Karriere i Azets: Anette Heldal

Anette Heldal ansatt i Azets

Navn: Anette Heldal

Stilling: Regnskapskonsulent

Arbeidssted: Skøyen

Utdanning/bakgrunn: Bachelor i økonomi og administrasjon, tar nå videreutdanning med spesialisering på regnskap

 

Anette jobber som regnskapskonsulent med våre små og mellomstore kunder. Da hun startet i Azets som nyutdannet med en bachelor i økonomi og administrasjon, ønsket hun en jobb i et selskap med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. Det har hun opplevd å få i Azets!

 

Hva er det beste med å jobbe i Azets?

Noe av det beste med å jobbe i Azets er at det er et selskap som ønsker å gi sine ansatte en mulighet til å utvikle seg faglig og internt i selskapet. Det er i tillegg et veldig inkluderende miljø på jobb, noe som skaper et godt samhold mellom kollegaer. I Azets er det kultur for å dele kunnskap og informasjon, noe som fører til at du alltid føler du har kollegaer rundt deg som støtter og heier på din utvikling. 

Jeg vil også trekke frem at jeg fikk tilbud fra Azets om å få dekket en del av kostnadene ved å ta videreutdanning, med mål om å bli autorisert regnskapsfører. Dette viser at Azets ønsker å satse på sine ansatte. 

Hva er ditt beste minne så langt i Azets? 

Mitt beste minne så langt hos AzetsDet er vanskelig å velge ut et spesielt minne, men jeg tror det må bli en sosial ettermiddag/kveld med avdelingen, hvor avdelingslederen vår, Trude, inviterte avdelingen hjem til hagen sin. En hyggelig sommerkveld med fine kollegaer   

Hvorfor har du valgt å jobbe i Azets? 

Jeg har valgt å jobbe i Azets fordi jeg ønsker å jobbe i et selskap der man har mulighet til å kunne bli værende lenge, men fortsatt ha muligheten til å utvikle seg faglig og personlig. 

For min del, som startet hos Azets som nyutdannet, var dette noe jeg hadde mye fokus på. Jeg ønsket å være i et selskap der jeg kunne fortsatte å tilegne meg ny kunnskap, få nye utfordringer, og samtidig bli værende i samme selskap i flere år. 

Hva blir viktig for Azets i fremtiden?

Det viktigste for Azets i fremtiden blir å hele tiden tilpasse seg samfunnet og den teknologiske utviklingen. Ved å utvikle en arbeidsmetodikk som går hånd i hånd med teknologisk utvikling, vil Azets kunne effektivisere leveransen til kunden og samtidig holde seg kostnadseffektive for kunden.

 

 

<< Møt flere ansatte