En fremtidsrettet arbeidsgiver

Blog | Lønn & HR | 18.10.2023

av Ida H. S. Poikulainen

Hva kan arbeidsgiver gjøre for å beholde dyrebar kompetanse, og samtidig tiltrekke de beste hodene?

Slik kan du som arbeidsgiver appellere til hoder, hjerter og karrieredrømmer

Balansen mellom å beholde kompetanse og tiltrekke seg de beste talentene er en utfordring mange arbeidsgivere står overfor. Arbeidslivet har gjennomgått den største endringen på lang tid, og ifølge Landsforeningen for teknologi- og kunnskapsbedrifter (Abelia), sitter halvparten av norske arbeidstakere med tanker om å bytte jobb. Det betyr også at mange bedrifter opplever høy turnover.

Vi har i Norge den laveste arbeidsledigheten på lenge, med kun 3,4%. Sammenligner vi oss med Sverige, som ligger på 9,2%, er vi på langt under halvparten. Situasjonen er utfordrende for mange arbeidsgivere. Med høy sysselsettingsgrad og kontinuerlig arbeidsstyrketurnover blir det enda mer krevende å finne og beholde riktig kompetanse. Mange arbeidsgivere har problemer med å rekruttere arbeidskraft. I statlig sektor melder 65% av arbeidsgivere at de har utfordringer knyttet til rekruttering av fagpersoner. Det er arbeidstakers marked.

Ifølge Statens arbeidsgiverbarometer står vi overfor en utfordrende tid når det gjelder å sikre en bærekraftig arbeidsstyrke. Behovet for tilpasning og innovasjon er tydelig. Statlige arbeidsgivere har begynt å svare på utfordringene med midlertidige lønnsstøtteordninger og fremme en mer tillitsbasert ledelseskultur, som har blitt viktig i tilnærmingen til dagens utfordringer. Dette skifter fokus fra detaljstyring, til å styrke ansattes egenkapasitet, samtidig som det reduserer unødvendig rapportering og dokumentasjon. Økt fleksibilitet, tillit og inkludering, er viktig for å tiltrekke og beholde dyktige ansatte i dagens arbeidsmarked.

Seks grep for å tiltrekke og beholde topptalenter

1. Dyrk innovasjon og eksperimentering

Det er avgjørende for arbeidsgivere med fremtidsfokus og å omfavne innovasjon. Ved å oppmuntre til nysgjerrighet og kreativitet, kan ansatte utforske nye ideer og tilnærminger. Det kan inkludere alt fra rekruttering og talentutvikling, til arbeidskultur og ansattes velvære. Fokus på teknologi får en økende rolle. Invester i digital kompetanseutvikling blant ansatte, slik at de er rustet for en enda mer teknologidrevet fremtid. Et av nøkkelelementene er å omfavne AI og dataanalyse, for eksempel for å effektivisere HR-prosesser, og å hjelpe til med HR-analyse.

Få hjelp til HR-analyse

2. Bygg tillitsbasert ledelse

Tillitsbasert ledelse er en uunnværlig hjørnestein. Gi de ansatte rom til å ta beslutninger innenfor sine arbeidsområder. Dette handler ikke bare om å delegere ansvar, men også om muligheten til å påvirke egen arbeidshverdag. Når vi gir ansatte autonomi, gir vi dem eierskap til prosjekter og oppgaver. Det kan føre til økt engasjement, kreativitet og initiativ, som er uvurderlig i en tid der raske endringer er normen.

Samtidig er det også viktig å fokusere på ansattes faglige utvikling. Tilby kontinuerlig kompetanseutvikling, muligheter for karrierevekst og støtte til personlig og faglig utvikling. Når arbeidsgiver investerer i ansattes vekst, er det mer sannsynlig at de ansatte investerer tilbake i organisasjonen.

Åpen kommunikasjon er grunnleggende i tillitsbasert ledelse. Når de ansatte føler seg trygge på å uttrykke tanker, ideer og bekymringer, oppretter man en atmosfære der innovasjon og problemløsning kan blomstre. Dette gjør det mulig for organisasjoner å tilpasse seg raskt skiftende krav og utfordringer.

3. Prioriter mangfold og inkludering

Sett mangfold og inkludering øverst på agendaen! Oppfordre aktivt til å søke og støtte mangfoldige perspektiver, erfaringer og bakgrunner blant ansatte. Dette handler om å skape et miljø der alle ansatte føler seg verdsatt og likestilte. Bryt ned barrierer og fokuser på å fremme en kultur der hver ansatt føler seg frie til å dele sine unike perspektiver og ideer. Ved å prioritere mangfold og inkludering, skaper man en mer rettferdig og bærekraftig fremtid, men fremmer også innovasjon og suksess.

En undersøkelse Randstad gjorde i 2021 knyttet til Employer Brand, peker på arbeidsplassens belysning av mangfold og inkludering som en av de viktigste kriteriene ved valg av arbeidsplass. I undersøkelsen støttet 38% av kandidatene dette.

