To damer prater om endringer
 
 
 

Endringsledelse

Arbeidslivet og virksomheter er i stadig endring og de fleste ledere må lære seg å lede i endring. Vi hjelper deg med endringsprosesser som skaper forpliktelse og faktisk gjennomføring. 

Sett i gang med endringsprosesser

 

Få med ansatte på endringene

De fleste virksomheter er i stadig endring, dette skyldes alt fra behov for effektivisering, digitalisering eller organisatoriske endringer. Felles for disse virksomhetene er at det oppstår usikkerhet blant de ansatte og dette kan påvirke både arbeidsmiljø og produktivitet. Virksomheter i endring kan oppleve at endringene ikke skjer så raskt og godt som ønsket, fordi ledere og ansatte motsetter seg eller ikke forstår beslutningene som er tatt.

Riktig kommunikasjon er viktig når det kommer til små og store endringer i bedriften. Å lede en endringsprosess er ikke alltid like lett - gode forberedelser, riktige verktøy og å klare å skape engasjement hos de ansatte er nøkkelen til suksess for slike prosjekter. Få hjelp av rådgivere som har erfaring til planlegging og gjennomføring. 

Våre rådgivere bistår med:

  • Planlegging av endringsprosessene
  • Oppfølging av ledere og medarbeidere i endringsarbeidet
  • Veiledning og støtte til ledere gjennom endringsprosessen

Alle bedrifter har en kultur, spørsmålet er om den er bevisst og ønsket. Å skape en verdiskapende kultur handler blant annet om å sette seg felles mål og verdier, og klare å forankre disse gjennom hele organisasjonen.

Truls Roll
Head of Advisory - Human Resource

Kontakt oss for hjelp til til HR-oppgavene

 

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Legg en god plan sammen med våre rådgiverer.

 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.