Finans co ntroller jobber
 
 
 

Finance Controller

Hva gjør en Finance Controller og hvilke ansvarsoppgaver ligger til stillingen?

Få et innblikk i hovedoppgavene til rollen som finance controller og hvilken utdanning og erfaringer personer kvalifisert for denne stillingen bør ha.

Hva er en Finance Controller?

En Financial Controller fokuserer på regnskap og økonomisk rapportering og jobber innefor disse nøkkelområdene:

  1. Regnskap og økonomi: En Financial Controller har hovedfokus på regnskap og økonomi. De er ansvarlige for å sikre at selskapets regnskap er nøyaktige, i samsvar med regnskapsstandarder og lovgivning, og at økonomiske rapporter blir utarbeidet og levert i tide.

  2. Budsjettering og prognoser: Financial Controllere jobber ofte med å utarbeide budsjetter og økonomiske prognoser, og de evaluerer avvik fra budsjettene for å forstå økonomisk ytelse.

  3. Risikostyring: De er også involvert i identifisering og håndtering av økonomiske risikoer og sørger for at selskapet overholder skatteregler og revisjonsprosesser.

 

Rollen til Finance Controller

Som Finance Controller har man en ledende rolle i å overvåke, analysere og styre selskapets økonomiske forhold. Dette inkluderer å sikre at selskapet følger regnskapsstandarder og rapporteringskrav. En Finance Controller fungerer som en nøkkelkontakt mellom ledelsen og regnskapsavdelingen, og gir viktig innsikt og informasjon som støtter strategiske beslutninger. Rollen innebærer også å identifisere og minimere økonomiske risikoer og å utvikle strategier for kostnadsstyring og lønnsomhetsoptimalisering.

Arbeidsoppgaver Finance Controller

En Finance Controller utfører en rekke varierte oppgaver som er essensielle for selskapets økonomiske helse. Dette inkluderer utarbeidelse av budsjetter og økonomiske prognoser, regnskapsrapportering, analyse av finansiell ytelse, kostnadsstyring og implementering av interne kontroller. Videre samarbeider de med revisorer og skatteeksperter for å sikre overholdelse av skatteregler og revisjonsprosesser.

Utdanning og Erfaring Finance Controller

En financial controller har vanligvis en bachelor- eller mastergrad i økonomi eller regnskap, og har ofte erfaring fra å jobbe som regnskapsfører eller revisor. De har også gjerne erfaring fra å jobbe innenfor et bestemt bransje, som for eksempel finans, eiendomsmegling eller produksjon. Financial controller har også ofte relevante profesjonelle sertifiseringer.

Denne kombinasjonen av utdanning og erfaring utrustet med de nødvendige ferdighetene for å lykkes som en finance controller og gi verdifull støtte til selskapets økonomiske beslutningstagere. Sammen bidrar de til å opprettholde en sunn økonomisk styring og oppnå målene for organisasjonen.

Lønnsnivå Finance controller

Lønnsnivået for en Finance Controller i Norge varierer avhengig av flere faktorer, inkludert erfaring, utdanningsnivå, bransje, og beliggenhet. Generelt sett kan du forvente at lønnsnivået for en Finance Controller i Norge ligger i området fra 600 000 til 1 000 000 kroner per år.

På utkikk etter nye muligheter eller har bedriften behov for en ny ansatt? Ta kontakt.

Vårt fokus er å ansette de beste kandidatene i markedet både til faste og midlertidige stillinger

Gjennom rekrutteringsbyrået i Azets, hjelper vi kandidater til å gjøre den karriereveien de ønsker og bedrifter med å få på plass den beste kandidaten for deres virksomhet.

Vi kjenner det lokale markedet

Med lokal kunnskaper rundt de største byene i Norge gjennom mer en 20 år, har vi full kontroll på hva som rører seg.

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Eksempler på stillinger vi rekrutterer til:

 

rekruttering flere stillinger

Spørsmål om Finance Controller

Hva er hovedansvaret til en Finance Controller?

En Finance Controller har hovedansvaret for økonomisk styring og rapportering i selskapet. Dette inkluderer budsjettering, regnskapsrapportering og analyse av økonomisk ytelse.

Hvilken utdanning og erfaring kreves for å bli en Finance Controller?

For å bli en Finance Controller er det vanligvis nødvendig med en bachelorgrad i økonomi eller beslektede fagområder, etterfulgt av en mastergrad i økonomistyring eller regnskap. Erfaring innen økonomi, regnskap eller finans er også viktig.

Hva er den sentrale rollen til en Finance Controller i selskapets ledelse?

Rollen til en Finance Controller er sentral i å overvåke og styre selskapets økonomi. De fungerer som en viktig kobling mellom ledelsen og regnskapsavdelingen, gir innsikt for strategiske beslutninger og jobber med å minimere økonomiske risikoer.

Hva er forskjellen på en Finance cotroller og en Business Controller

Financial Controller fokuserer på regnskap og økonomisk rapportering, mens en Business Controller har en mer strategisk rolle som involverer å støtte beslutningstaking og forretningsutvikling. I noen organisasjoner kan rollene variere, og det er mulig at en person kan inneha begge rollene, spesielt i mindre selskaper.