Mennesker som prater på jobb
 
 
 

Få et sunt arbeidsmiljø

Et sunt arbeidsmiljø legger grunnlaget for virksomhetens fulle potensiale. Hvordan tar du tak i et arbeidsmiljø som har utfordringer, og benytter du medarbeiderundersøkelser som et styringsverktøy?

Skap et arbeidsmiljø som gjør at ansatte blir værende og presterer

Et godt arbeidsmiljø kommer ikke helt av seg selv, det må arbeides med. Du bør ikke undervurdere hvor mye et godt arbeidsmiljø har å si for lønnsomheten i din virksomhet, ansatte som trives på jobb har lavere sykefravær og turnover. En arbeidsplass består av en rekke mennesker som ikke nødvendigvis har valgt å arbeide sammen, derfor vil det oppstå utfordringer fra tid til annen. Våre HR-rådgivere hjelper deg i å identifisere og finne tiltak for å løse disse utfordringene. Vi holder ledertreninger og coaching for å sikre at ledere våger å ta tak i utfordringer på en god måte. Vi er med på allemannsmøter for å bygge en felles forståelse av ønsket adferd og felles ansvar for et sunt arbeidsmiljø. 

Våre rådgivere på arbeidsmiljø bistår med:

Den verdiskapende medarbeiderundersøkelsen

Et av de viktigste verktøyene for å bygge et sunt arbeidsmiljø er medarbeiderundersøkelser. Vi tror på undersøkelser som gir tydelige svar og mulighet til å etablere konkrete handlingsplaner. En slik undersøkelse skal gi alle ansatte en mulighet til å anonymt gi sin tilbakemelding. Resultatet presenteres for ledere på en slik måte at det er mulig å se hva som er bra og hva som bør tas tak i.

Det er dessverre alt for mange medarbeiderundersøkelser som ikke fører til tiltak eller forbedringer på arbeidsplassen. Dette kan skyldes at undersøkelsen er for vag og åpner for mye synsing - eller fordi lederne ikke er satt i stand til å lese resultatet og gjøre tiltak. 

Våre HR-eksperter er med deg i å utarbeide undersøkelser, analysere resultatet, presentasjon for ledere og utarbeidelse av enkle, konkrete tiltaksplaner. Vår målsetting er at undersøkelsen skal være verdiskapende for din virksomhet!

Alle bedrifter har en kultur, spørsmålet er om den er bevisst og ønsket. Å skape en verdiskapende kultur handler blant annet om å sette seg felles mål og verdier, og klare å forankre disse gjennom hele organisasjonen.

Truls Roll
Head of People, Organisation & Culture

Få hjelp av ekspertene

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Legg en god plan sammen med våre rådgivere.

Truls Roll - Head of Head of People, Organisation & Culture

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.