Lønnsomhetsforbedring
 
 
 

Lønnsomhets-
forbedring

Lønnsomheten er ofte sett på som selve fasiten på om ledelse og selskaper har suksess og kan skaper verdier for eiere, ansatte og samfunn.

Få help til bedre lønnsomhet

 

Hvordan øke inntekter og redusere kostnader på en bærekraftig måte?

Bedriften kan oppleve endringer i markedssituasjonen, behov for nye investeringer, krav fra eiere om utbytte eller et ønske om å vokse. Alt dette krever en lønnsomhet i bedriften.

Vi analyserer selskapets verdidrivere for å identifisere konkrete grep du kan gjøre for å raskt forbedre lønnsomheten til virksomheten og bedre konkurransekraften. Dette gjør vi med kvalifisert rådgivning, etablert metodikk og engasjement for din virksomhet.

Du får hjelp til å kartlegge og kvalitetssikre tiltak som realiserer gevinst, tydelig prosjektledelse og tett oppfølging helt til verdiene er realisert. Din organisasjon involveres hele veien, slik at beslutninger forankres og eierskap etableres.

Vi hjelper deg å løse utfordringen virksomheten din står overfor. Fra oss kan du forvente solid kompetanse, verdiskapende innsikt og sterk gjennomføringsevne. Vi leverer raskere merverdi!

Se denne 60 sekunders videoen for å få oppskriften på raskere lønnsomhet

Snakk med våre eksperter på rådgivning

Mats Lorentsen Head of Advisory Midt/Nord

Mats Lorentsen

Head of Advisory Midt/Nord
Tel: +47 915 11 877

Kåre Thommessen

Head of Advisory Øst
Tel: +47 952 34 229
Margrethe Augestad Head of Advisory Øst

Margrethe Augestad

Head of Advisory Innlandet
Tel: +47 918 11 273

Truls Christian Waage

Head of Advisory Vest
Tel: +47 906 04 944

Fra Azets-bloggen om rådgivning

Få kontakt med en rådgiver