Planlegg for åpenhetsloven
 
 
 

Åpenhetsloven - strukturering, innsyn og rapportering

Åpenhetsloven skal fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Med åpenhetsloven følger det ulike krav til strukturering, innsyn og rapportering for bedrifter. 

Få hjelp med åpenhetsloven

Gode tall i konkurranser graf penger

Styrket i konkurransesituasjoner

Det vil stilles krav. I anbud, konkurranser og i avtaler gjelder det å ha elementer av åpenhetsloven på plass. 

 

sjekkliste

Ansvarlig bedrift og verdikjede

Alle nivåer i bedriften vil forstå sitt ansvar for å være i henhold til åpenhetsloven, og du er i stand til å utføre endringer for å skape en mer bærekraftig verdikjede med respekt for åpenhetsloven.

sanksjoner auksjon

Rapporter i tide - unngå sanksjoner

Forbrukertilsynet vil føre tilsyn i forhold til rapportering og kan fatte vedtak som forbud, påbud, tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

Hvilke bedrifter er berørt av åpenhetsloven?

Loven gjelder for større virksomheter hjemmehørende i Norge, og virksomheter som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. 

Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

 • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
 • Balansesum: 35 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.

Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Ca. 9 000 bedrifter i Norge er direkte berørt av loven. 

Store deler av norsk næringsliv blir i løpet av kort tid indirekte berørt, eksempelvis som leverandør til en direkte berørt virksomhet. Det er derfor viktig at alle virksomheter har forståelse for hva åpenhetsloven går ut på og hva som kreves.

Sustainability.png

Azets Sustainability - effektivt bærekraftsverktøy

Azets Sustainability gir innsikt i virksomhetens klimafotavtrykk slik at du kan ta de nødvendige grepene. Gjennom klimaregnsskapet får du konkret innsikt i aktiviteter som skaper utslipp, slik at du enklere kan identifisere de mest kritiske områdene å jobbe med.

Med en egen modul for åpenhetsloven, kan du også enkelt gjøre risikovurderinger og aktsomhetsvurderinger for å minimere negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Legg til rette for kravene i åpenhetsloven

Relevant informasjon fra egen bedrift må kunne deles på kort varsel og rapportering gjøres slik loven etterpør.

 • 21 dagers informasjonsplikt
 • Årlig rapportering med frist 30. juni

Azets kan hjelpe med:

 • Analyse av leverandører og forretningsforbindelser
 • Gjennomgang av rutiner og prosedyrer for å ivareta åpenhetsloven i styringsdokumenter
 • Gjennomføre aktsomhetsvurderinger
 • Sammenstille rapport og redegjørelse for aktsomhetsvurderinger
 • Legge til rette for å svare ut innsynsretten for “enhver”
 • Tilgang til Azets Sustainability - rapporteringsverktøy

Få hjelp med å etterleve Åpenhetsloven

Det er forretningsmessig uklokt å ikke ta åpenhetsloven på alvor og forberede virksomheten på skjerpede krav.

"Få oversikten og legg en god plan for bærekraft sammen med våre rådgivere."

Mats Lorentsen
Head of Advisory, Business Development & Sustainability

Kontakt oss for hjelp

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Rådgivning og system for bedrifter:

 • Bærekraft
 • Klimaregnskap på 1-2-3
 • Leverandøroppfølging i forhold til åpenhetsloven

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

4 steg for å lykkes med åpenhetsloven

webinar illustrasjon grønn mann Azets

Webinar Åpenhetsloven

Lær mer i webinaret om åpenhetsloven. 30 minutter gratis webinar.
Se webinar om åpenhetsloven download icon

Ofte stilte spørsmål om åpenhetsloven

Hva er åpenhetesloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Hva sikrer åpenhetsloven?

Loven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hva inngår i åpenhetsloven?

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Det vil si virksomheten skal bidra til en bærekraftig utvikling og utføre aktsomhetsvurderinger.

Hvem gjelder åpenhetsloven for?

Loven gjelder for større virksomheter hjemmehørende i Norge, og virksomheter som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning. Dette er ca 9.000 bedrifter i Norge.