Dame som jobber med lederutvikling
 
 
 

Lederutvikling

Som leder har du behov for å tenke strategisk og langsiktig. Samtidig trenger du en effektiv hverdag for å nå ambisiøse mål. Azets tilbyr lederutvikling for både strategiske tjenester og operative verktøy – som bidrar til ny innsikt, refleksjon og trygghet i lederrollen. 

Bli en bedre leder

 

Slik kan bedriftens ledere lykkes

Dyktige ledere er de som klarer å fatte beslutninger med mening og dra organisasjonen med seg i riktig retning. En rekke ledere har ingen lederutdanning, de har fått sin posisjon fordi de er de faglig dyktigste eller har best innstilling, engasjement og resultat. Overgangen til å bli en leder kan være tøff om de ikke får konkret ledertrening og veiledning. Også erfarne ledere trenger påfyll for å holde seg aktuelle og videreutvikle seg som leder.

Ledere som blir utfordret på sin rolle og som opplever å bli bedre på å lede er også mer motiverte, blir værende lengre i stillingen sin og øker medarbeiderengasjement og produktivitet. Formålet med vår rådgivning er å bidra til tryggere og mer kompetente ledere. Sammen med oss får du kunnskap, trening og erfaring for å lykkes som leder.

La våre HR-eksperter bistår dere med

  • Lederkurs innen lover og regler som sykefravær, ferie, arbeidsrett
  • Lederkurs og -treninger som lederadferd, kommunikasjon, endringsledelse og verdibasert ledelse
  • Skreddersydde lederutviklingsprogram
  • Coaching av ledere 
  • Løpende bedriftsledersupport etter behov

Slik jobber vi med kundene

De aller fleste ledere er klar over hvilke mål de har for sin avdeling, men mange kan ha stort utbytte av å trene på den lederadferden og de aktivitetene som fører frem til målet.

1. Kartlegging av ledere

Kartlegging av hvilke aktiviteter som gir mest effekt er viktig, kanskje finnes det enkelte ledere og avdelinger som presterer bedre enn de andre. Da starter vi gjerne med å snakke med ledere i disse avdelingene og finne ut hva det er de gjør som har en god effekt.

2. Tilpasset lederopplæring 

Fra kartlegging kan vi bygge lederopplæring på det som er mest effektivt for resultatet hos nettopp dere. Vi arbeider med både lederkurs og ledertrening.

3. Aktiv ledertrening

Ledertrening er en mer aktiv form for opplæring der vi øver oss på det som har størst betydning. For noen ledere er det kommunikasjon og gode møter, for andre handler det om å sette av tid til å følge opp ansatte og skape en positiv driv i avdelingen.

Kurs i kommunikasjon og ledelse

Azets holder kurs for de som ønsker å kommunisere med større gjennomslagskraft. Ved å delta på kurset vil du få mer innsikt i kommunikasjon og hvordan bruke kommunikasjon i godt lederskap.

Her kan du lese mer om kommunikasjonskurset (PDF)


Student lære nytt på kurs

Truls Roll

Head of Advisory - Human Resource
 

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Telefon
Åpningstider
08:00-16:00 hverdager mandag-fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.