Hvorfor og hvordan Power BI gir konkurranse­fortrinn

Teknologi | Strategi og ledelse | 24.04.2024

av Jens Ludvig Haaland | Sondre Beckrøge

I et stadig mer teknologidrevet samfunn kreves det mer enn magefølelse for å hevde seg. Å kjenne sin egen virksomhet er avgjørende, og dataanalyse står sentralt for faktabasert informasjon. Strategisk bruk av verktøy for rapportering og analyse kan gi bedrifter konkurransefortrinn ved å plassere beslutningsgrunnlag i strukturerte systemer, fremfor synsing.

Ved å automatisere rapporteringsarbeid og omgå risiko for menneskelige feil, legger man til rette for økt tilpasningsdyktighet og raskere omstillingsevne i organisasjonen. Strukturert data har derfor blitt nøkkelen til å drive strategiske beslutninger, forutsi markedstrender, og realisere uutnyttet potensial. Resultatet av dette er at gode rapporteringsverktøy, som for eksempel Power BI, har gått fra å være «Nice to have», til «Need to have».

Strukturert data i sanntid med Power BI

Power BI, Microsofts dataanalyseplattform, gir brukerne muligheten til å sømløst trekke data fra en rekke kilder som SQL, Azure og har ferdig utviklede APIer til et bredt spekter av fagsystemer. Deretter kan man analysere det samlede datasettet og generere rapporter som gir rask tilgang til viktig styringsinformasjon i sanntid. Informasjonen oppsummeres gjerne i et «dashboard», en visualiseringsside som forteller en historie om datasettet og ytelsesindikatorene som er valgt ut. Vanlige dashboards handler eksempelvis om salg, markedsføring og finans, men de kan skreddersys i sin helhet basert på den enkelte virksomhets behov. Rapporter og dashboards er gjerne knyttet til sentrale prosesser i virksomheten som er særlig følsomme for endrede betingelser. Det kan for eksempel handle om operasjonell drift, produksjonslinjer eller kontaktflater mot virksomhetens kunder, der rask handlingutgjør en stor forskjell for resultatene. Slik kan Power BI bidra til å tilføre et solid beslutningsgrunnlag for både ansattes daglige gjøremål, og for beslutningstagernes strategiske veivalg.

Få hjelp med Power BI

Les også: Forretnings­innsikt og BI-verktøy - kort forklart

Power BI er dataanalyse gjort forståelig

Med et brukervennlig grensesnitt og omfattende visualiseringsmuligheter, bidrar plattformen til forståelse av data uten behov for avansert kompetanse innen dataanalyse. Det tilrettelegger for økt samhandling på tvers av virksomheten. Mange organisasjoner benytter seg av en rekke ulike fagsystemer som hver for seg gir et fragmentert øyeblikksbilde. Ved å samle og strukturere data fra disse systemene kan beslutninger tas i kontekst av virksomheten som helhet, heller enn å være begrenset til den enkelte forretningsfunksjon.

Et godt datagrunnlag er fortsatt nøkkelen til gode beslutninger

Selv om mulighetsrommet i dataanalyse og Power BI er stort, er ikke plattformen en snarvei til gode beslutninger. Med lav datakvalitet eller feil bruk av data, risikerer man at potensialet i plattformen bortfaller. I ytterste konsekvens kan det føre til at beslutninger tas på feilaktig grunnlag og dermed har en skadelig påvirkning på driften. Kunnskap om riktig bruk av data kan imidlertid tilføres ved bruk av fageksperter.

Med god bistand fra fagressurser til å håndtere utfordringene som kan oppstå i forbindelse med implementering, er gevinstpotensialet i Power BI enormt. Plattformens fleksibilitet gjør at bruken kan tilpasses enhver bedrift på jakt etter god styringsinformasjon, uavhengig av digital modenhet og nåværende datakvalitet.

Azets hjelper deg med Power BI

Våre konsulenter har avgjørende ekspertise og erfaring for å realisere potensialet i Power BI for din bedrift. Dybdekunnskap innen dataanalyse sikrer riktig bruk av data med høy kvalitet, og at beste praksis innen rapportering og visualisering ivaretas. Slik blir virksomheten din trygg på innholdet i rapportene, og at tilhørende dashbord fremstilles på en intuitiv måte for enhver bruker i organisasjonen. Ta gjerne kontakt med oss i Azets Consulting hvis du har spørsmål om Power BI, eller lurer på hvordan vi kan bistå med implementering.

Har du spørsmål? Ta kontakt!

post author

Om Jens Ludvig Haaland

Jens er utdannet siviløkonomi fra Norges Handelshøyskole, og er seniorkonsulent i Azets Consulting. Han har solide analytiske evner, bygget på en bred forståelse av økonomi og forretningsdrift. I sitt arbeid har han blant annet bistått kunder med ERP-systemer, master data management, prosesskartlegging, og forbedring av økonomifunksjonen. Jens er også opptatt av bærekraft, og bruker kompetansen sin til å realisere bærekraftsgevinster i en rekke ulike organisasjoner.

post author

Om Sondre Beckrøge

Sondre er utdannet fra Hult International Business School Boston med en master i International business, samt en master i finans. Fra tidligere har Sondre blant annet erfaring som controller og analytiker fra eiendomssektoren i Tyskland hvor han tilegnet seg verdifull erfaring innen rapportering, analyse og kommunikasjon. Sondre har ansvar for å gjennomføre interne rapporteringsprosesser i Azets Consulting, inkludert analyser og innsikt som genereres gjennom bruk av Power BI.