Økonomidirektør - CFO
 
 
 

Økonomidirektør / CFO

Hva gjør en økonomidirektør og hvilke ansvarsoppgaver ligger til stillingen?

Få et innblikk i hovedoppgavene til en økonomidirektør og hvilken utdanning og erfaringer personer kvalifisert for denne stillingen bør ha.

En økonomidirektør, også betegnet som CFO - Chief Financial Officer, er selskapets øverste økonomiansvarlige. Hvilken tittel som benyttes avhenger av selskapets og avdelingens størrelse. I enkelte mindre selskaper vil økonomisjef være den øverste økonomiansvarlige, men felles er at de leder selskapets økonomifunksjon. Rollen går imidlertid utover dette og blir ansett som en av de viktigste rollene for å realisere virksomhetens forretningsstrategi.

Økonomidirektør/CFO, heretter CFO er en del av ledergruppen og er i tillegg til selskapets administrerende direktør den man ofte henvender seg til for presentasjon av selskapet og råd rundt strategiske beslutninger. Enkelte selskaper benytter tittelen «finansdirektør» om selskapets øverste økonomistilling, men denne tittelen brukes hovedsakelig i større konsern hvor dette er en rolle som har et spesifikt ansvar for finansielle transaksjoner, f.eks. finansiering og oppkjøp, og som rapporterer til CFO. I slike konsern kan også økonomidirektør rapportere til CFO, med ansvar for regnskap og økonomistyringen til selskapet.

Utdanning og erfaring for økonomidirektør / CFO

For å bli CFO, er det en viss kombinasjon av egenskaper, erfaringer og akademisk bakgrunn som spiller en stor rolle. En CFO bør ha god forståelse av finansielle prinsipper og være komfortabel med å håndtere store mengder data og tall. En økonomidirektør bør også ha:

 • gode analytiske ferdigheter
 • god kommunikasjonsevne
 • jobbe effektivt under press 
 • kritisk vurderingsevne
 • løsningsorientert

Erfaring økonomidirektør / CFO

En CFO bør ha god del års arbeidserfaring fra regnskap, økonomistyring og/eller finans, samt solid ledererfaring. Erfaring fra stillinger som financial controller, revisor, regnskapsjef eller økonomisjef kan være fordelaktig.

En CFO må ha erfaring fra rapportering av finansielle resultater og KPIer samt håndtering av kontantstrøm, likviditet, investeringer, valutaeksponering, kredittrisiko og risikostyring. Dette er viktig for å forstå de forskjellige aspektene av organisasjonens finansielle transaksjoner.

Ledererfaring fra å lede avdelinger eller prosjekter kan også være nyttig.

Utdanning økonomidirektør / CFO

De fleste CFO-rollene vil kreve en formell økonomiutdannelse på masternivå, fortrinnsvis innen økonomistyring, finans eller regnskap/revisjon). Dette kan variere avhengig av arbeidsoppgaver, størrelse på selskapet og hvordan økonomiavdelingen forøvrig er sammensatt.

Typiske ansvarsoppgaver CFO

Etter administrerende direktør (CEO) blir økonomidirektør sett på som en av de mest kritiske personene for en virksomhets suksess.

Typiske arbeidsoppgaver for CFO:

 • Ledelse av ansatte i økonomiavdelingen
  samt lederskap gjennom å involvere øvrig organisasjon.
 • Styring av selskapets finansielle aktiviteter
  - herunder sørge for at selskapet har tilstrekkelig kapital og finansiell stabilitet.
 • Utarbeidelse av budsjett og prognoser
  sørge for at selskapet har tilstrekkelige styringsparametere for å oppfylle finansielle mål.
 • Finansiell rapportering og analyse
  - herunder å kommunisere selskapets finansielle status til ledelse, styre og marked.
 • Risikostyring
  - identifisere og vurdere risiki som kan påvirke organisasjonen
  finansielt, og iverksette tiltak for å håndtere disse.
 • Finansielle transaksjoner
  som oppkjøp/investeringer, lån og valuta.
 • Regnskapsføring og skatt
  herunder å sørge for samsvar med relevante regler og reguleringer.
 • Internkontroll
  - sørge for at selskapet har et godt internt kontrollsystem i tråd med relevante regler og reguleringer.

Hvor operativ CFO er i gjennomføringen avhenger av avdelingens størrelse og kompetanseflate. Gjennomføring av mange av disse ansvarsområdene delegeres normalt videre, f.eks. til økonomisjef, regnskapssjef eller controller, mens CFO alltid har det overordnede ansvaret.

Lønnsnivå økonomidirektør / CFO

Lønnsnivået for en CFO (Chief Financial Officer) varierer og er avhengig av flere faktorer, som for eksempel:

 • selskapets størrelse
 • bransje
 • ansvarsområde
 • geografi

Generelt sett kan en CFO forvente å tjene et høyere lønnsnivå enn andre stillinger innen økonomiområdet

Lønnen ligger normalt i området 1 000 000 - 2 000 000 NOK per år, men i større konsern og for roller med et bredt ansvarsområde vil lønnen kunne overstige dette vesentlig. Lønnen vil også avhenge av hvor stor bonuskomponenten er og vil således kunne variere med selskapets omsetning og resultat.

På utkikk etter nye muligheter eller har bedriften behov for en ny ansatt? Ta kontakt.

Vårt fokus er å ansette de beste kandidatene i markedet både til faste og midlertidige stillinger

Gjennom rekrutteringsbyrået i Azets, hjelper vi kandidater til å gjøre den karriereveien de ønsker og bedrifter med å få på plass den beste kandidaten for deres virksomhet.

Vi kjenner det lokale markedet

Med lokal kunnskaper rundt de største byene i Norge gjennom mer en 20 år, har vi full kontroll på hva som rører seg.

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Eksempler på stillinger vi rekrutterer til:

 

rekruttering flere stillinger

Spørsmål om økonomidirektør

Hva er rollen til en økonomidirektør?

En økonomidirektør har ansvar for den økonomiske styringen og strategien til selskapet. Rollen innebærer ofte å utvikle og implementere økonomiske planer, budsjetter og regnskap, samt å overvåke og analysere bedriftens økonomiske resultater. Økonomidirektøren kan også ha ansvar for å etablere og vedlikeholde forhold til investorer og banker, og kan spille en viktig rolle i fusjoner og oppkjøp. I tillegg er det vanlig at økonomidirektøren har ansvar for å lede og utvikle finans- og regnskapsavdelingen i selskapet, samt å gi økonomisk rådgivning til ledelsen og andre avdelinger. En dyktig økonomidirektør kan derfor være avgjørende for å sikre en sunn og bærekraftig økonomi i bedriften.

Hvor mye tjener en økonomidirektør eller CFO?

Lønnsnivået for en CFO (Chief Financial Officer) varierer og er avhengig av flere faktorer, som for eksempel: selskapets størrelse, bransje, ansvarsområde og geografi Generelt sett kan en CFO eller økonomidirektør forvente å tjene et høyere lønnsnivå enn andre stillinger innen økonomiområdet. Lønnen ligger normalt i området 1 000 000 - 2 000 000 NOK per år, men i større konsern og for roller med et bredt ansvarsområde vil lønnen kunne overstige dette vesentlig. Lønnen vil også avhenge av hvor stor bonuskomponenten er og vil således kunne variere med selskapets omsetning og resultat.