Karriere i Azets: Lars Fredrik Lauten

Lars Fredrik Lauten ansatt i Azets

Navn: Lars Fredrik Lauten

Stilling: Rådgiver

Arbeidssted: Bodø

Utdanning: Siviløkonom, University of Essex.

 

Da Lars Fredrik flyttet til Bodø, fikk han tilbud om å være med å etablere et nytt Azets-kontor i byen. I dag jobber han som regnskapsrådgiver der, sammen sine kolleger på Bodø-kontoret. Han setter pris på tilliten selskapet viser til sine ansatte og trives med utfordringene og de spennende oppgavene han får jobbe med i hverdagen. 

Hva er det beste med å jobbe i Azets?

Azets er en arbeidsplass hvor det tilrettelegges godt for at de ansatte kan utvikle seg. Alle dører står åpne for å kunne ta på seg/få tildelt ansvar innenfor det man liker jobbe med innenfor Azets sine leveranser. I Azets får man være med på laget som ledende i bransjen på utvikling, noe som er utrolig spennende. Vår flate struktur gjør det enkelt å kontakte hvem som helst i selskapet ved behov. Det resulterer i god kunnskapsdeling på tvers, samt skaper et større samhold på tvers av avdelinger. Dette er en stor styrke.

Hvordan har din utvikling vært i Azets?

Jeg startet i Azets rett etter universitetet, med kun litt arbeidserfaring med regnskap fra en sidejobb ved siden av studiet. Her ble jeg raskt tildelt en meget kompetent fadder, og oppgaver som utfordret meg i et passe tempo. Hele veien har jeg fått spennende oppgaver og utfordringer fra min leder. Det har sikret at jeg alltid har utviklet meg. At jeg har fått mer ansvar og endre roller gjennom årene har vært et resultat av en leder som stoler på mine evner og tilrettelegger for best mulig utvikling. Det har vært utrolig lærerikt og spennende hele veien. 

Hva er ditt beste minne så langt i Azets?

Da jeg flyttet Nordover til Bodø for å etablere meg med samboer, var det ingen Azets-avdeling her. Jeg skrev med tungt hjerte en oppsigelse, og fikk et jobbtilbud fra en annen arbeidsgiver som jeg egentlig ikke var så positivt innstilt til. Men så kom min daværende leder raskt med et tilbud om å starte kontor her i Bodø. Dette var var en tanke jeg ikke en gang hadde turt å tenke. Vi er nå 3 ansatte i Bodø, og håper på å bli 4 innen året er omme. Et utrolig godt minne, og en stor tillitserklæring fra leder og Azets.

Hva blir viktig for Azets i fremtiden?

Jeg mener at å forbli i vår posisjon som markedsleder vil være viktig fremover. Vi må tilpasse våre produkter og leveranser i forkant av endringer, noe som også vil medføre at vi må tilpasse/endre måten vi jobber på og tenker «regnskap». Det vil også være viktig for Azets å fortsette å ha fokus på flat struktur, kunnskapsdeling og tilrettelegging. Dette tror jeg er avgjørende for å ha motiverte og kunnskapsrike ansatte.

 

 

<< Møt flere ansatte