Dame nedpakking på jobb
 
 
 

Nyansettelser

Du har ansatt en ny medarbeider og ønsker at denne skal komme inn i arbeidsmiljøet og oppgavene så raskt som mulig. En onboardingsprosess starter i det avtalen er signert og fortsetter flere måneder ut i ansettelsesforholdet.

Få på plass onboarding av nyansettelser

Onboarding – en god oppstart for nye medarbeidere

Hvordan du møter dine nye medarbeidere gir dem ett inntrykk av hvilken kultur og holdninger dere har i virksomheten. Å bli møtt med profesjonelle onboardingsrutiner gir et godt førsteinntrykk, tydeliggjør forventninger og skaper en god progresjon på læring og beherskelse av arbeidsoppgaver.

Prosessen kan bestå av alt fra mottak første dag og fadderordning til opplæringsplaner og oppfølging i prøvetid. En god onboardingsprosess er tilpasset din virksomhet og det som er viktig for dere.

Hjelp fra Azets:

  • Etablere onboardingsrutiner
  • Implementere digitaliserte onboardingsprosesser
  • Etablere maler for oppfølging i prøvetid
  • Opplæring av ledere i prosessen
  • Regler i prosessen

Få kontroll fra signering til 1 år ut i ansettelsen

Mange ledere tar lett på denne prosessen og det skaper fort frustrasjon både for den nyansatte, men også kolleger som blir sittende med større arbeidsmengde og mer opplæring enn forventet.

De første månedene i et ansettelsesforhold er viktige og oppfølging med jevnlige samtaler er vesentlig. Dokumentert oppfølging i prøvetid er avgjørende hvis man forstår at man har gjort en feilansettelse. Du vil ikke ha mulighet til å gå til en saklig oppsigelse uten en slik dokumentert oppfølging og dokumentasjon på opplæring.

Onboardingsprosessen er her delt opp i seks faser med ulikt fokus. 

Fase 1 - Fra signering til første arbeidsdag
Perioden mellom signering og første arbeidsdag.

Fase 2 - Første arbeidsdag
Det viktige førsteinntrykket og informasjon - sørg for å ha alt klart før den ansatte kommer.

Fase 3 - Første uken
Avklar hva, hvordan, hvem og forventninger.

Fase 4 - Etter tre måneder
Evaluering av perioden som har gått, og hvilke planer og mål som skal settes fremover.

Fase 5 - Etter 1 - 6 måneder
Den viktige prøvetiden er over.

Fase 6 - Etter ett år
Medarbeider- og utviklingssamtaler.

 

150.000 koster det i snitt å ansette nye medarbeidere!

Har du råd til å ikke gjøre en skikkelig onboarding?

Få hjelp av ekspertene

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Legg en god plan sammen med våre rådgivere.

Truls Roll - Head of Head of People, Organisation & Culture

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.