Dame som jobber med lederutvikling
 
 
 

Lederutvikling

Som leder har du behov for å tenke strategisk og langsiktig. Samtidig trenger du en effektiv hverdag for å nå ambisiøse mål. Azets tilbyr lederutvikling for både strategiske tjenester og operative verktøy – som bidrar til ny innsikt, refleksjon og trygghet i lederrollen. 

Bli en bedre leder

Slik kan bedriftens ledere lykkes

Dyktige ledere er de som klarer å fatte beslutninger med mening og dra organisasjonen med seg i riktig retning. En rekke ledere har ingen lederutdanning, de har fått sin posisjon fordi de er de faglig dyktigste eller har best innstilling, engasjement og resultat. Overgangen til å bli en leder kan være tøff om de ikke får konkret ledertrening og veiledning. Også erfarne ledere trenger påfyll for å holde seg aktuelle og videreutvikle seg som leder.

Ledere som blir utfordret på sin rolle og som opplever å bli bedre på å lede er også mer motiverte, blir værende lengre i stillingen sin og øker medarbeiderengasjement og produktivitet. Formålet med vår rådgivning er å bidra til tryggere og mer kompetente ledere. Sammen med oss får du kunnskap, trening og erfaring for å lykkes som leder.

Få bedre ledere ved kurs og trening:

Slik jobber vi med bedriften din

De aller fleste ledere er klar over hvilke mål de har for sin avdeling, men mange kan ha stort utbytte av å trene på den lederadferden og de aktivitetene som fører frem til målet.

Få hjelp av ekspertene

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Legg en god plan sammen med våre rådgivere.

Truls Roll - Head of Head of People, Organisation & Culture

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.