top banner image
 
 
 

Medarbeidersamtale

Gode medarbeidersamtaler skal virke forpliktende, motiverende og sette deg som leder i stand til å ta tak i situasjoner på arbeidsplassen. Selv erfarne ledere kan ha stort utbytte av å trene på slike samtaler, samt utarbeide gode verktøy for gjennomføringen. 

Få hjelp til medarbeidersamtaler

Forpliktende og målrettede medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for å utvikle den ansatte og for å oppnå virksomhetens målsetninger. Samtalene skal påse at alle medarbeidere føler seg sett, oppleve medvirkning til utvikling av sin arbeidsplass og gi deg en mulighet til å avklare hva som er de viktigste arbeidsoppgavene i kommende periode.

I dag kan strukturen på disse samtalene digitaliseres slik at både ansatte og ledere får påminnelse om:

  • nye samtaler
  • avtalte tider
  • spørsmål å forberede seg på
  • lagret referat 

Våre rådgivere har lang erfaring med å lage samtalemaler tilpasset den enkelte virksomheten, gjennomføre ledertreninger og digitalisere prosessen. 

Våre rådgivere kan bidra med:

  • Implementere og opplæring på digitalisert løsning for samtaler
  • Ledertrening på gjennomføring av samtaler
  • Utforme skreddersydde samtaleskjema i tråd med virksomhetens strategi og mål
  • Sette opp handlingsplan for gjennomføring av samtale
  • Etablere struktur som gir kontinuitet i oppfølgingen 

Oppskriften på en vellykket medarbeidersamtale

Medarbeidersamtaler er strukturerte samtaler mellom leder og medarbeider. Målsettingen med slike samtaler skal være at dine medarbeidere føler seg hørt og at du oppdager både det som oppleves som positivt og utfordringer på arbeidsplassen. For deg som leder vil gode medarbeidersamtaler være et viktig verktøy for å finne gode tiltak som fører til en motivert og samkjørt organisasjon.

Èn medarbeidersamtale i året har liten effekt, derfor anbefaler vi to til tre samtaler, gjerne med litt ulik agenda. Ofte benyttes uttrykket mål- eller utviklingssamtaler om samtaler der dere blir enige om de viktigste fokuspunktene for utvikling og prestasjoner. Slike samtaler må følges opp og evalueres. For noen holder det med evaluering en gang i året, men i en rekke virksomheter vil effekten bli mye større ved å ha hyppigere oppfølging på målene.  

Her er en enkel oppskrift som sikrer deg god struktur på oppfølging av dine medarbeidere:

Få hjelp av ekspertene

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Legg en god plan sammen med våre rådgivere.

Truls Roll - Head of Head of People, Organisation & Culture

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.