Gode råd i styret
 
 
 

Styrerådgivning

Høyt kvalifiserte rådgivere med lang erfaring fra økonomiledelse, finansiell rapportering, revisjon og prosjekter innenfor ledelse og økonomi. 

Rådgiver sikrer at styret får oppfylt sine forpliktelser og er en uavhengig rådgiver der styret har ulike oppfatninger.

Få erfaren rådgiver til styret

Få en erfaren rådgiver inn i styret

Vi tilbyr høyt kvalifiserte rådgivere med lang erfaring fra økonomiledelse, finansiell rapportering, revisjon og prosjekter innenfor ledelse og økonomi. Våre oppdragsgivere er fra hele spennvidden av størrelser - fra børsnoterte selskaper til mindre lokale aktører. Vi har operasjonell bakgrunn, og jobber svært operativt og tett i samarbeid med kunden.

Azets kan gi ad-hoc bistand og i forbedringsprosjekter innenfor en rekke områder innenfor økonomistyring. Vi kan bistå selskapets ledelse som en generell rådgiver. Advisory har en erfaringsbakgrunn og kompetanse som gjør at vi raskt er operative i virksomheten. Vi er opptatt av å etablere et godt samarbeidsforhold og arbeider tett med organisasjonen. I oppdragene våre fokuserer vi på kompetanseoverføring mellom konsulent og kunde for å sikre et vellykket og varig resultat.

Hjelp til:

  • Ad-hoc bistand innen økonomistyring
  • Økonomistyring
  • Selskapsrådgivning med operativt fokus
  • Rutiner for styreansvar

Styrets ansvar

Styret er en del av virksomhetens ledelse sammen med daglig leder, og det er styret som etter selskapslovgivningen representerer selskapet utad og er virksomhetens øverste utøvende myndighet.

Å sitte i et styre er en tillitserklæring, og et styreverv skal være både utfordrende og stimulerende for det enkelte styremedlem, samt verdiskapende for selskapet.

Samtidig blir kravene til styremedlemmer stadig større, og man eksponeres for rettslig pågang, både sivilrettslig og strafferettslig dersom en ikke oppfyller de minimumskrav aksjeloven oppstiller.

Hjelp til det lovpålagte

Daglig leder, styreleder og styremedlemmer i et aksjeselskap har et viktig og lovpålagt ansvar i forbindelse med behandling av avtaler om ytelser til aksjeeiere, aksjeeieres morselskaper, styreleder, styremedlemmer, daglig leder eller nærstående av disse. De må blant annet sørge for saksbehandling i samsvar med aksjeloven og at lovpålagte dokumenter blir utarbeidet og sendt.

I denne forbindelse kan vi sørge for at alt går riktig for seg ved å utføre:

  • Avtaler
  • Varsel om og protokoll over styrebehandling
  • Redegjørelse
  • Innkalling til og protokoll for generalforsamling
  • Melding til Foretaksregisteret
  • Aktuelle dokumenter

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.