Forretningsutvikling
 
 
 

Forretnings­utvikling

Skap langvarige resultater og en kultur for kontinuerlig forbedring. Med forbedringsprosjekter og strategiske endringer kan virksomheten utvikles i riktig retning. Azets kan se på bedriften din og identifisere muligheter for utvikling.

Finn ut mer

 

Styrk konkurransekraften og legg til rette for vekst

Forretningsutvikling omfatter mange ulike prosesser. Utviklingen skjer på tvers av avdelinger og fagområder. For oss handler forretningsutvikling om å identifisere ulike forretningsmuligheter og iverksette tiltakt som gjør at din virksomhet når sitt fulle potensiale.

Azets Advisory benytter en velutviklet prosess som i hovedsak består av tre faser:

  1. Kartlegge alternativer og identifisere mulighetsrom
  2. Iverksette effektive prosesser for evaluering og prioritering av handlingsalternativer
  3. Effektiv implementering og iverksettelse av prioriterte tiltak

Vi har en tverrfaglig og løsningsorientert tilnærming der rådgivere med bakgrunn fra ulike fagområder involveres. Som vår kunde ønsker skal du oppleve at vi er tett på alle nivåer i organisasjonen. Slik får virksomheten forankring, innsikt, engasjement og eierskap til løsningene som velges. 

Snakk med våre eksperter

Kåre Thommessen
Senior Advisor
Tel: +47 952 34 229
Truls C. Waage
Senior Advisor
Tel: +47 906 04 944

Ring oss 40 10 40 18

Åpningstider sommerstid er: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag