top banner image
 
 
 

Digitaliserte HR-oppgaver

Gode digitale HR-prosesser gjør det enklere å dele og samarbeide med organisasjonen. Få hjelp til kartlegging og krav til digital løsning, forslag til løsningsarkitektur og opplæring for ledere og ansatte.

hjelp til digitalisering

Gode og enkle digitale systemer for HR-prosesser

Personaladministrasjon tar ofte opp mye tid for ledere og HR-avdeling. Digitalisering av personaladministrasjon er ikke noe nytt, men mange små og mellomstore bedrifter tenker at dette er systemer som er for omfattende for dem. Slik er det heldigvis ikke lengre. Nå kan dine ansatte søke om ferie via sin mobil og du kan godkjenne vaktbytter på vei hjem. Her er en liten oversikt over hvilke oppgaver man bør vurdere å digitalisere:

 • Prosesser for onboarding og offboarding

 • Oppfølging i prøvetid

 • Medarbeidersamtaler og PM-samtaler

 • Feriesøknader og ferieplanlegging

 • Arbeidsplaner/ vaktplaner

 • Registrering av arbeidet tid og korrekte tillegg

 • Personal- og lederhåndbøker

 • Sykefravær og fraværsoppfølging

 • Personalarkiv

 • HMS- rutiner og bøker

Få alt inn i en digital håndbok

Azets leverer en løsning for digitale håndbøker. Gjennom  en brukervennlig digital personalhåndbok får ansatte og ledelsen enkelt tilgang på gjeldene retningslinjer og lovverk. Utover personalhåndbok, finnes det løsninger på digitale håndbøker som HMS-håndbok og egendefinerte håndbøker. Innholdet i håndbøkene er søkbart og oversiktlig. Håndbøkene er nettbaserte og dermed alltid tilgjengelig. Du har også mulighet til å sende meldinger til dine ansatte om endringer og be om lesebekreftelse på endringene.

Azets hjelper deg med å finne riktig løsning og å sette opp håndbøkene, slik at det blir oversiktlig og lett å oppdatere når de blir tatt i bruk.

Få hjelp med å:

 • Kartlegge eksisterende rutiner
 • Utarbeide nye rutiner og retningslinjer
 • Planlegge og prioritere innhold
 • implementere den digitale håndboken

Alle bedrifter har en kultur, spørsmålet er om den er bevisst og ønsket. Å skape en verdiskapende kultur handler blant annet om å sette seg felles mål og verdier, og klare å forankre disse gjennom hele organisasjonen.

Truls Roll
Head of People, Organisation & Culture

Få hjelp av ekspertene

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Legg en god plan sammen med våre rådgivere.

Truls Roll - Head of Head of People, Organisation & Culture

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Foredragsholder Webinar

Se gratis webinarer når du vil

Trenger du råd og veiledning om HR-oppgaver, lønnstips, økonomi og forretningsstrategi? Vi har flere webinarer på ca 30 minutter som gir deg godt innhold og tips til det å drive selskap og ta vare på ansatte.

Se våre webinarer