Webinar | Mangfoldsledelse
Blogg | Mangfold - Makt og privilegier

4. Skap mening i arbeidet

En fremtidsrettet arbeidsgiver må gi ansatte meningsfylt arbeid. Tilrettelegg for kontinuerlig utvikling som hjelper ansatte med å utvide ferdigheter og tilpasse seg nye utfordringer. Det gir den ansatte grunn til å bli lengre i organisasjonen. Mobilitet innad i organisasjonen bør oppmuntres for å gi variasjon og beholde verdifull kompetanse.

Meningsfullt arbeid oppnås også ved å koble ansattes oppgaver til et større formål. Det skaper en arbeidsplass der ansatte føler at deres innsats har positiv innvirkning på samfunnet rundt dem. For å støtte en bærekraftig karriere, må vi også vektlegge balanse mellom arbeid og fritid, for trivsel og tid til personlig vekst.

Arbeidsgiver bør aktivt normalisere en jobb-bytte-kultur innad i organisasjonen, både oppover og nedover karrierestigen. Det gir ansatte mulighet til å utforske ulike aspekter av sin karriere, opprettholde motivasjon og nysgjerrighet gjennom hele arbeidslivet, hvilket skaper gevinst både for individet og organisasjonen som helhet.

Stortingsmelding 14, 2020-2021:

'Det blir knapphet på arbeidskraft framover. Vi blir flere eldre, samtidig som flere unge og andre grupper faller utenfor, kompetansegapet øker, og samfunnet står overfor store omstillingsbehov. Framover må samfunnet, arbeidsgiverne og arbeidstakerne forvalte ressursene på best mulig måte'
.


5. Fremme helse og velvære

For fremtidens arbeidsgivere er det viktig å prioritere ansattes helse og velvære, gjennom et trygt psykologisk arbeidsmiljø preget av åpenhet, støtte og respekt. Denne tilnærmingen har en direkte innvirkning på organisasjonens suksess.

Når arbeidsplassen fremmer åpenhet og respekt, får den ansatte rom til å dele tanker, ideer og bekymringer uten frykt for reprimander. Det skaper tillit og trivsel, som igjen fører til høyere produktivitet og kreativitet. Det er godt dokumentert at ansattes velvære er en viktig driver for suksess, og det er derfor avgjørende å tilrettelegge for at ansatte føler seg verdsatt og ivaretatt.

Ansattgoder fremmer også helse og velvære, i form av eksempelvis helseforsikringer, tilgang til treningsfasiliteter, fleksible arbeidstidsordninger, mentale helseprogrammer, stressmestringstiltak, ergonomisk tilpasning etc.

Å investere i ansattes trivsel, helse og psykologiske trygghet er ikke bare en etisk forpliktelse, men også en strategisk beslutning som bidrar til en mer produktiv, kreativ og vellykket organisasjon.

Employer Brand undersøkelsen til Randstad, viser at arbeidsmiljø er den viktigste driveren (61%) for valg av arbeidsgiver i Norge:

De 5 viktigste driverne

faktorer for bytte av arbeid.png

(Kilde: Randstad)

6. Støtt det hybride kontoret

Støtt det hybride kontoret, der ansatte kan jobbe fra forskjellige steder og tilpasse sitt arbeidsmønster.

En undersøkelse SINTEF gjorde i 2021 peker på at 96,5% ønsker å jobbe hjemmefra 1+ dag i uken.

Å tilby fleksible arbeidstidsordninger, alternative arbeidssteder og støtte for virtuelle samarbeidsverktøy er viktige skritt for å skape en mer tilpasningsdyktig organisasjon. Det gir ansatte mulighet til å optimalisere sin arbeidssituasjon i tråd med deres personlige livssituasjon og arbeidsstil, samtidig som de opprettholder en sunn work-life balance. Med fleksibilitet gir vi nødvendig frihet, og skaper samtidig en mer produktiv og tilfredsstillende arbeidsplass i den skiftende arbeidsverdenen vi står overfor.

Blogg | Hvordan lykkes med hybride team?
Webinar | Hybride team
Webinar | Hybrid ledelse - hvordan lykkes du som leder på fremtidskontoret?


Ved å følge våre seks tips kan du som arbeidsgiver møte utfordringene i både dagens og morgendagens arbeidsmarked, og samtidig skape en bærekraftig organisasjon.


Trenger du hjelp til HR-oppgavene?

Azets gir deg tilgang på riktig kompetanse enten du trenger hjelp med organisasjonsutvikling, å få på plass ønsket kultur, lederutvikling, eller å løse utfordringer rundt arbeidsmiljøet.
Vi har tilgjengelige HR-eksperter ved midlertidig behov og som permanent løsning.

Azets kan hjelpe til med alt fra daglige HR-oppgaver til større endringsprosesser. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Kontakt oss

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

post author

Om Ida H. S. Poikulainen

Ida er HR-manager i Azets Consulting. Hun har bred erfaring innen HR og har arbeidet på tvers av hele spekteret, blant annet med å bygge opp en egen avdeling med alle tilhørende prosesser fra start. Hun brenner for en balanse mellom operasjonelle og strategiske initiativer. Ida er opptatt av kontinuerlig utvikling, effektivisering av prosesser, å få frem potensialet i alle ansatte, digitalisering, og å skape solide rammeverk.