Dame nedpakking på jobb
 
 
 

Nedbemanning og oppsigelser

Hjelp til å nedbemanning og gjennomføre oppsigelser på riktig måte. Det er viktig at alle parter blir ivaretatt i slike prosesser og det er mye å passe på slik atdet blir håndtert ritkig. Hjelp fra proffesjonelle er en bra investering.

HJelp til nedbemanning

 

Gjør det riktige i nedbemanning

Vi vet hvilke årsaker til nedbemanning som er lovlige, hvilke juridiske forberedelser ledelsen må gjøre i forkant av en nedbemanning og vi tar oss av iverksettelsen av prosessen.

Nedbemanning er når ansatte sies opp med årsak i virksomheten. For både virksomhet, ledelse og ikke minst medarbeider(e) er dette en krevende øvelse. Da kan det være godt og trygt å ha en profesjonell partner med gjennom prosessen slik at alle parter ivaretas på best mulig måte.

Nedbemanninger kan være store og omfattende og ramme mange ansatte, eller de kan være mindre og ramme kun få ansatte. Ved nedbemanning må uansett arbeidsgiver følge vilkårene og formkravene for oppsigelse. Våre rådgivere og jurister har lang erfaring fra dette, og kan tilby støtte under hele prosessen.

Oppsigelser på grunn av forhold på arbeidstakers side er ekstra krevende og kravene til saklig grunn for oppsigelse er strenge. Her er dokumentert oppfølging og dialog med den ansatte ofte helt avgjørende. En liten formfeil i denne prosessen kan føre til at oppsigelsen blir kjent ugyldig.

Våre rådgivere bistår med på nedbemanning

 • Juridisk bistand
 • Maler og sjekklister til bruk gjennom hele prosessen
 • Kurs og opplæring
 • Veiledning og rådgivning til ledere
 • Informasjonsmøte for overtallige 
 • Omstillingssamtale 
 • Jobbsøkerkurs 
 • Skreddersydde karriereprogrammer 


Arbeidskontrakt

Forberedelse til nedbemanningsprosessen

Det kan være mange grunner til at en bedrift ønsker å nedbemanne. Det behøver ikke være røde tall, men det må være en fornuftig vurdering fra styret i bunnen. Grunnen kan potensielt være at man ønsker å oppnå et bedre resultat.

Den viktigste jobben ledelsen må gjøre i forkant er å dokumentere at de har lett med lykt og lupe i organisasjonen etter alternativer til oppsigelser som er mindre belastende for arbeidstakerne. Alternative løsninger kan være omplassering, omskolering, permittering, utleie av ansatte, nedjustering av stillingsprosent mv.

Desto tidligere tillitsvalgte kan kobles på prosessen og vurderingene jo bedre. Det beste er dersom de tillitsvalgte kobles på allerede når ledelsen vurderer eventuelle alternativer til oppsigelser. Involveringen av tillitsvalgte på et tidlig tidspunkt sørger for at arbeidstakernes interesser er ivaretatt og fremmet allerede fra starten av. Det gir utrykk for en ryddig og rettferdig prosess.


Ansatt kort nedbemanning

Iverksettelse av nedbemanningsprosessen

Azets hjelper deg å nedbemanne ved å bistå med følgende:

 • Møte med tillitsvalgte – forankre beslutning og utvelgelseskriterier
 • Gjennomføre utvelgelsesprosess – innkalle til og avholde drøftelsesmøter
 • Møte med tillitsvalgte – forankre utvelgelsen
 • Overlevere oppsigelser

Slik oppnår du en mindre smertefull nedbemannings- prosess

Vi har lagd en guide som gir deg oversikt over når du kan bruke permitteringer og når du kan starte en nedbemanning. Spilleregler og hva du må drøfte - og med hvem.

Last ned vår guide

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.


Ansatt behandling

Hvordan behandler vi ansatte som blir nedbemannet?

Den som blir berørt ved en omstilling eller nedbemanning vil ofte ha behov for en «uhildet» person som kan være rådgivende og gjøre den enkelte i stand til å håndtere nedbemanningen slik at du som leder kan konsentrere deg om det din virksomhet skal leve av.

Vi tilbyr den enkelte medarbeider som mister jobben; informasjon, støtte og veiledning for å komme raskest mulig inn i nytt og relevant arbeid. Dette skjer i form av kurs og personlig karriererådgiving.

Snakk med våre eksperter på rådgivning

Christin Algrøy
Head of Advisory 
Tel: +47 994 15 767
Marit Vistekleiven
Head of HR-Advisory 
Tel: +47 917 80 387

Få kontakt med en rådgiver

Finn ut hva vi kan gjøre for deg og din bedrift. Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat. Du kan også ringe oss på telefon 40 10 40 18

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.