Forretningsutvikling
 
 
 

Forretningsutvikling

Nå fullt potensial gjennom forbedringsprosjekter og strategiske endringer som utvikler bedriften. Ved identifisering av ulike forretningsmuligheter implementerer vi tiltak.

Få hjelp til å utvikle bedriften

Forretningsutvikling med langvarige resultater

Kontinuerlig forretningsutvikling og forretningsdrevet implementering er nøkkelen til suksess. Utviklingen skjer på tvers av avdelinger og fagområder. Rådgiverne i Azets benytter en velutviklet prosess som i hovedsak består av tre faser:

 1. Kartlegge alternativer og identifisere handlingsrommet

 2. Gjennomføre forretningsdrevet evaluering og prioritering av handlingsalternativer

 3. Effektiv implementering og gjennomføring av prioriterte tiltak

Vi har en tverrfaglig og løsningsorientert tilnærming der rådgivere med bakgrunn fra ulike fagområder involveres. Som vår kunde skal du oppleve at vi er tett på alle nivåer i organisasjonen slik at virksomheten får forankring, innsikt, engasjement og eierskap til løsningene som velges. Sannsynlighet for å lykkes med forretningsutviklingen blir da større.

Forretningsutvikling - våre fokusområder

Arbeid rundt bærekraft i bedrifter

Å være bærekraftig lønner seg! Vi hjelper bedrifter med å sette bærekraft i fokus og med å utvikle virksomheten mot en konkurransestyrkende bærekraftig fremtid.

 • Rapportering bærekraft
 • Strategier på bærekraft
 • Implementering av tiltak på bærekraft
 • Bistand til å få grønn finansisering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med bærekraft

Møt fremtiden med en digital strategi

En tydelig digital strategi gir nødvendig retning og veiledning for virksomhetens digitale tilstedeværelse. Den definerer hvilken retning virksomheten burde ta for å oppnå nye konkurransefortrinn med teknologi som premissgiver, samt hva som skal til for å gjennomføre de nødvendige endringene. Det kan også inkludere endring av forretningsmodeller. Ny teknologi baner veien for utvikling av helt nye tjenester som ikke var mulig før.

 • Digitalisering av økonomifunksjonen
 • Robotisering

 

Forretningsstrategi og vekststrategier
- få til ønskede endringer

Hvorfor ikke definere gode mål for virksomheten gjennom analyser og bygge gode, enkle og fungerende strategier? En analyse av selskapets nå-situasjon opp mot framtidige ambisjoner vil være grunnleggende for strategiene. Våre rådgivere har spisskompetanse på utvikling av strategier som er helhetlige og realiserbare – både i form av overordnede strategier eller strategier knyttet til enkeltområder av virksomheten.

Les mer om forretningsstrategi

 • Analyse av nå- og framtidig situasjon
 • Definere strategisk handlingsrom
 • Utvikle tydelig og gjennomførbar strategi
 • Realisere gevinster

Få hjelp til strategiarbeidet

Lønnsomhetsforbedring
- bedre lønnsomhet og sterkere konkurransekraft

Selskaper med stagnerte, fallende eller svake marginer skaper få verdier for videre utvikling. Det blir ofte en evig kamp om å overleve. Gjennom etablert metodikk analyserer vi virksomheten sitt handlingsrom for å raskt øke inntektene eller redusere kostnadene på kort og lang sikt, med bærekraftighet i fokus.

Les mer om lønnsomhetsforbedring

 • Virksomhetens styrker, svakheter, muligheter og trusler
 • Analyse av verdidrivere
 • Tiltak og handlingsplan for gevinstrealisering

Få hjelp til lønnsomhetsforbedring

Markedsinnsikt med analyser
- bli kjent med markedene og få evnen til å tilpasse deg

Om bedriften din skal overleve, drive lønnsomt og oppleve vekst må ledelsen og styret være oppdatert i markedet til enhver tid. De må ha evne å se hvilken retning selskapet skal gå. Det er også viktig å se hvilke muligheter det er for ekspandering internasjonalt. Azets legger til rette for å innhente markedsdata og påse at bedrifter etableres på en en riktig måte i andre  land og i Norge.

Les mer om markedsanalyser

 • Markedsanalyser
 • Konkurrentanalyser

Få hjelp til å forstå markedet

Virksomhets- og prosessforbedring
- en praktisk og metodisk tilnærming

Enhver virksomhet har en rekke prosesser. Alt fra kundeleveranser av varer og tjenester til administrative prosesser innenfor HR, innkjøp, økonomi og IT. Med lang erfaring i prosessforbedringer for outsourcingsoppdrag, vet Azets hvordan vi skal forbedre ulike bedrifters prosesser på tvers av organisasjonskulturen slik at bedriften blir mer effektiv.

Gjør bedriften mer effektiv med prosessforbedringer - les mer

 • Gjennomgang av bedriftens virksomhetskritiske prosesser
 • Identifisering av forbedringstiltak
 • Inngående evaluering av definerte prosesser
 • Sparringspartner i ulike forbedringsprosesser
 • Prosjektledelse

Få hjelp til prosessforbedring

Styrerådgivning
- erfaren rådgiver til styrearbeidet

Rådgivere med bred erfaring fra økonomiledelse, finansiell rapportering, revisjon og prosjekter innenfor ledelse og økonomi. Sørg for riktig fokus og at styrearbeidet går riktig for seg.

Les mer om styrerådgivning

 • Ad-hoc bistand innen økonomistyring
 • Økonomistyring
 • Selskapsrådgivning med operativt fokus
 • Rutiner for styreansvar

Få orden på styrearbeidet

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.