HR analyse graf på papir
 
 
 

HR-analyse

HR-analyse er et godt hjelpemiddel som forenkler din arbeidshverdag. Analysene gir deg informasjon om HMS-utfordringer og ansattes lønnsomhet og kompetansenivå. HR-analyse kombinerer HR-data med eksterne kilder - og krever ikke et eget system.

Få hjelp til analyse på HR-området

 

Ta bedre HR-beslutninger

Tradisjonelt sett blir HR-beslutninger basert på intuisjon, erfaring og enkle deskriptive statistikker. Dette kan gjelde rekruttering av ansatte, hvordan beholde ansatte, sykefraværsoppfølging, medarbeiderutvikling m.m. 

HR-analyse vil gi deg god hjelp til det daglige HR-arbeidet ved å gi gode statistikker og informasjon om hva du kan forvente deg i fremtiden. Det siste kalles prediktiv analyse, som ofte brukes som et hjelpemiddel for å gjøre strategiske viktige valg for dine ansatte.

Målet er at du skal kunne ta beslutninger basert på fakta, data og analyser – istedenfor magefølelsen. Analysene kan fremstilles i et dashboard - slik blir det lett for deg som leder å få tilgang på informasjonen du trenger når du skal ta beslutninger.

Våre rådgivere på HR-analyse kan hjelpe med:

  • Planlegging av prosess fra start til slutt
  • Kvalitetssikring av data og eventuelle datakilder
  • Utarbeide modeller for deskriptive og prediktive HR-analyser
  • Rådgivningspartner i endringsprosesser

En 60 sekunders video om å ta bedre beslutninger ved hjelp av HR-analytics

Hva trenger du for å kunne gjennomføre en HR-analyse?

Først og fremst trenger du god kvalitet på dataen i bedriften, er din data av dårlig kvalitet vil alle analyser gi feilaktig resultat. Det legges derfor ned ganske mye arbeid i å sikre kvaliteten på dataen før selve analysen starter. Noen ganger må man i tillegg definere og lage nye rapporter, som følge av at man tidligere ikke har inkludert data som er relevant. Det er også viktig å kunne si noe om hvordan ting har vært, slik at vi i større grad kan forstå bakgrunnen for rapporterte tall. 


Dagens bedrifter lager ofte et knippe kjernerapporter som sier noe om bedriftens økonomi, produktivitet og styring. Samtidig ser vi at HR-rapporter i liten grad settes opp mot bedriftens kjernerapporter, og dermed mangler informasjon som gjerne kan gi forklaringer på historiske hendelser i bedriften. Viktigheten av å se det hele bildet er noe en HR-analyse hjelper nettopp din bedrift med. 

Prediktiv HR-analyse

Tenk deg følgende scenario: Bedrift A produserer kjøkken, og har de siste 5 årene slitt med høyt sykefravær. Ledelsen i Bedrift A involverte ekstern leverandør for å lage en HR-analyse. Kjernerapporter ble innhentet fra HR-avdelingen, økonomiavdelingen, salgsavdelingen og produksjonsavdelingen. Ved å koble disse rapportene samt innhente informasjon fra avdelingene med høyest sykefravær, ble det tydelig at et høyt produksjonsnivå på mer enn 1 måned, kom i forkant av perioder med ekstremt høyt sykefravær. Dette ble deretter grunnlaget for en prediktiv HR-analyse, som Bedrift A kunne bruke for mer proaktiv oppfølging av sine ansatte. 


Prediktive HR-analyser gir din bedrift et bedre grunnlag for å foreta strategiske HR-beslutninger. Samtidig setter slike analyser fokus på forventet fremtid og gir din bedrift informasjon om sannsynlighetsgraden for at det vi forventer faktisk skjer. 

 

Snakk med våre eksperter på rådgivning

Christin Algrøy Head of Advisory

Christin Algrøy

Head of Advisory 

Truls Roll

Head of Advisory - HR

Få kontakt med en rådgiver

Finn ut hva vi kan gjøre for deg og din bedrift. Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Du kan også ringe oss på telefon  40 10 40 18

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.