Juridisk bistand til næringsdrivende og privatpersoner

Magnus Legal samarbeider med Azets og er et forretningsjuridisk advokatfirma som bistår både næringsdrivende og privatpersoner. Vi besitter spisskompetanse innenfor sentrale forretningsjuridiske disipliner – i tillegg til bred bransjekunnskap.

Vi betjener både børsnoterte selskaper, privateide familieselskaper og offentlig sektor.

Virksomheter må forholde seg til et stort og krevende lovverk, både i Norge, i EU og i resten av verden. Lovene omfatter hvordan du skal organisere ditt eierskap, utføre ditt arbeid og hva du skal betale i skatter og avgifter. Lovverket er i stadig endring, og mange opplever at det er nødvendig å få hjelp til å navigere i regelverket. 

Snakk med våre eksperter i Magnus Legal

Christian Fredrik Magnus - advokat
Christian Fredrik Magnus
Advokat - Partner
Tel: +47 982 06 474
Andreas Hennyng - advokat
Andreas W. Hennyng
Advokat - Partner
Tel: +47 971 87 151
Laila Kristjansson - advokat
Laila Kristjansson
Advokat - Partner
Tel: +47 995 31 234
Alf Bakke-Løyning
Advokat 
Tel: +47 415 83 486

Ring oss 40 10 40 18

Åpningstider:

mandag - torsdag kl. 8.00 - 21.00
fredag 8.00 - 16.00