Fem fallgruver for etisk ledelse

Lønn & HR | 03.11.2023

av Stein Forsdahl

Eksemplene på problematiske ting en leder har gjort eller en ansatt har blitt utsatt for er mange. For tiden settes våre politikere under et kritisk lys på grunn av etisk tvilsomme handlinger. Det går på tilliten løs.

Etikk og moral gjennomsyrer god ledelse og mange beslutninger begrunnes ut fra moralske standpunkt. Dersom ledelse handler om samspill mellom mennesker, så kommer man altså ikke utenom etikken. Det kan argumenteres for at de eneste interessante og viktige samtalene har en etisk dimensjon i seg!

"Big Five" innen etikken? 

I forskningen er man kommet frem til at det finnes fem hoveddimensjoner innenfor vår personlighet. Disse kalles gjerne for “the Big Five”. Senere er det også kommet til en “Big Five" innenfor teamarbeid, der man ser for seg fem dimensjoner som støtter opp om godt teamarbeid.

Finnes det også en “Big Five” innenfor etikken? Noen allmenngyldige prinsipper som kan systematisere tankene våre? Kan vi finne dimensjoner eller kategorier som dekker viktige etiske områder innen menneskelig interaksjon, og dermed ledelse? Jeg mener det, og vil fremholde at disse kategoriene - “Big Five in Ethics” - kan brukes som rettesnor for etisk ledelse. Altså, har du disse fem i bakhodet som leder og bruker dem som noe du hele tiden trener på og perfeksjonerer, så vil du bli en bedre leder!

Webinar | Etisk ledelse

De fem store dimensjonene i etikken

1. Vold
2. Løgn
3. Tyveri
4. Sex
5. Rus

1. Vold og ledelse

Det er selvsagt at ledere ikke skal utøve fysisk vold overfor sine medarbeidere. Likevel er det ikke utenkelig at det forekommer. Alle frykter voldsbruk innerst inne, så det at ledere holder seg langt unna enhver form for fysisk maktbruk er viktig.

Men vold kan også komme i andre former. Psykologisk vold i form av mobbing, trakassering, ydmykelse og overkrav. Den psykologiske volden kan strekke seg fra direkte verbal vold til subtile hersketeknikker. Utskjelling foran andre eller syrlige kommentarer, ment for å såre, er en del av dette. Utestengelse, favorisering og maktmisbruk er også varianter av denne typen vold. Ledere som bevisst skaper usikkerhet hos sine medarbeidere for å holde dem nede driver faktisk med en form for vold.

Dette må ikke forveksles med sunne krav og direkte tilbakemeldinger. Konstruktiv kritikk og heftige meningsutvekslinger går ikke inn under dette - så lenge forholdet mellom leder og medarbeider er jevnbyrdig.

Blogg | Verdibasert ledelse og organisasjons­kultur

2. Løgn og ledelse

Vil du ha et enkelt liv som leder - ikke lyv. Det kan være ubehagelig av og til, men i lengden vil du og organisasjonen alltid komme godt ut av det. Det betyr ikke at du alltid må fortelle alt. Men det du sier må være sant, også er det selvsagt lov å ta feil.

Dersom du skal lyve må du ha meget god hukommelse. De fleste har ikke det, og vikler seg inn i et nett av historier som er vanskelig å komme seg ut av.

Ledere som bruker bedrag og forvrengning for å påvirke oppfatninger om problemer og fremdrift lever sjelden lenge. De som derimot gir komplett og tidsriktig info om hendelser, problemer og handlinger, representerer et slitesterkt lederskap over tid.

Løgn river også ned tillit, og tillit er den viktigste kapitalen du sitter på som leder. Dersom du skusler bort tilliten, skusler du også bort muligheter for effektivitet, trivsel og sikkerhet i organisasjonen - det går på bunnlinjen løs. Som leder må man også oppmuntre sine medarbeidere til å snakke sant, og spesielt oppmuntre til å komme med dårlige nyheter. Dårlige nyheter er gode nyheter i den forstand at du som leder får rede på det som faktisk foregår og kan fatte tiltak og beslutninger deretter. Det ville vært synd om du tok store beslutninger på feil informasjon fordi medarbeiderne ikke tør å formidle sannheten.

