Lys dame i møte
 
 
 

Møtekultur og effektiv møteledelse

Engasjerende møter vil legge grunnlaget for en kultur der alle drar i samme retning. Mange møter blir kun informasjonsmøter om detaljer eller preget av at du ikke er trygg på å stå foran en gruppe og snakke. 

Få på plass møtestruktur

Møtestruktur på både korte og lengre møter

En evaluering av dagens møteform og utbytte av denne kan være en god start - hva sitter de ansatte igjen med etter møtene dine?

  • Bruker du tiden på de mest verdiskapende aktivitetene eller blir det mye praktisk informasjon?
  • Hvor ofte snakker du om verdier, ønsket adferd, målsetninger og strategier?
  • Har du har hatt den samme møtestrukturen lenge, og har du evaluert om møtene tjener sin hensikt?

Vår tilnærming er ikke kun på de store møtene med arbeidsomme presentasjoner. For en rekke virksomheter er kanskje den korte samlingen på gulvet hver morgen vel så viktig. Uansett er man avhengig av å beherske møteformen og få fram det som skaper motivasjon, sunt press og et godt arbeidsmiljø i virksomheten.

Våre rådgivere på bedre møtestruktur bistår med:

  • Trening i møteteknikker, kommunikasjon og presentasjon for ledere
  • Tilstedeværelse og evaluering etter faktiske møter
  • Etablere møtestruktur og rammer for innhold som er verdiskapende og støtter bedriftens verdisett

Få hjelp av ekspertene

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Legg en god plan sammen med våre rådgivere.

Truls Roll - Head of Head of People, Organisation & Culture

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.