Azets Barometer: Ny optimisme blant norske bedrifter

Strategi og ledelse | 10.06.2024

av Azets

Nye data fra årets andre Azets Barometer viser at norske bedriftsledere er mer optimistiske enn før. Vi ser forbedringer i holdninger og forventninger sammenlignet med forrige undersøkelse.

Tilliten varierer fortsatt avhengig av bedriftsstørrelse, hvor de større virksomhetene er mest optimistiske og har høyere finansiell tillit enn mindre bedrifter. Dette er en også en trend fra tidligere undersøkelser.  

Norges næringsliv viser altså tegn til forsiktig optimisme rundt økonomisk forbedring, og det er økning spesielt blant mikro- og småbedrifter. Likevel ligger norske bedrifter etter sine internasjonale motparter på områder som cybersikkerhet, AI-adopsjon, og strategisk etterfølgerplanlegging.  

Hovedfunnenne i årets andre Azets Barometer 

Norske ledere er mest bekymret for geopolitisk kaos og ny økonomisk nedtur 

Geopolitisk instabilitet og økonomisk usikkerhet topper listen over bekymringene for norske bedrifter. Likevel ser vi en overordnet endring fra pessimisme til optimisme blant de norske selskapene. 

Investeringer og prioriteringer 

Norske bedrifter fortsetter å prioritere digitalisering og ekspansjon, men ligger noe etter gjennomsnittet for undersøkelsen i cybersikkerhetstiltak og AI-adopsjon. De store bedriftene leder an i digitalisering og AI, mens mikrobedrifter fokuserer mer på geografisk ekspansjon.  

Se våre videosendinger om AI her: 


Et økt fokus på cybersikkerhet i Norge 

Fokuset på cybersikkerhet og digitalisering er økende sammenlignet med tidligere. Det er flere cybersikkerhetshendelser som muligens indikerer større bevissthet snarere enn bare en økning i hendelser. Dette fremhever behovet for mer oppmerksomhet på cybersikkerhet, spesielt blant mindre bedrifter.  

Men til tross for fremgangen henger nettsikkerhet i Norge fortsatt etter, og norske bedrifter er fortsatt litt under gjennomsnittet i undersøkelsen når det gjelder andel som rapporterer minst én hendelse.  

Les vår sak om cybersikkerhet, hvorfor små bedrifter også er mål for angrep, og hva du kan gjøre.   


Fremgang i etterfølgerplanlegging i Norge
 

Selv om planlegging for etterfølgere i nøkkelroller fortsatt er et svakt punkt i Norge, viser bedriftene en positiv trend her, sammenlignet med forrige undersøkelse. Det å ikke ha en strategi for etterfølgerplanlegging i organisasjonen, gjelder spesielt mindre bedrifter, i tråd med funn fra tidligere undersøkelser. 

Se våre tips til Hvordan utarbeide en god etterfølgerplan 
 

Rekrutteringutfordringer 

Utfordringer knyttet til rekruttering er fortsatt fremtredende, der respondentene oppgir kompensasjon, konkurranse og kompetansemangel som hovedutfordringer. Til tross for dette viser norsk næringsliv tillit til sin evne til å tiltrekke og beholde topptalenter, og bedriftene er mer sikre på egen evne til å beholde talenter enn å tiltrekke seg nye.  

Les våre seks grep for å tiltrekke og beholde topptalenter 

Få hjelp til rekruttering med Azets People! 

Azets Barometer 

Test ut vårt interaktive dashbord

Utforsk resultatene fra Azets Barometer i dashbordet. Her kan du tilpasse rapporten etter det du er interessert i, slik som omsetning, antall ansatte, land og sektor. 

Azets Barometer gir innsikt i det nåværende og fremtidige forretningsklimaet gjennom perspektivet til SMB-er, gründerselskaper, eierstyrte og familieeide virksomheter i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Storbritannia og Irland. 

 

Respondenter og metodikk brukt i Azets Barometer 

Vi har spurt bedrifter i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Storbritannia og Irland om det nåværende og fremtidige forretningsklimaet. Svarene ble avgitt på en skala fra 1-10. I Azets Barometer andre runde 2024 er det totalt 742 svar i Norge, som er det største antallet respondenter blant deltakerlandene. Respondentene kommer fra et bredt spekter av sektorer og forretningssegmenter. Dataene ble samlet inn via e-postinvitasjoner til kunder og prospekter, samt dedikerte svar fra et markedsundersøkelsespanel.  

Har du spørsmål? Ta kontakt!

post author

Om Azets

Leverandør av tjenester og programvare som gjør virksomheter mer konkurransedyktige. Azets tilbyr et bredt spekter av tjenester innen regnskap, lønn, HR, rekruttering, økonomisk rådgivning og management consulting.