Medarbeidere planlegger
 
 
 

Bli kjent med et knippe Azetsere!

Vi er stolte av å kunne presentere noen av våre dyktige medarbeidere. De jobber med forskjellige oppgaver på ulike kontorer over hele Norge.

Les mer om deres karriere i Azets! 

 

Endre Nilsen ansatt i Azets

Navn: Endre Nielsen

Stilling: Teamleder

Arbeidssted: Sotra

Utdanning: Master, Finance and International Business, Aarhus Universitet

 

På Sotra-kontoret kan du møte teamleder Endre. Han har hatt en spennende karriere over flere forretningsområder i selskapet, og trives godt i arbeidet med både store og små kunder. I Azets opplever han å ha en variert arbeidshverdag med mye humor og gode kolleger.

 

Les mer om Endre sin karriere i Azets

Fredrik Røstvold ansatt i Azets

Navn: Fredrik Røstvold

Stilling: Senior Sales Executive / Salg

Arbeidssted: Trondheim

Utdanning: Siviløkonom

 

Fredrik jobber som Senior Sales Executive i Trondheim. Å være Azets ansikt utad mot kundene og å skape gode relasjoner og tillit, trekker han frem som noe han trives godt med i salgsrollen. Han har selv opplevd å få muligheten til å utvikle seg og sin karriere ved å skifte retning innad i selskapet. De mange mulighetene som Azets gir sine ansatte er derfor viktig for han. 

 

Les mer om Fredrik sin karriere i Azets

Anette Heldal ansatt i Azets

Navn: Anette Heldal

Stilling: Regnskapskonsulent

Arbeidssted: Skøyen

Utdanning/bakgrunn: Bachelor i økonomi og administrasjon, tar nå videreutdanning med spesialisering på regnskap

 

Anette jobber som regnskapskonsulent med våre små og mellomstore kunder. Da hun startet i Azets som nyutdannet med en bachelor i økonomi og administrasjon, ønsket hun en jobb i et selskap med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. Det har hun opplevd å få i Azets!

 

Les mer om Anette sin karriere i Azets

Lars Fredrik Lauten ansatt i Azets

Navn: Lars Fredrik Lauten

Stilling: Rådgiver

Arbeidssted: Bodø

Utdanning: Siviløkonom, University of Essex.

 

Da Lars Fredrik flyttet til Bodø, fikk han tilbud om å være med å etablere et nytt Azets-kontor i byen. I dag jobber han som regnskapsrådgiver der, sammen sine kolleger på Bodø-kontoret. Han setter pris på tilliten selskapet viser til sine ansatte og trives med utfordringene og de spennende oppgavene han får jobbe med i hverdagen. 

 

Les mer om Lars Fredrik sin karriere i Azets

Maj Møller Gautvik ansatt i Azets

Navn: Maj Møller Gautvik

Stilling: Teamleder LA Payroll 

Arbeidssted: Skøyen

Utdanning: Bachelor Administrasjon og Ledelse   

Maj startet i Azets i 2018 og er i dag teamleder for et lønnsteam på Skøyen. Hun trives med å være en del av et dynamisk, innovativt og fremtidsrettet fagmiljø. I Azets har hun opplevd å få gode utviklingsmuligheter og en bratt læringskurve.

 

Les mer om Maj sin karriere i Azets

Philmon Tesfu ansatt i Azets

Navn: Philmon Tesfu

Stilling: IT Konsulent i Azets Technology

Arbeidssted: Skøyen

Utdanning: Siviløkonom

Philmon startet sin karriere i Azets innenfor regnskap, men byttet i 2021 forretningsområde og jobber i dag i Azets Technology. Han trekker frem muligheten til å bytte forretningsområde som et stort pluss med å jobbe i Azets. Han tror fremtiden i selskapet vil være spennende, og han gleder seg til å være med på reisen!

 

Les mer om Philmon sin karriere i Azets

Vaida Savicke ansatt i Azets

Navn: Vaida Savicke

Stilling: Advisor / Effektiviseringsansvarlig for BTV Nord

Arbeidssted: Sandefjord

Utdanning: Bachelor i økonomi

 

Vaida startet sin karriere i Azets i februar 2020. Hun fikk raskt økt ansvar og er i dag effektiviseringsansvarlig. Hun er opptatt av et godt arbeidsmiljø, med sterke faglige team og god kvalitet. Som ansatt i Azets opplever hun å ha en variert og fleksibel arbeidshverdag med stadig spennende oppgaver og prosjekter på tapetet.

 

Les mer om Vaida sin karriere i Azets

Lars Berg IT Azets

Navn: Lars Berg

Stilling: Teamleder  IT Payroll solutions

Arbeidssted: Oslo

Utdanning: Master i Informasjonssystemer, Hawaii Pacific University.

Lars har en Master of Science i Informasjonssystemer fra Hawaii Pacific University. Han har jobbet som trainee og vært innom de fleste fagområdene på IT-avdelingen. Han trekker frem det gode arbeidsmiljøet og takhøyden der man får være med å påvirke som gode grunner for å jobbe i Azets.

 

Les mer om Lars sin karriere i Azets

Jørn Mikalsen IT Azets

Navn: Jørn Mikalsen

Stilling: Development manager

Arbeidssted: Skien

Utdanning: Utvikler og arkitekt

I Skien kan du møte Jørn, som jobber for Azets IT-avdeling. Han har vært ansatt i Azets siden mai 2011 og har som programvareutvikler bidratt til den enorme utviklingen Azets har hatt disse årene.

 

Les mer om Jørn sin karriere i Azets

Navn: Mads Tunstrøm

Stilling: Rådgiver

Arbeidssted: Oslo

Møt Mads! Han jobber som rådgiver på kontoret i Oslo og startet i Azets som en del av vårt tidligere program for nyutdannede, #DinMulighet. Hverdagen hans består av å være en sparringspartner og rådgiver, samt kundene sitt bindeledd til Azets. Dette innebærer å ha ansvar for controlling på regnskapskunder og samtidig sørge for å levere våre tjenester så effektivt som mulig. 

 

Les mer om Mads sin karriere i Azets

Mia Løkken Azet IT

Navn: Mia Løkken

Stilling: IT konsulent IT Payroll solutions

Arbeidssted: Oslo

Utdanning: Mastergrad i litteraturformidling ved UiO

Mia, som jobber ved Azets' kontor på Skøyen i Oslo, syns at det er en trygghet i å vite at det er kompetanse overalt rundt seg, og at man hele tiden får påfyll av det man trenger for å utføre god, grundig og oppdatert arbeid for kundene.

 

Les mer om Mia sin karriere i Azets

Har du lyst til å jobbe i Azets?