna lønnsberekning, handtering av ferie og fravær, a-meldinga og årsoppgjer. Me har alltid tilgjengelege ressursar for deg, som er 100 % oppdaterte på lover og reglar.

To personer får rådgjeving

Rådgjeving

Anten det gjeld analyse og styring av tal, styrearbeid eller spørsmål og oppgåver innan HR og lønn, har me den kompetansen du treng for å få oversikt og hjelp. 
Tre regnskapsførere

Kven er vi?

På vårt kontor på Voss er me totalt 20 rekneskapsførarar og lønnskonsulentar som hjelper deg med rekneskap, lønn og bedriftsøkonomisk rådgjeving. Me hjelper alt frå enkeltpersonsforetak til store verksemder og tilpassar alltid våre tenester til våre kundar sine behov. Ingen kunde er for liten og ingen kunde er for stor for oss på Voss.

Målet vårt er å effektivisere drifta av di verksemd med gode tekniske løysingar og solid fagkunnskap. Tilgang til smarte og effektive løysingar på nett som elektronisk fakturaflyt og webrapportering sørger for eit enkelt og tidsbesparande samarbeid - og ein enklare kvardag for deg.

For oss er det viktig å forstå kundane våre sin kvardag og vere ein god samarbeidspartnar. Kunnskap om det lokale næringslivet og gode kunderelasjonar er viktige stikkord.

Velkommen til oss på Voss!

Enkelt samarbeid gjennom nettbaserte tenester

Det har aldri før vore enklare å samarbeide med din rekneskapsførar. Nettportalen CoZone er designa for å forenkle og betre din økonomiske kvardag. Gjennom CoZone har me tilrettelagt for ein smidig og automatisert rekneskapsprosess. Nettportalen gjer samarbeidet med våre rekneskapsførarar  enkelt. I CoZone kan du blant anna godkjenne fakturaer, lagre og sende dokumenter, sjå på tal og rapportar, fakturere kundar og organisere lønns- og personalarbeidet. 

Lær meir og test ut CoZone her

CoZone Kundeportal

Kontaktinformasjon

Telefon: 40 10 40 18

Besøks- og postadresse:
Evangervegen 3
5704 Voss

Ta kontakt, så hjelper vi deg videre

Ring oss på 40 10 40 18  eller fyll ut skjemaet under.

Åpningstider: fra kl. 08:00 til 16:00 på alle hverdager.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Webinar_image.jpg

Lær mer på våre kurs og seminarer

Ønsker du å holde deg oppdatert og få tilgang til viktig informasjon om regnskap, økonomistyring og lønn & HR? Vi gir deg et bredt utvalg av webinarer og seminarer. Se hva vi har å tilby for deg.

Se utvalget av seminarer og webinarer her

Rekneskapsførare over heile landet

Som ein del av eit stort og landsdekkande kompetansemiljø, har me heile 50 rekneskapskontor over heile landet, i tillegg til vårt kontor på Voss. På samtlege lokalkontor finn du autoriserte rekneskapsførarar, lønnskonsulentar og rådgjevarar innanfor økonomi, lønn og HR. Du finn oss blant anna i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen.

Ei oversikt over alle lokale rekneskapskontor finn du her.