top banner image
 
 
 

Bærekraft

Å være bærekraftig lønner seg! Vi hjelper bedrifter med å sette bærekraft i fokus og med å utvikle virksomheten mot en konkurransestyrkende bærekraftig fremtid.

Få bedriften bærekraftig

 

avsjekking

Strukturerte data for god rapportering

Rapport om bærekraft i din bedrift som kan brukes aktivt mot mange interessenter.

Avtale bærekraft

Grønn finansiering med bedre betingelser

Flere banker tilbyr bærekraftige lån om du dokumenterer at det du skal finansiere er bærekraftig og godt for miljøet.

plant.svg

Bærekraftig og konkurranserettet fremtid

Bli bedre rustet for fremtiden med bærekraftig forretningsmodell, strategi og implementering av tiltak.

Se mulighetene med fokus på bærekraft i bedriften

FNs bærekraftsmål og arbeidet med å nå dette er topp prioriterte oppgaver i verden i dag. Bedriften din er også en viktig bidragsyter. Azets bidrar med følgende tjenester:

Bærekrafts­rapportering

Vi bistår med å samle og strukturere data for å sammenstille en bærekraft- eller ESG rapport.

Hos oss bruker vi etablerte og anerkjente standarder som GRI, TCFD og NSRS, relevante indikatorer for bransjen din, compliance i henhold til lov og krav, og annen aktuell bærekraftsinformasjon.

På den måten skal det være informativt, nyttig og verdiskapende for alle interesserte å lese rapporten, enten du er ansatt, investor, kunde, leverandør eller en annen interessent. I tillegg kan du bruke rapporten som et utgangspunkt overfor finansinstitusjoner i forbindelse med grønne lån/grønn finansiering. 

Få hjelp til bærekraftsrapportering

Bærekraftstrategi og forretningsutvikling

Ved å benytte vår tilnærming og metodikk for bærekraftige strategiprosesser, kan vi utvikle strategier som omhandler hele selskapet slik at bærekraft er en del av selskapets strategi eller bistå i prosessen med å utarbeide spesifikke bærekraftstrategier alene.

Vi tar utgangspunkt i selskapets nåsituasjon og ambisjonsnivå sammen med FNs bærekraftsmål og hjelper virksomheten med å lykkes.

Mål og strategi er nyttig og nødvendig. Men med mindre du faktisk gjør noe med strategien, går fra ord til handling, så har det lite effekt.

Våre konsulenter har spisskompetanse innen prosjekt, prosess- og endringsledelse og tar deg med fra strategiprosess til implementering og realisering. Ved å benytte vår kompetanse innen bærekraftig forretningsutvikling bruker vi innsikt og data for å utvikle virksomheten og verdikjeden for å forbedre verdistrømmene og bærekraftigheten. 

Hjelp til bærekraftsstrategi for din bedrift

Bærekraft/ESG Due Diligence

Følger du gjeldende lover om hva du skal rapportere på som selskap? Er du orientert om kommende reguleringer og vet hva du må omstille/endre i selskapet for å være i henhold til?

Vi gjør en Due Diligence opp mot gjeldende lovverk innen rapportering på bærekraftsinformasjon, kartlegger hvordan bedriften din er i henhold til EUs taksonomi, og gir deg innsikt til å ta grep nå- for å være rustet for morgendagen!

En due dilligence på bærekraft - ta grep

Bærekraftig grønn finansiering

Det kan lønne seg, på mange måter, å ha en ryddig og god tilnærming til bærekraft. Med EUs taksonomi på raskt inntog omstiller banker, finansinstitusjoner, investorer seg for å konkurrere om nye kunder med å gi grønne lån og grønn finansiering til selskaper som er mer grønne og bærekraftige enn andre.

Flere og flere banker gir deg nå billigere lån om du kan dokumentere at det du skal finansiere er bærekraftig eller godt for miljøet i henhold til EUs taksonomi.

Det betyr at om du ønsker å få større konkurransekraft og mer lønnsomhet, så lønner det seg faktisk å dokumentere hvordan selskapet jobber med bærekraft i dag.

Vi hjelper deg med å dokumentere og rapportere på bærekraft!

Kontakt oss for spørsmål rundt bærekraft

Legg en god plan sammen med våre rådgivere på bærekraft.

Mats Lorentsen Head of Advisory Midt/Nord

Mats Lorentsen

Head of Business Development & Sustainability

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.