top banner image
 
 
 

Bærekraft

Å være bærekraftig lønner seg! Vi hjelper bedrifter med å sette bærekraft i fokus og med å utvikle virksomheten mot en konkurransestyrkende bærekraftig fremtid.

Få bedriften bærekraftig

sjekkliste strukturerte data

Strukturerte data for god rapportering

Rapport om bærekraft i din bedrift som kan brukes aktivt mot mange interessenter.

ESG

Dra fordeler av lovkravene for ESG

Se nytten av å følge lovkravene og se den positive effekten det kan ha for bedriften.

eco-globe-1.svg

Bærekraftig og konkurranserettet strategi

Bli bedre rustet for fremtiden med bærekraftig forretningsmodell, strategi og implementering av tiltak.

Hjelp til å få bærekraft inn i bedriften

FNs bærekraftsmål og arbeidet med å nå dette er topp prioriterte oppgaver i verden i dag. La bedriften din være en viktig bidragsyter. 

Bedrifter som kan rapportere på bærekraft vil få bedre lånevilkår og bli mer attraktiv som bedrift, både som arbeidsplass, kunde og leverandør. Bedriften din vil være en viktig bidragsyter til å nå FNs bærekraftsmål

Azets kan bidra bedriften din på følgende områder innen bærekraft:

Azets Sustainability - klimaregnskap

Klimaregnskapet fra Azets Sustainability gir innsikt i virksomhetens klima-fotavtrykk slik at du kan ta de nødvendige klimagrepene. Vi integrerer Azets Sustainability med bedriftens regnskapsdata og bruker nyskapende teknologi og kunstig intelligens for å presentere klimaregnskapet du trenger.

Kimaregnskap for alle typer bedrifter på 1-2-3

Åpenhetsloven og kravene som følger

Etter at åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, har virksomheter som er omfattet av loven plikt til å foreta aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. En redegjørelse for aktsomhetsvurderingene må offentliggjøres hvert år innen 30. juni.

Få hjelp til å dokumentere og rapportere i følge åpenhetsloven

Bærekraft - en del av strategien

Med utgangspunkt i selskapets nåsituasjon og ambisjonsnivå sammen med FNs bærekraftsmål,  hjelper vi virksomheten med å lykkes. 

Fra strategiprosess til implementering og realisering. 

Hjelp til bærekraftsstrategi for din bedrift

Bærekrafts­rapportering

Vi bistår med å samle og strukturere data for å sammenstille en bærekraft- eller ESG rapport.

Hos oss bruker vi etablerte og anerkjente standarder som GRI, TCFD og NSRS, relevante indikatorer for bransjen din, compliance i henhold til lov og krav, og annen aktuell bærekraftsinformasjon.

Få hjelp til bærekraftsrapportering

ESG Due Diligence

Følger du med på hva selskapet skal rapportere på? 

Vi gjør en Due Diligence opp mot gjeldende lovverk innen rapportering på bærekraftsinformasjon, kartlegger hvordan bedriften din er i henhold til EUs taksonomi, og gir deg innsikten for å ta grep nå. 

En due dilligence på bærekraft - ta grep

ESGGreenRockGlobalSustainability.jpg

Artikler og webinarer om bærekraft i bedrifter

Azets jobber for at bedrifter lærer mer om bærekraft og hvordan bærekraft kan implementeres i bedriften slik at det styrker konkurransekraften.

Lær mer ved å lese artikler og se våre webinarer på området 

"Få oversikten og legg en god plan for bærekraft sammen med våre rådgivere."

Mats Lorentsen
Head of Advisory, Business Development & Sustainability

Kontakt oss for hjelp

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Rådgivning og system for bedrifter:

  • Bærekraft
  • Klimaregnskap på 1-2-3
  • Leverandøroppfølging i forhold til åpenhetsloven

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.