Prosessforbederinger
 
 
 

Prosessforbedringer

Hjelp til å utvikle virksomheten gjennom forbedringsprosjektet og/eller strategiske endringer. Utviklingsprosjektet starter med å identifisere ulike forretningsmuligheter og avsluttes med å implementere tiltakene.

Styrk virksomheten og prosessene

 

Viktig å se på tvers av selskapet

Ved hjelp av våre rådgivere får bedriften synlige resultater av prosessforbedringer gjennom en praktisk og metodisk tilnærming. Azets har lang erfaring fra outsourcingprosjekter der prosessutvikling spiller en sentral rolle. Et vellykket arbeid med prosessforbedring innebærer at du som kunde driver forbedringsarbeidet videre.

Enhver virksomhet har en rekke prosesser - alt fra leveranser av varer og tjenester til administrative prosesser innenfor HR, innkjøp, økonomi og IT. Skal virksomheten lykkes med å skape mest mulig verdi med de ressursene man rår over, må verdiskapingen skje på tvers av organisasjonsstrukturen.

Dette kan våre rådgivere hjelpe til med:

  • Effektivisering av virksomhetskritiske prosesser 
  • Identifisering av tiltak for forbedring
  • Deltakelse i prosesser definert av oppdragsgiver
  • Sparringsparter for ledelse i forbedringsprosesser
  • Prosjektledelse

Snakk med våre eksperter på rådgivning

Mats Lorentsen Head of Advisory Midt/Nord

Mats Lorentsen

Head of Advisory Midt/Nord
Tel: +47 915 11 877

Kåre Thommessen

Head of Advisory Øst
Tel: +47 952 34 229
Margrethe Augestad Head of Advisory Øst

Margrethe Augestad

Head of Advisory Innlandet
Tel: +47 918 11 273

Truls Christian Waage

Head of Advisory Vest
Tel: +47 906 04 944

Få kontakt med en rådgiver

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.