Regnskapssjef
 
 
 

Regnskapssjef

Hva gjør en regnskapssjef og hvilke ansvarsoppgaver ligger til stillingen?

Få et innblikk i hovedoppgavene til en regnskapssjef og hvilken utdanning og erfaringer personer kvalifisert for denne stillingen bør ha.

Utdanning og erfaring for regnskapssjef

 

Erfaring regnskapssjef

Regnskapssjefer har ofte flere års erfaring innen regnskap og økonomi, enten som regnskapsmedarbeider, økonom, controller eller lignende.

Enkelte regnskapssjefer har også erfaring fra andre lederstillinger, for eksempel som finansdirektør eller økonomidirektør.

Regnskapssjefer kan også ha sertifiseringer innen regnskap og økonomi, som Registrert revisor eller Statsautorisert revisor.

Regnskapssjefer har ofte god kunnskap om regnskapsprinsipper og standarder, god datakunnskap og evne til å bruke programvare for regnskap/ \ERP-system. De bør også ha gode analytiske og problemløsende ferdigheter, god kommunikasjonsevne og evne til å lede og utvikle et team.

Utdanning regnskapssjef

En regnskapssjef har vanligvis en solid bakgrunn innen regnskap og økonomi. Dette kan inkludere en bachelorgrad eller mastergrad i økonomi, regnskap eller business, eller en faglært eller teknisk utdannelse som for eksempel en regnskapsførerutdannelse.

 

Typiske ansvarsoppgaver regnskapssjef

Rollen som regnskapssjef involverer alle aspekter av økonomistyring, inkludert:

  • bedriftsrapportering
  • årlig lovpålagt rapportering
  • utvikling av interne retningslinjer og prosedyrer.

Denne rollen innebærer å innlemme, administrere og utvikle gjeldende rapporteringsverktøy, forvaltningsregnskaper, lovpålagte regnskaper, føre tilsyn med den årlige revisjonen, skattemeldinger og andre regulatoriske rapporter.

Som regnskapssjef vil du sørge for standardisering av regnskapsprinsipper mellom alle konsernselskaper, eller på tvers av virksomheten avhengig av størrelsen. Du vil også lede på den økonomiske rapporteringsprosessen, og sikre at behovene til virksomheten blir møtt og levert nøyaktig innenfor rapporteringsstrukturen.

Lønnsnivå regnskapssjef

Lønnsnivået for en regnskapssjef kan variere avhengig av flere faktorer, som for eksempel selskapets størrelse, bransje, og om det er et offentlig eller privat selskap. Generelt sett kan man imidlertid forvente at en regnskapssjef vil tjene et høyt lønnsnivå, som ofte vil være i form av en fast lønn pluss bonus eller andre goder. I Norge kan man forvente at en regnskapssjef vil tjene mellom 800 000 og 1 200 000 kroner i året, men dette vil variere avhengig av selskapet og faktorene nevnt ovenfor.

På utkikk etter nye muligheter eller har bedriften behov for en ny ansatt? Ta kontakt.

Vårt fokus er å ansette de beste kandidatene i markedet både til faste og midlertidige stillinger

Gjennom rekrutteringsbyrået i Azets, hjelper vi kandidater til å gjøre den karriereveien de ønsker og bedrifter med å få på plass den beste kandidaten for deres virksomhet.

Vi kjenner det lokale markedet

Med lokal kunnskaper rundt de største byene i Norge gjennom mer en 20 år, har vi full kontroll på hva som rører seg.

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Eksempler på stillinger vi rekrutterer til:

 

rekruttering flere stillinger

Spørsmål om regnskapssjef

Hva er rollen til en regnskapssjefsjef?

Rollen som regnskapssjef involverer alle aspekter av økonomistyring, inkludert bedriftsrapportering, årlig lovpålagt rapportering, samt utvikling av interne retningslinjer og prosedyrer.