nedbemannig

Lovlig og samvittighetsfull nedbemanning

Azets People og Advokatfirmaet Magnus Legal samarbeider for å hjelpe din bedrift gjennom nedbemanningen! 

 

Vi vet hvilke årsaker til nedbemanning som er lovlige, hvilke juridiske forberedelser ledelsen må gjøre i forkant av en nedbemanning og vi tar oss av iverksettelsen av prosessen.

Vi tilbyr blant annet:

  • Juridisk rådgivning til bedriften i forkant
  • Informasjonsmøte for overtallige 
  • Omstillingssamtale 
  • Jobbsøkerkurs 
  • Skreddersydde karriereprogrammer 

Forberedelse til nedbemanningsprosessen

Det kan være mange grunner til at en bedrift ønsker å nedbemanne. Det behøver ikke være røde tall, men det må være en fornuftig vurdering fra styret i bunnen.
Grunnen kan potensielt være at man ønsker å oppnå et bedre resultat.

Den viktigste jobben ledelsen må gjøre i forkant er å dokumentere at de har lett med lykt og lupe i organisasjonen etter alternativer til oppsigelser som er mindre belastende for arbeidstakerne. Alternative løsninger kan være omplassering, omskolering, permittering, utleie av ansatte, nedjustering av stillingsprosent mv.

Desto tidligere tillitsvalgte kan kobles på prosessen og vurderingene jo bedre. Det beste er dersom de tillitsvalgte kobles på allerede når ledelsen vurderer eventuelle alternativer til oppsigelser. Involveringen av tillitsvalgte på et tidlig tidspunkt sørger for at arbeidstakernes interesser er ivaretatt og fremmet allerede fra starten av. Det gir utrykk for en ryddig og rettferdig prosess.

Iverksettelse av nedbemanningsprosessen

Azets hjelper deg å nedbemanne ved å bistå med følgende:

  • Møte med tillitsvalgte – forankre beslutning og utvelgelseskriterier
  • Gjennomføre utvelgelsesprosess – innkalle til og avholde drøftelsesmøter
  • Møte med tillitsvalgte – forankre utvelgelsen
  • Overlevere oppsigelser

Hvordan behandler vi de ansatte som blir nedbemannet?

Den som blir berørt ved en omstilling / nedbemanning vil ofte ha behov for en «uhildet» person som kan være rådgivende og gjøre den enkelte i stand til å håndtere nedbemanningen slik at du som leder kan konsentrere deg om det din virksomhet skal leve av.

Vi tilbyr den enkelte medarbeider som mister jobben; informasjon, støtte og veiledning for å komme raskest mulig inn i nytt og relevant arbeid. Dette skjer i form av kurs og personlig karriererådgiving.

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.