Strategiarbeid på laptop Bærekraft
 
 
 

Bærekraftstrategi og forretningsutvikling

Ved å ha bærekraft i kjernen av forretningsstrategien og/eller en tydelig strategi innen bærekraft vil bedrifter i dag skape konkurransefortrinn og varig verdiskapning. 

Få på plass en bærekraftstrategi

group-chat.svg

Forankring i organisasjonen

Balansert strategiprosess med involvering og inkludering på alle nivå i virksomheten sørger for forankring og eierskap.

target_arrow.svg

Styrket konkurranseposisjon

Identifisering av bærekraftige mål og strategier for måloppnåelse vil styrke bedriftens konkurransesituasjon.

eco-nature.svg

Grønn forretningsmodell

Metodikk for å justere eller endre forretningsmodellen til å bli mer bærekraftig for bedriften og kundene.

Få på plass den beste gjennomførbare strategien

Vi hjelper deg med å komme i gang, identifisere mål- og strategi samt bistår med forankring og kommunikasjon i organisasjonen. Ikke nøl, ta grep nå!

Ved hjelp fra Azets får du på plass balansert strategiprosess med involvering og inkludering på alle nivå i virksomheten for å sørge for forankring og eierskap. Dette vil styrke virksomheten og øke effektiviteten ved utførelse av valgt strategi.

Med en analytisk og strukturert tilnærming bistår vi med å identifisere bærekraftige mål og strategier for måloppnåelse slik at din bedrift styrker sin konkurransesituasjon. Vi bistår også med prosjekt- og prosessledelse for å implementere strategien og realisere effektene av den sammen med deg.

Med innsikt og råd samt metodikk bistår vi med å justere på, eller endre forretningsmodellen til å bli mer bærekraftig.

Du vil bli presentert forbedringsområder for både små, og større endringer i forretningsmodellen med bærekraft og verdiskapning for deg og din kunde i fokus! 

Hjelp til å få:

  • Balansert strategiprosess
  • Identifisert bærekraftige mål og strategier for måloppnåelse
  • Grønnere forretningsmodell

Gjør bærekraft strategisk viktig!

Bærekraft er et mye omtalt tema i dagens næringsliv, ikke bare i Norge og Norden, men i Europa og verden forøvrig. EU ønsker å bli verdens første nullutslipps region innen 2050 og har gjort det strategisk viktig å omdirigere kapitalstrømmer til grønne og mer bærekraftige virksomheter og formål (les. EUs green Deal og EUs taksonomi). 

Investorer, banker og store kapitaltunge virksomheter vil gjøre alt de kan for å støtte- og utvikle bedrifter som er mer grønne og bærekraftige enn virksomheter som ikke er det. Stat og kommune vil også endre innkjøpsrutiner og dirigere flere anbud og prosjekter mot en grønnere og bærekraftig gjennomføring.

For å være konkurransedyktig, lønnsom og verdiskapende for markedet vil det være meget fornuftig å gjøre bærekraft strategisk viktig og bygge eierskap fra eier, gjennom styret og ledergruppen, ut i organisasjonen og videre ut i verdikjeden.

Med andre ord, om din bedrift har en bærekraftsstrategi og/eller har gjort bærekraft til kjernen i forretningsmodellen eller selskapets strategi, så har du et meget godt utgangspunkt til å ha en sterk konkurranseposisjon i årene som kommer. 

"Få oversikten og legg en god plan for bærekraft sammen med våre rådgivere."

Mats Lorentsen
Head of Advisory, Business Development & Sustainability

Kontakt oss for hjelp

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Rådgivning og system for bedrifter:

  • Bærekraft
  • Klimaregnskap på 1-2-3
  • Leverandøroppfølging i forhold til åpenhetsloven

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Ofte stilte spørsmål relatert til bærekraft

Hva er bagrunnen for EUs taksonomi

Befolkningsvekst og forventet økning i global etterspørsel etter ressurser fra 50 millioner tonn i 2014 til 130 milliarder tonn i 2050. For å nå målene satt i Parisavtalen og EUs Grean Deal, samt EUs ambisjon om å bli verdens første klimanøytrale region innen 2050. For å få til dette har EU forstått at de må dirigere kapitalstrømmene fra investorer, banker og andre finansieringsinstitusjoner til mer bærekraftige aktiviteter, bransjer og bedrifter. Dette gjør det mer attraktivt å drive bærekraftig virksomhet.

Hva er EUs taksonomi

Et verktøy for å klassifisere bærekraft. Et system som skal hjelpe oss å filtrere ut det som er mer bærekraftig enn annet. For å bli klassifisert som bærekraftig må man: 1. Bidra vesentlig til ett av seks miljømål 2. Ikke være til skade for noen av de andre miljømålene 3. Oppfylle minimumsvilkår for sosiale rettigheter

Hvilke miljømål inngår i EUs taksonomi

1. Begrensning av klimaendringer gjennom virksomhetens aktivitet 2. Klimatilpasning av virksomheten 3. Bærekraftig bruk av beskyttelse av vann- og havressurser 4. Omstilling til sirkulær økonomi i virksomheten 5. Forebygge og bekjempelse av forurensning 6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Hvilke KPIer skal rapporteres på i henhold til EUs taksonomi for ikke-finansielle foretak

1. Hvor stor del av omsetningen stammer fra produkter og tjenester som er i henhold til taksonomien 2. Hvor stor andel av investeringene (CapEx) i selskapet er i aktiviteter som er i henhold, eller vil føre selskapet nærmere å være i henhold til taksonomien 3. