Organisasjonsutvikling
 
 
 

Organisasjons­utvikling

En virksomhet med en sunn og tydelig kultur har bedre forutsetning for å tiltrekke seg de beste talentene og beholde dem. Du ønsker antagelig at alle dine ansatte forstår hva som er målet deres og at alle trekker i samme retning.

Kontakt meg for organisasjonsutvikling

Få på plass ønsket kultur 

Vi kan definere organisasjonsutvikling som arbeidet som gjøres for å forbedre en organisasjons evne til å håndtere endring i og utenfor virksomheten.

Prosessen handler om å kartlegge dagens situasjon og det verdisettet en virksomhet har - og sammen finne gode og effektive tiltak for å forbedre prosessene. Målet er å sikre at hele organisasjonen og den kunnskapen virksomheten sitter med hos hver enkelt ansatt blir brukt på best mulig måte. En sunn organisasjon er mer effektiv, tar endringer raskere og får ut potensialet av den arbeidskraften de har.

Alle bedrifter har en kultur, spørsmålet er om den er bevisst og ønsket. Å skape en verdiskapende kultur handler blant annet om å sette seg felles mål og verdier, og klare å forankre disse gjennom hele organisasjonen.

Hva er viktig for selskapet, hva skal kjennetegne en leder eller medarbeider i deres virksomhet? En sterk organisasjonskultur er en forutsetning for å lykkes med selskapets strategier og mål.

Kulturbygging kan være alt fra å etablere en felles visjon og verdiplattform til å implementere dem i organisasjonen. Ofte blir behovet synlig i bedrifter som sliter med høy turnover, lav produktivitet eller som er i endringsprosesser med behov for å revidere kulturen.

Våre rådgivere bistår med:

  • Kartlegging av dagens situasjon
  • Analyse av forbedringspotensial
  • Utforming av verdiplattform
  • Ledertrening i tråd med visjon og verdier
  • Kommunikasjonskurs for ledere
  • Bistand i situasjoner med behov for å snu en negativ trend

Dette er verdibasert ledelse

Benytter du virksomhetens visjon og verdier i det daglige - eller henger de kun som en plakat på pauserommet? I såfall er du ikke alene og her har mange virksomheter et stort forbedringspotensial. Visjoner og verdier er laget for at virksomhetens identitet og målsetting skal være tydelig for alle. De skal være hjelpemidler for å formidle den kulturen, eller DNA-et som virksomheten har.

En rekke gründervirksomheter opplever et skifte når de går fra å kun bestå av ansatte som startet virksomheten til å ansette mennesker som ser på virksomheten som en alminnelig arbeidsplass. Disse nye ansatte har ikke DNA-et og målet for virksomheten inn under huden slik som de opprinnelige ansatte. På dette tidspunktet er det viktig å få ned kulturen i visjoner og verdier, samt starte et arbeid med verdibasert ledelse. Gode verdier er rettesnorer for hvordan ansatte skal forholde seg til arbeidsgiver, kunder og hverandre. Verdier legger også føringer for hva de ansatte skal kunne forvente av sine ledere.

Hvis din arbeidsplass har utfordringer med arbeidsmiljøet er verdibasert ledelse et verktøy for å starte forbedringsarbeidet. Alle ledere har utbytte av å bli trygge på verdibasert ledelse - en effektiv og lønnsom virksomhet kjennetegnes ofte ved en sterk kultur og ansatte som arbeider målrettet mot det samme målet. Blir du som leder trygg på å lede i tråd med verdier og visjoner vil du oppleve en helt annen forankring i det du sier og de avgjørelsene du tar.

Alle bedrifter har en kultur, spørsmålet er om den er bevisst og ønsket. Å skape en verdiskapende kultur handler blant annet om å sette seg felles mål og verdier, og klare å forankre disse gjennom hele organisasjonen.

Truls Roll
Head of People, Organisation & Culture

Få hjelp av ekspertene

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Legg en god plan sammen med våre rådgivere.

Truls Roll - Head of Head of People, Organisation & Culture

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Se gratis webinarer når du vil

Trenger du råd og veiledning om HR-oppgaver, lønnstips, økonomi og forretningsstrategi? Vi har flere webinarer på ca 30 minutter som gir deg godt innhold og tips til det å drive selskap og ta vare på ansatte.

Se våre webinarer

Foredragsholder Webinar