Dame nedpakking på jobb
 
 
 

Nedbemanning og oppsigelser

Av alle HR-oppgaver er nedbemanning og oppsigelser en av de tyngste, både med tanke på regelverk og de menneskelige sidene av det. Vi bistår deg og påser at både regelverk og medarbeidere blir tatt hånd om.

Hjelp til nedbemanning

Gjør det riktige i nedbemanning

Vi vet hvilke årsaker til permitteringer og nedbemanninger som er lovlige, hvilke juridiske forberedelser ledelsen må gjøre i forkant av en nedbemanning og vi tar oss av iverksettelsen av prosessen.

Nedbemanning er når ansatte sies opp med årsak i virksomheten. For både virksomhet, ledelse og ikke minst medarbeider(e) er dette en krevende øvelse. Da kan det være godt og trygt å ha en profesjonell partner med seg gjennom prosessen slik at alle parter ivaretas på best mulig måte.

Nedbemanninger kan være store, omfattende og ramme mange ansatte, eller de kan være mindre og ramme kun få ansatte. Ved nedbemanning må uansett arbeidsgiver følge vilkårene og formkravene for oppsigelse. Våre rådgivere og jurister har lang erfaring fra dette, og kan tilby støtte under hele prosessen.

Oppsigelser på grunn av forhold hos arbeidstaker er ekstra krevende og kravene til saklig grunn for oppsigelse er strenge. Her er dokumentert oppfølging og dialog med den ansatte ofte helt avgjørende. En liten formfeil i denne prosessen kan føre til at oppsigelsen blir kjent ugyldig.

Våre rådgivere bistår med nedbemanning

  • Juridisk bistand
  • Maler og sjekklister
  • Kurs og opplæring
  • Veiledning og rådgivning til ledere
  • Informasjonsmøte for overtallige
  • Omstillingssamtale
  • Gjennomføring av oppsigelsesprosess fra A til Å
  • Jobbsøkerkurs
  • Skreddersydde karriereprogrammer

Hvordan behandler vi ansatte som blir nedbemannet?

Den som blir berørt ved en omstilling eller nedbemanning vil ofte ha behov for en uavhengig samtalepartner som kan være rådgivende og gjøre den enkelte i stand til å håndtere nedbemanningen - slik at du som leder kan konsentrere deg om det din virksomhet skal leve av.

Vi tilbyr den enkelte medarbeider som mister jobben informasjon, støtte og veiledning for å komme raskest mulig inn i nytt og relevant arbeid. Dette skjer i form av kurs og personlig karriererådgiving og muligheter for rekruttering til nye stillinger vi vårt rekrutteringsbyrå

Få hjelp av ekspertene

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Legg en god plan sammen med våre rådgivere.

Truls Roll - Head of Head of People, Organisation & Culture

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Slik oppnår du en mindre smertefull nedbemanningsprosess

Vi har laget en guide som gir deg oversikt over når du kan bruke permitteringer og når du kan starte en nedbemanning. Spilleregler og hva du må drøfte - og med hvem.

Last ned vår guide