Regnskapssjef
 
 
 

Business Controller

Hva gjør en Business Controller og hvilke ansvarsoppgaver ligger til stillingen?

Få et innblikk i hovedoppgavene til en business controller og hvilken utdanning og erfaringer personer kvalifisert for denne stillingen bør ha.

Business controller blir ofte også kalt Business analyst eller BI controller.

En Business Controller jobber i økonomiavdelingen og er ansvarlig for oppgaver knyttet til finansiell analyse, finansiell prognose, finansiell planlegging og finansiell overvåking.

Utdanning og erfaring for Business Controller

En vellykket Business Controller bør ha en solid bakgrunn innen økonomi og regnskap. Dette kan inkludere en bachelor- eller mastergrad innen økonomi, finans eller relaterte felt.

I tillegg er det viktig at en Business Controller har relevant erfaring, vanligvis minst 3-5 år, innen økonomi og regnskap. Denne erfaringen kan komme fra arbeid i lignende roller, som regnskapsfører, revisor eller finansanalytiker.

Det er også nyttig for en Business Controller å ha gode dataanalyseferdigheter og være kjent med dataverktøy som Excel og regnskapsprogramvare. Kommunikasjonsferdigheter er også viktige, da en Business Controller ofte må formidle kompleks økonomisk informasjon til andre avdelinger og ledelsen i en organisasjon.

En god forståelse av forretningsprosesser og bransjekunnskap kan også være en fordel avhengig av den spesifikke rollen og bransjen de jobber i.

 

Typiske ansvarsoppgaver Business Controller

 1. Finansiell analyse:
  En Business Controller analyserer selskapets økonomiske resultater ved å studere inntekter, kostnader, marginer og andre finansielle nøkkeltall. Dette inkluderer ofte utarbeidelse av rapporter og presentasjoner for å hjelpe ledelsen med å ta informerte beslutninger.

 2. Finansiell prognose:
  Business Controlleren er ansvarlig for å lage finansielle prognoser basert på historiske data og markedsforhold. Disse prognosene hjelper organisasjonen med å planlegge fremtidige investeringer, budsjetter og ressursallokering.

 3. Finansiell planlegging:
  Business Controlleren bidrar til utviklingen av selskapets økonomiske strategier og målsettinger. Dette kan inkludere utarbeidelse av budsjetter og langsiktige finansielle planer for å oppnå organisasjonens mål.

 4. Finansiell overvåking:
  En viktig oppgave for business controlleren er å overvåke selskapets økonomiske ytelse løpende. Dette innebærer å identifisere avvik fra budsjetter og prognoser, og å analysere årsakene bak eventuelle avvik.

 5. Rapportering:
  Business controlleren forbereder regelmessige økonomiske rapporter for ledelsen og andre interessenter i organisasjonen. Disse rapportene gir innsikt i selskapets økonomiske helse og bidrar til å støtte beslutningsprosesser.

 6. Risikostyring:
  Business controlleren vurderer økonomisk risiko og identifiserer potensielle trusler mot organisasjonens økonomiske stabilitet. De kan også utvikle strategier for å minimere risiko og sikre at selskapets økonomiske mål opprettholdes.

 7. Samarbeid med andre avdelinger:
  Business controlleren samarbeider ofte med ulike avdelinger innenfor organisasjonen, inkludert salg, markedsføring og produksjon, for å forstå deres økonomiske behov og bidra til å optimalisere selskapets totale ytelse.

 8. Implementering av økonomiske systemer:
  Ved behov kan business controlleren være ansvarlig for å implementere og administrere økonomiske systemer og verktøy som kan forbedre effektiviteten i økonomiavdelingen.

Disse oppgavene kan variere avhengig av organisasjonens størrelse, bransje og spesifikke behov, men gir en god oversikt over hva en Business Controller vanligvis er ansvarlig for.

Lønnsnivå business controller

I gjennomsnitt kan en business controller i Norge forvente å tjene mellom 600 000 - 800 000 NOK per år.

På utkikk etter nye muligheter eller har bedriften behov for en ny ansatt? Ta kontakt.

Vårt fokus er å ansette de beste kandidatene i markedet både til faste og midlertidige stillinger

Gjennom rekrutteringsbyrået i Azets, hjelper vi kandidater til å gjøre den karriereveien de ønsker og bedrifter med å få på plass den beste kandidaten for deres virksomhet.

Vi kjenner det lokale markedet

Med lokal kunnskaper rundt de største byene i Norge gjennom mer en 20 år, har vi full kontroll på hva som rører seg.

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Eksempler på stillinger vi rekrutterer til:

 

rekruttering flere stillinger

Spørsmål om Business Controller

Hva er rollen til en Business Controller?

En Business Controller har ansvar for oppgaver knyttet til økonomisk analyse, prognoser, planlegging og overvåking. De hjelper organisasjonen med å forstå og forvalte sin økonomiske ytelse, støtter beslutningsprosesser og bidrar til å oppnå økonomiske mål.

Hvilken utdanning og erfaring kreves for å bli en Business Controller?

Vanligvis kreves en bachelor- eller mastergrad innen økonomi, finans eller relaterte felt. Erfaring innen økonomi og regnskap, vanligvis minst 3-5 år, er også viktig. Det er nyttig å ha gode dataanalyseferdigheter og kjennskap til dataverktøy som Excel.

Hva er forskjellen mellom en Business Controller og en regnskapsfører?

En Business Controller fokuserer på strategisk økonomisk styring, analyse og planlegging, mens en regnskapsfører hovedsakelig håndterer bokføring og registrering av transaksjoner. Business Controlleren jobber mer med fremtidige beslutninger, mens regnskapsføreren fokuserer på historiske data.

Hvilke verktøy og programvare bruker en Business Controller?

Business Controllere bruker ofte dataverktøy som Excel for dataanalyse og regnskapsprogramvare for økonomisk rapportering. De kan også benytte seg av spesialiserte BI-verktøy (Business Intelligence) for mer avansert analyse.

Hvordan bidrar en Business Controller til organisasjonens suksess?

En Business Controller gir ledelsen innsikt i økonomisk ytelse og hjelper dem med å ta informerte beslutninger. De bidrar til effektiv ressursallokering, risikostyring og strategisk planlegging, noe som kan føre til økt lønnsomhet og suksess for organisasjonen.

Hvilke bransjer ansetter ofte Business Controllere?

Business Controllere kan finne jobbmuligheter i en rekke bransjer, inkludert finans, produksjon, detaljhandel, helsevesen, teknologi og mer. Rollen er viktig i organisasjoner som ønsker å optimalisere sin økonomiske ytelse og strategi.