Hvor mye av reiseoppgjøret er skattefritt?

Lønn & HR | Oppdatert 15.08.2023

av Tormod Johansen

Hva kan ansatte få dekket på reiser, hva er skattefritt, og hvordan regne det ut?

Reiseregler oppfattes ofte som kompliserte og uoversiktlige. Det er lett å trå feil for både ansatt og arbeidsgiver, og er man “uheldig” å få kontroll kan det få konsekvenser.

To forhold rundt reiseoppgjør det er viktig å ha kontroll på:

  1. Hva skal ansatte ha utbetalt når de er på tjenestereise?
  2. Hvor mye av utbetalingen er trekkfri og skattefri?

Webinar | Hvordan beregne diett

Statens særavtaler

Statens særavtaler gjelder i utgangspunktet for de som er ansatt i staten, men også mange arbeidsgivere i privat sektor bruker særavtalene.

Har du avtale med dine ansatte om å betale godtgjørelser etter statens satser må du være klar over at de skattefrie satsene i hovedsak er lavere enn statens satser. Konsekvensen er at en del av reiseoppgjøret blir skattepliktig. Blir det skatteplikt på deler av reiseoppgjøret må du trekke skatt av overskuddet. Jeg sier mer om dette nedenfor.

Hva arbeidsgiver skal betale i godtgjørelser til ansatte som er på tjenestereise reguleres av avtalen. Noen arbeidsgivere har avtale med sine ansatte om at det ytes godtgjørelser i tråd med det som til enhver tid er skattefritt.

Satsene i særavtalene

Satsene i statens særavtaler justeres stort sett hvert år. Her er de satsene som gjelder fra og med 1. Januar 2023 for reiser i Norge.

Diettgodtgjørelse - reiser uten overnatting

Fravær     Satser 2023
Fra og med 6 og til og med 12 timer  kr 342
Fravær over 12 timer  kr 637


Diettgodtgjørelse - reiser med overnatting

Fravær    Satser 2023
Over 12 timer med overnatting  Kr 872
Påbegynt døgn fra og med 6 og til og med 12 timer kr 342
Påbegynt døgn over 12 timer  kr 637


Bilgodtgjørelse

  Satser 2023
Ordinær bilgodtgjørelse  kr 4,48 pr km
   
Tillegg til bilgodtgjørelse:  
Passasjertillegg pr passasjer pr km  kr 1,00 pr km
Kjøring på skogs- og anleggsveier  kr 1,00 pr km
Tilhengertillegg/utstyrstillegg  kr 1,00 pr km

 

Kjøring med andre transportmidler enn egen bil

Andre transportmidler Satser 2023
Motorsykkel over 125 ccm    Kr 2,95 pr km
Snøscooter og ATV Kr 10,00 pr km
Båt med motor Kr 7,50 pr km
Moped, motorsykkel opp til og med 125 ccm og andre motoriserte fremkomstmidler Kr 2,00 pr km


Hvor finner du satsene i statens særavtaler?

Særavtalene i staten er publisert i Statens Personalhåndbok. Du finner særavtalene her:

Hvor mye av reiseoppgjøret kan utbetales trekkfritt?

Det er skattebetalingsforskriften som bestemmer hvor mye som kan utbetales trekkfritt når ansatte er på reise. Reglene er ulike avhengig av type godtgjørelse som utbetales.

Diettgodtgjørelse

Hvor mye som kan betales uten skattetrekk følger av “Forskrift fastsatt av Skattedirektoratet om satser mv. til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2023”.

Reiser med overnatting

Hvor mye som kan utbetales uten skattetrekk på reiser med overnatting, avhenger av hvor den ansatte har overnattet i løpet av tjenestereisen:

Overnattingssted      Trekkfri sats pr døgn 2023
Hotell    kr 634 pr døgn
Pensjonat og hybel/brakke uten kokemuligheter    kr 177 pr døgn
Hybel/brakke med kokemuligheter og privat    kr 98 pr døgn

Den samme trekkfrie satsen gjelder også for påbegynte døgn.


Eksempel

Ansatt er på reise fra mandag kl 8 til tirsdag kl 13.
Det betales diett etter statens satser. Den ansatte bor på hotell.
Måltidstrekk er utelatt i eksempelet, det omtales nærmere nedenfor.

Krav på diett etter statens satser.

Døgn 1  
Utbetalt diett etter statens satser kr 872
Trekkfritt    kr 634
Trekkpliktig diett  kr 238


I det første døgnet er det et “overskudd” i dietten på kr 238, som det må trekkes skatt av. Beløpet inngår også i grunnlaget for arbeidsgiveravgift.

