forretningsstrategi
 
 
 

Forretningsstrategi

Spisskompetanse på utvikling av strategier som er helhetlige og realiserbare – både i form av overordnede strategier eller strategier knyttet til enkeltområder av virksomheten.

Få på plass din strategi

 

 

Helhetlige og realiserbare strategier

Målet er å lage strategier som er enkle å bruke for bedriftene. Ledelsen vil få en analyse av selskapets nå-situasjon opp mot framtidig ambisjon. Vi vil i samarbeid med organisasjonen definere konkrete tiltak og strategier for å nå målene basert på verdiskapende innsikt. Strategi innebærer å ta kloke valg basert på gode analyser, visjoner og verdier og på den bakgrunn etablere tydelige målsettinger. Våre rådgivere har spisskompetanse på utvikling av strategier som er helhetlige og realiserbare – både i form av overordnede strategier eller strategier knyttet til enkeltområder av virksomheten.

Konkrete vekststrategier til bruk for ledelsen

Ledelsen vil få en analyse av selskapets nå-situasjon opp mot framtidig ambisjon, og vi vil i samarbeid med organisasjonen definere konkrete tiltak/strategier for å nå målene basert på verdiskapende innsikt.

Å jobbe mot et mål er inspirerende og gøy. Men om du ikke vet hvordan du skal komme deg til målet, eller hvor du skal starte, vil du ende opp med å kaste bort unødvendig mye tid og mest sannsynlig bomme på målet.

Med bred erfaring, kvalifisert rådgivning, etablert metodikk og engasjement for virksomheten, analyserer vi virksomheten ut i fra konkrete verdidrivere i lys av selskapets definerte mål og ambisjoner.

Vi hjelper deg å løse utfordringen virksomheten din står overfor. Fra oss kan selskapet forvente solid kompetanse, verdiskapende innsikt og sterk gjennomføringsevne.

Se denne 60 sekunders videoen for å få oppskriften på videre vekst i selskapet

Veivalg basert på analyser

Vi anbefaler alltid å gjøre et tydelig veivalg basert på gode analyser. Veivalget må dessuten kommuniseres på en hensiktsmessig måte. Rådet er basert på erfaring som viser at bedrifter som har tatt et velbegrunnet veivalg,og konsentrert seg om det, også er de mest lønnsomme. Når veivalget først er tatt, er det lettere å prioritere riktig på alle nivåer.

Vi bidrar både med analyse, i planleggingen og i gjennomføringen – vår deltakelse avhenger av kundens behov for støtte.

En strukturert prosess

  1. Etablere forståelse for virksomhetens status og fremtidsbilde gjennom visjon, verdier, forretningside, ambisjoner og mål for vekst og utvikling.

  2. Gjennomføre en ekstern og intern analyse med fokus på konkurranseposisjon, strategiske muligheter og hvilke interne gevinster som kan hentes ut av egen organisasjon. Før arbeidet påbegynner tar vi sammen med kunde stilling til graden av involvering samt dybdenivå i valgte 

  3. Her bryter vi ned overordnede ambisjoner til klare mål pr. satsningsområde. Videre utvikles et målhierarki som legger grunnlaget for strategiske valg. Herunder kommer også utvikling og/eller oppdatering av KPI’ er som grunnlag for operasjonelle styringsmål.

  4. Bestemme strategiske grep avhengig av valgte markedsposisjon og ønsket vekststrategi. Her etableres samtidig interne tiltak for å ta ut potensialet for effektivitet og lønnsomhet internt i virksomheten.

  5. Fastsette hvilke aktiviteter som er nødvendige for å gjennomføre de strategiske tiltakene. Dette inkluderer ressursbruk, tidshorisont, virkemidler og dedikerte ansvarspersoner. Videre legges det planer for oppfølging uavhengig av eventuelt ekstern støtte i denne perioden.

 

Snakk med våre eksperter på rådgivning

Mats Lorentsen Head of Advisory Midt/Nord

Mats Lorentsen

Head of Advisory Midt/Nord

Kåre Thommessen

Head of Advisory Øst
Margrethe Augestad Head of Advisory Øst

Margrethe Augestad

Head of Advisory Innlandet

Truls Christian Waage

Head of Advisory Vest

Få kontakt med en rådgiver

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.