Økonomisjef smilende
 
 
 

Økonoimsjef

Hva gjør en økonomisjef og hvilke ansvarsoppgaver ligger til stillingen?

Få et innblikk i hovedoppgavene til en økonomisjef og hvilken utdanning og erfaringer personer kvalifisert for denne stillingen bør ha.

Økonomisjef er ansvarlig for å lede og styre organisasjonens finansielle aktiviteter, og sørge for at selskapet har tilstrekkelig kapital og finansiell stabilitet. En økonomisjef er det ofte i mindre selskap hvor man også er regnskapssjef. I større selskap heter denne rollen CFO eller økonomidirektør. 

Utdanning og erfaring for økonomisjef

For å bli økonomisjef , er det vanlig å ha en kombinasjon av faglig og akademisk bakgrunn. En økonomisjef bør ha bred erfaring innen finans og regnskap, og ha arbeidet i flere roller innen økonomi og regnskap.

En økonomisjef bør også ha:

 • gode analytiske ferdigheter
 • god kommunikasjonsevne
 • jobbe effektivt under press 
 • kritisk vurderingsevne
 • løsningsorientert

Erfaring økonomisjef

Erfaring i å håndtere kontantstrøm, likviditet, investeringer,  valutaeksponering, kredittrisiko og risikostyring kan være nyttig for å forstå de forskjellige aspektene av organisasjonens finansielle transaksjoner. Likeledes vil erfaring fra både intern og ekstern rapportering være viktig.

Utdanning økonomisjef

En økonomisjef bør ha en bachelor eller master grad i økonomi, finans eller relaterte felt. Det kan også være nyttig å ha relevante profesjonelle kvalifikasjoner, som for eksempel  statsautorisert regnskapsfører eller innen revisjon.

Typiske ansvarsoppgaver økonomisjef

 • Ledelse av organisasjonens finansielle aktiviteter
  en økonomisjef er ansvarlig for å lede og styre organisasjonens finansielle aktiviteter, og sørge for at selskapet har tilstrekkelig kapital og finansiell stabilitet.
 • Budsjettering og prognoser
  en økonomisjef er ansvarlig for å utarbeide budsjetter og prognoser for selskapet, og sørge for at selskapet har tilstrekkelig kapital til å drive virksomheten og oppfylle sine finansielle mål.
 • Finansiell rapportering og analyse
  En økonomisjef ansvarlig for å utarbeide og analysere finansielle rapporter, og sørge for at de er i tråd med relevante lover og reguleringer.
 • Risikostyring
  En økonomisjef er ansvarlig for å identifisere og vurdere risikoer som kan påvirke organisasjonen finansielt, og iverksette tiltak for å håndtere disse risikoene.
 • Finansielle transaksjoner
  Økonomisjefen er ansvarlig for å håndtere organisasjonens finansielle transaksjoner, som kontantstrøm, likviditet, investeringer, valutaeksponering og kredittrisiko.
 • Lederskap
  Økonomisjefen kan være del av selskapets ledergruppe, og er ansvarlig for å kommunisere selskapets finansielle situasjon til ledelsen og styret, samt å involvere ledelsen i risikost.

Hvor stort selskapet er, vil ha en betydning om økonomisjefen har en overordnet innen finans eller ikke. En økonomisjef kan i større selskaper rapportere til en CFO eller økonomidirektør. I andre tilfelles rapporterer økonomisjefen til daglig leder.

Lønnsnivå økonomisjef

Generelt sett kan en økonomisjef forvente å tjene mer enn andre stillinger innen regnskapsområdet

Lønnen ligger normalt i området 850 000 - 1 300 000 NOK per år avhengig av bransje. Lønnen vil også avhenge av hvor stor bonuskomponenten er og vil således kunne variere med selskapets omsetning og resultat.

På utkikk etter nye muligheter eller har bedriften behov for en ny ansatt? Ta kontakt.

Vårt fokus er å ansette de beste kandidatene i markedet både til faste og midlertidige stillinger

Gjennom rekrutteringsbyrået i Azets, hjelper vi kandidater til å gjøre den karriereveien de ønsker og bedrifter med å få på plass den beste kandidaten for deres virksomhet.

Vi kjenner det lokale markedet

Med lokal kunnskaper rundt de største byene i Norge gjennom mer en 20 år, har vi full kontroll på hva som rører seg.

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Eksempler på stillinger vi rekrutterer til:

 

rekruttering flere stillinger

Spørsmål om økonomisjef

Hva er rollen til en økonomisjef?

Rollen til en økonomisjef i et selskap er å ha ansvar for den overordnede økonomiske styringen og helsen til organisasjonen. Dette inkluderer oppgaver som økonomisk analyse, budsjettering, finansiell strategi, regnskap, risikostyring og rapportering. Økonomisjefen spiller en nøkkelrolle i å gi ledelsen og styret nødvendig innsikt for å ta informerte beslutninger om økonomi og investeringer, samtidig som de sørger for at selskapet overholder skattelover og økonomiske juridiske forpliktelser.

Hva er forskjellen på økonomisjef og økonomidirektør?

En økonomisjef er en person som jobber med økonomi og gir råd til en organisasjon eller myndighet. En økonomidirektør er en leder som har ansvar for økonomien til en bedrift eller organisasjon, inkludert budsjett, regnskap og finansiell strategi. En hovedforskjell kan være at økonomisjefen gir råd, mens økonomidirektøren tar beslutninger og styrer økonomien.