 

Eksempel

Ansatt er på reise fra mandag kl 8 til tirsdag kl 17.
Det betales diett etter statens satser. Den ansatte bor på hotell.
Måltidstrekk er utelatt i eksempelet, det omtales nærmere nedenfor.
Krav på diett etter statens satser.
  Døgn 1  Påbegynt døgn
Utbetalt diett etter statens satser kr 872 kr 342
Trekkfritt  kr 634 kr 342 (kunne vært kr 634)
Trekkpliktig diett  kr 238  kr 0

 

I det første døgnet er et “overskudd” i dietten på kr 238, som det må trekkes skatt av. Beløpet inngår også i grunnlaget for arbeidsgiveravgift.

I døgn 2 ser vi at den trekkfrie satsen er høyere enn statens sats. Det er på grunn av at den ansatte bodde på hotell første natten.

I og med at de her har avtale om å betale diett etter statens satser, er utbetalingen kr 872 + kr 342 = kr 1.214.
Hadde de i stedet hatt avtale om å betale ut det som er trekkfritt og skattefritt hadde utbetalingen vært kr 634 + kr 634 = kr 1.268. Dette er kr 54 mer enn etter statens satser.

Reiser uten overnatting

Hvor mye som kan utbetales uten skattetrekk på dagsreiser avhenger av hvor mange timer tjenestereisen varer.

Satsene er ikke endret i 2023, og er fortsatt:
Fravær  Trekkfri sats 2023
Fra og med 6 og til og med 12 timer  kr 200
Fravær over 12 timer kr 400

 

Eksempel

Ansatt er på reise fra mandag kl 8 til mandag kl 17.
Det betales diett etter statens satser.

Krav på diett etter statens satser.

Diett  kr 342
- Trekkfritt kr 200
= Trekkpliktig andel  kr 142

Måltidstrekk på reiser

Det følger av satsforskriften at de trekkfrie satsene reduseres dersom det i tillegg til dietten er dekket måltider på reisen:

“Får skattepliktig i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekk- og skattefrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes av til nærmeste hele krone).”


Måltidstrekket beregnes av den aktuelle trekkfrie satsen.
Les mer om måltidstrekk etter særavtalene i denne bloggen.

Måltidstrekk på dagsreise

Eksempel

Ansatt er på reise fra mandag kl 8 til mandag kl 17.
Det er dekket lunsj.
Det betales diett etter statens satser.

Krav på diett etter statens satser.

Diett kr 342
Lunsj kr 342 * 30%  kr -103
Utbetalt  kr 239
   
Trekkfri andel  
Diett kr 200
Lunsj kr 200 * 30% kr -60
Trekkfritt  kr 140
Trekkpliktig andel (239-140) kr 99

 

Måltidstrekk på overnattingsreise

Eksempel

Ansatt er på reise fra mandag kl 8 til tirsdag kl 13.
Det betales diett etter statens satser.
Den ansatte bor på hotell.
Krav på diett etter statens satser.
Diett etter statens satser  kr 872
Trekk for frokost 20% kr -174
Utbetalt etter statens sats kr 698
   
Herav trekkfritt kr 634
Trekk for frokost 20% kr -127
Trekkfritt  kr 507
   
Trekkpliktig (698-507) kr 191

 

Eksempel - påbegynt døgn

Ansatt er på reise som varer fra mandag kl 8 til tirsdag kl 17.
Det betales diett etter statens satser.
Den ansatte bor på hotell.
Krav på diett etter statens satser.
  Døgn 1 Påbegynt døgn

Diett etter statens satser 
kr 872 kr 342
Trekk for frokost 20% kr -174  
Trekk for lunsj 30%    kr - 103
Utbetalt  kr 698 kr 239
     
Herav trekkfritt 634 kr kr 342
Trekk for frokost 20%  kr -127  
Trekk for lunsj 30%   kr - 103
Trekkfritt kr 507  kr 239
Trekkpliktig kr 191 kr 0
I det påbegynte døgnet er maksimal trekkfri diett:
Trekkfritt  kr 634
Lunsj - kr 634 x 30% kr -190
Trekkfritt kr 444
I og med at det her kun betales kr 239 er derfor hele dietten for det påbegynte døgnet trekkfri.

 

Bilgodtgjørelse og kjøring med andre transportmidler

Hvor mye som kan betales uten skattetrekk følger av “Forskrift fastsatt av Skattedirektoratet om satser mv. til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2023”, § 4.

