Juridiske tjenester

Som næringsdrivende må du navigere i et omfattende lovverk. Med bred bransjekunnskap og spisskompetanse på forretningsjus gir vi deg oversikt og kontroll.

Jeg ønsker juridisk bistand

 

Juridisk bistand til næringsdrivende og privatpersoner

Magnus Legal samarbeider med Azets og er et forretningsjuridisk advokatfirma som bistår både næringsdrivende og privatpersoner. Vi besitter spisskompetanse innenfor sentrale forretningsjuridiske disipliner – i tillegg til bred bransjekunnskap.

Vi betjener både børsnoterte selskaper, privateide familieselskaper og offentlig sektor.

Virksomheter må forholde seg til et stort og krevende lovverk, både i Norge, i EU og i resten av verden. Lovene omfatter hvordan du skal organisere ditt eierskap, utføre ditt arbeid og hva du skal betale i skatter og avgifter. Lovverket er i stadig endring, og mange opplever at det er nødvendig å få hjelp til å navigere i regelverket. 

Snakk med våre eksperter i Magnus Legal

Christian Fredrik Magnus - advokat
Christian Fredrik Magnus
Advokat - Partner
Tel: +47 982 06 474
Andreas Hennyng - advokat
Andreas W. Hennyng
Advokat - Partner
Tel: +47 971 87 151
Laila Kristjansson - advokat
Laila Kristjansson
Advokat - Partner
Tel: +47 995 31 234
Alf Bakke-Løyning
Advokat 
Tel: +47 415 83 486

Ring oss 40 10 40 18

Åpningstider sommerstid er: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag