5 tips for å tiltrekke deg dyktige nyansatte

Strategi og ledelse | 29.06.2023

av Elin Friis

Når du skal ansette nye medarbeidere, er det avgjørende å finne de mest attraktive kandidatene for å sikre at virksomheten din kan vokse og utvikle seg. Å finne de riktige personene kan være en utfordring, særlig fordi du skal vurdere faktorer som ferdigheter, erfaring, personlighet og kulturtilpasning. I denne artikkelen vil vi diskutere noen viktige strategier og tips for å finne de beste nyansatte. Tipsene er hentet fra vår egen erfaring innen rekruttering hos Azets rekrutteringsbyrå.

 

check-1.svgDefiner klart stillingskrav og ansvarsområder

Før du begynner å søke etter potensielle kandidater, bør du være helt klar på hva stillingen krever. En klart definert stillingsbeskrivelse vil hjelpe deg med å finne kandidater som har de nødvendige ferdighetene og erfaringene for å lykkes i stillingen. Når du har en klar ide om hva som trengs for å utføre jobben, kan du lage en liste over nøkkelkvalifikasjoner og erfaringer som er nødvendige for å bli en vellykket kandidat.

check-1.svgBruk flere rekrutteringskanaler

For å øke sjansene for å finne de beste kandidatene, bør du bruke flere rekrutteringskanaler. Sørg for å markedsføre stillingen på en måte som appellerer til kandidater og vekker interessen deres. Vær også oppmerksom på å utnytte nettverket ditt og be om anbefalinger fra kolleger, venner og bransjekontakter.

Hvilke kanaler du bør bruke avhenger av flere faktorer, som type stilling, bransje og budsjett. Her er noen av de vanligste rekrutteringskanalene som kan være verdt å vurdere:

 1. Jobbannonser:
  Jobbannonser bør publiseres på finn.no da disse definitivt er markedsledende og du treffer de aktive søkerne som er en liten del av kandidatpotensialet. For å nå de kandidatene som i utgangspunktet ikke er på jobbjakt, kan du kjøpe tilleggstjenester som også treffer disse.

 2. Sosiale medier:
  Lag en kampanje i sosiale medier som LinkedIn, Instagram og Facebook.

 3. Rekrutteringsbyråer:
  Rekrutteringsbyråer kan hjelpe deg med å finne kandidater som matcher stillingskravene dine og som passer inn i bedriftskulturen. Hvis kandidatpotensialet er svært lavt, vil vi anbefale deg å bruke et rekrutteringsbyrå som også gjør lukkede søk (headhunting). Dette kan spare deg tid og ressurser. 

 4. Interne karrieresider:
  Å publisere stillingsannonser på interne karrieresider kan være en god måte å rekruttere fra interne ressurser og å gi ansatte muligheter for karriereutvikling. Sjekk ut skolene i byen du søker stilling til og hør om du kan poste stillingen din hos dem.

 5. Henvisninger fra ansatte:
  Ansatte kan bidra med verdifulle henvisninger til potensielle kandidater som matcher stillingskravene og som passer inn i bedriftskulturen. Dette kan også bidra til å øke engasjementet og motivasjonen blant de ansatte. Her er det lurt med en belønning til den som finner den rette kandidaten.

check-1.svgGjennomfør strukturerte intervjuer

Intervjuer er en viktig del av ansettelsesprosessen, og de bør utføres på en strukturert måte for å sikre at alle kandidatene blir behandlet på samme måte. For å finne de beste kandidatene, bør du stille spørsmål som hjelper deg å evaluere deres erfaringer, ferdigheter og personlighet. 

 1. Definer stillingskravene.

 2. Lag åpne spørsmål på forhånd som ikke er ikke ledende, og fokuser på kandidatens tidligere erfaringer og atferdsmønstre.

 3. Start intervjuet med en kort introduksjon av bedriften og stillingen.

 4. Åpningsspørsmål:  Fortell oss litt om deg selv, hva har motivert deg til å søke på denne stillingen og hvordan tror du at din erfaring og bakgrunn vil være relevant for denne stillingen.

 5. Avslutt intervjuet med å gi kandidaten muligheten til å stille spørsmål og takk dem for deres tid.

 6. Evaluering: Etter intervjuet bør du evaluere hver kandidat basert på deres svar på spørsmålene og notatene du har tatt. Dette vil hjelpe deg med å sammenligne kandidatene og bestemme hvem som er den beste kandidaten for stillingen.

check-1.svgTa referansesjekkene på alvor

Referansesjekker kan gi verdifull innsikt i en kandidats arbeidserfaring og prestasjoner, og det er viktig å ta dem på alvor. Ved å kontakte tidligere arbeidsgivere, kan du få mer informasjon om en kandidats ferdigheter, arbeidsstil og personlige egenskaper. Dette kan hjelpe deg med å evaluere om kandidaten vil være en god match for stillingen og bedriftens kultur.

check-1.svgBruk psykometriske tester

Bruken av psykometriske tester i intervjuer har flere fordeler. Tester vil også komplementere intervjuet og kan gi en ekstra dimensjon til intervjuet ved å gi mer detaljert informasjon om kandidatens evner og personlighet. Dette kan hjelpe intervjuere med å danne et mer helhetlig bilde av kandidaten og gjøre bedre vurderinger. Her må man benytte seg av sertifiserte tester og sertifisert testpersonell for å utføre testene. 

Å finne de beste nyansatte er en viktig investering for enhver virksomhet, og det kan være utfordrende å finne kandidater som passer perfekt. Ved å følge noen av de ovennevnte strategiene og tipsene, kan du øke sjansene for å finne de beste kandidatene for din virksomhet. Definer klart stillingskrav og ansvarsområder, bruk flere rekrutteringskanaler, og gjennomfør strukturerte intervjuer for å finne kandidater som passer godt inn i bedriftens kultur og vil bidra til dens vekst og suksess. Ved å ta deg tid til å finne de riktige kandidatene, vil du være bedre rustet til å bygge et sterkt team som kan drive virksomheten din fremover.

Ta gjerne kontakt med rekrutteringsbyrå

Azets rekrutteringsbyrå, Azets People, rekrutterer til stillinger over hele landet og har kontorer i Bergen, Oslo, Asker & Bærum, Sandefjord, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad og Trondheim. Trenger  du hjelp eller flere tips, ta gjerne kontakt

Trenger du hjelp til rekruttering i bedriften din? Ta kontakt med Azets People.

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

post author

Om Elin Friis

Elin jobber som rekrutteringsrådgiver og er teamleder på vårt kontor i Stavanger. Hun er sertifisert i testverktøyet AON assessment (tidligere Cut-e). Elin har bodd mange år i England og Nederland, har utdannelse innen markedsstrategi og sosiologi og har lang erfaring innen HR og kommunikasjon.