De trekkfrie satsene er ikke endret i 2023, og er fortsatt:

  Trekkfri sats 2023
Ordinær bilgodtgjørelse  kr 3,50 pr km
Tillegg til bilgodtgjørelse:  
Passasjertillegg pr passasjer pr km  kr 1,00 pr km
Kjøring på skogs- og anleggsveier kr 1,00 pr km
Tilhengertillegg/utstyrstillegg kr 1,00 pr km

 

Eksempel

En ansatt er på yrkesreise.
Hun har avtale om å få bilgodtgjørelse etter satsene i statens særavtale.
Denne dagen har hun kjørt 225 km.

Statens sats: 225 km x 4,48 pr km   

kr 1.008

Trekkfritt: 225 km x 3,50 pr km

kr 787,50

Trekkpliktig

Kr 220,50

 

Kjøring med andre transportmidler

Ved kjøring med andre transportmidler enn bil er det trekkfritak etter de samme satsene som er i statens særavtaler, se tidligere i innlegget.

Hva må en reiseregning inneholde?

For at utgiftsgodtgjørelser skal utbetales uten at det trekkes skatt og betales arbeidsgiveravgift, må det skrives en god nok reiseregning. Hva en reiseregning skal inneholde er bestemt i skattebetalingsforskriften, § 5-6-12.

Innholdskravene er litt forskjellig avhengig av hvilken type godtgjørelse som utbetales.

Les gjerne også bloggen om konsekvenser av feil i reiseregningene.

Reiseregning diettgodtgjørelse

Ved utbetaling av diett må dette minst fremgå i reiseregningen, jf skattebetalingsforskriften § 5-6-12, nr 3. og nr 4:

Diett på dagsreiser Diett på overnattingsreiser
Arbeidstakers navn og adresse Arbeidstakers navn og adresse
Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise
Formålet med reisen Formålet med reisen
Hvilke arrangement arbeidstakeren eventuelt har deltatt på Hvilke arrangement arbeidstakeren eventuelt har deltatt på
  Navn og adresse på overnattingssted eller utleier, og ved flere overnattingssteder dato for overnattingene
  Type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt losji og angivelse av om overnattingsstedet har kokemulighet
Underskrift - signatur Underskrift - signatur

 

Reiseregning bilgodtgjørelse

Ved utbetaling av bilgodtgjørelse må reiseregningen minst inneholde, jf skattebetalingsforskriften § 5-6-12, nr 6:

Arbeidstakers navn og adresse
Dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise
Formålet med reisen
Hvilke arrangement arbeidstakeren eventuelt har deltatt på
Fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer
Totalt kjørt distanse i forbindelse med yrkes- eller tjenestereise, for eksempel beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller, GPS-basert elektronisk kjørebok eller nettbasert kartprogram
Navn på passasjer(er) det kreves passasjertillegg for
Underskrift - signatur

 

Hva menes med formål og arrangement i reiseregningen?

Alle reiseregninger må inneholde et formål. Hensikten er å verifisere at reisen er jobbrelatert og ikke av privat karakter.

Formålet skal være en kortfattet og presis beskrivelse av reisens innhold. Ved kontroll sjekker skattemyndighetene alltid om formål er angitt.

Har ansatt deltatt på et arrangement foreligger ofte et program, slik som ved deltakelse på kurs, seminar eller konferanse. På reiseregningen må navnet på arrangementet fremgå.

Reiserute når det kreves bilgodtgjørelse

Krever du bilgodtgjørelse må du være nøye med å angi reiserute. I regelverket står det at man skal angi utgangspunkt og endepunkt for reisen.

Skatteetaten legger til grunn at en reiserute må være nøyaktig, slik at det er praktisk mulig å sjekke at antall kilometer angitt på reiseregningen er korrekt. Derfor kreves opplysning om adresser, altså på hvilken adresse reisen starter, adresse på de ulike oppdragsstedene på reisen og adressen der reisen avsluttes.

Webinar thumbnail Azets

Gratis webinar om beregning av diett på reiser

I dette 30 minutters webinaret gir vi deg oversikt over hvordan beregne diett og hva de ansatte har rett på.
Webinar | Hvordan beregne diett? download icon

Sitter du med flere spørsmål?

Trenger du hjelp til å forstå satsene og hvilke regler som gjelder for skattetrekk? Ta kontakt for en uforpliktende prat. Azets har ledende rådgivere innen lønn, og er klare til å hjelpe.

Kontakt oss

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.