Blogg | Tillitsbaserte leder- og medarbeiderrelasjoner
Blogg | En fremtidsrettet arbeidsgiver

3. Tyveri og ledelse

Tyveri i alle sine former får umiddelbare konsekvenser og blir ofte slått hardt ned på. Stjeler du solbriller eller forsyner deg av kassa så vet alle at det er feil. Andre former for grådighet er kanskje strengt tatt ikke tyveri, men kan oppfattes slik fordi noen urettmessig forsyner seg av fellesskapets midler. Kreativ bokføring, og å bevilge seg selv store bonuser, er eksempler på dette.

Jeg tror de fleste innser at tyveri er feil. Forskjell på mitt og ditt, eiendomsrett, og rettferdighet er begreper som passer i denne sammenheng. Den etiske lederen tenker bredt om dette. Det betyr at en leder ikke forsyner seg av noe som ikke er eksplisitt gitt ham eller henne, og utviser varsomhet og nøysomhet i lederrollen. Japanske ledere kutter gjerne sin egen lønn og bonus først om firmaet går dårlig. I andre enden er det anekdoten om firmaet som la ut sjokolade med en tillitsbasert ordning der alle ansatte skulle legge igjen penger selv. Det viste seg at det var mest svinn i toppetasjen hos ledergruppa.

4. Seksuell oppmerksomhet og ledelse

Alle samfunn har metoder og teknikker for å tøyle seksualdriften i en eller annen form. Vi har normer og regler for hva som er akseptabel atferd. Noe reguleres også ved lov. Som leder kan man ikke se bort fra seksualkraften mellom mennesker. Neglisjering av uønsket atferd på dette området kan få alvorlige konsekvenser, både økonomisk og menneskelig.

Personer med makt er spesielt utsatt for denne etiske fallgruven. Makt er berusende og kan forstyrre det moralske gangsynet. Man misforstår oppmerksomheten som makten gir for seksuell oppmerksomhet, som igjen kan lede til uønsket seksuell oppmerksomhet. Det er dessverre altfor mange eksempler på personer med makt som har utnyttet sin stilling. Både toppolitikere og næringslivsledere har gått i fella og ikke bare ødelagt egen karriere, men også gjort livet vanskelig for de som er utsatt for overgrep.

Men vi kan ikke hindre at magi oppstår - de fleste finner jo sin utkårede nettopp på arbeidsplassen. En viss grad av romantisk spenning er kanskje bare sunt, men det må holdes i likeverdige former - og ledere har et særskilt ansvar å gå foran som gode eksempler. Ledere må ta tak i og rydde i seksuell trakassering på arbeidsplassen.

5. Rus og ledelse

Rus er ofte det som muliggjør de fire første. Rusen er gjerne katalysator for hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Hemninger brytes ned og reptilhjernen overtar. Ting vi ellers aldri ville gjort i edru tilstand får slippe forbi den kontrollerende delen av hjernen (prefrontal korteks) og ut i aktive handlinger. Som leder har du først og fremst et ansvar for å gå foran som et godt eksempel. Det betyr ikke at du inntar en moralistisk positur der du ikke kan kose deg i sosialt lag med dine medarbeidere. Nei, du må delta i festligheter så mye som mulig - det er viktig. Men du som leder kan ikke bli mest beruset og gjøre dumme ting. Samtidig må du også være klar nok med sanksjoner og rettledning for de som havner utpå. Her er det grader og nyanser - og det krever klokskap å gi passende sanksjoner på upassende oppførsel i ruspåvirket tilstand.

Vold, løgn, tyveri, sex og rus er fem dimensjoner å hensynta innen menneskelig etisk interaksjon og dermed ledelse. Dersom du har disse i bakhodet, er du på riktig vei i ditt etiske lederskap.

Azets kan hjelpe deg!

Ønsker du å implementere varslingsrutiner, utarbeide en verdiplattform, eller trenger du hjelp til kulturendring og organisasjonsutvikling?

Azets gir deg tilgang på riktig kompetanse enten bedriften trenger hjelp med lederutvikling eller å løse utfordringer rundt arbeidsmiljøet. Vi har tilgjengelige HR-eksperter ved midlertidig behov og som permanent løsning, og er alltid oppdatert på lover og regler! Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Har du spørsmål? Ta kontakt!

post author

Om Stein Forsdahl

Stein er senior organisasjons- og lederutvikler i Azets Consulting, med doktorgradskompetanse innen ledelse og teamutvikling. Han har lang erfaring fra Forsvaret, offentlig sektor og privat næringsliv som gir en sterk kombinasjon av teoretisk dybdekunnskap og praktisk erfaring i utvikling av ledere og team. Stein er fast redaksjonsmedlem i podcasten Innovative Teams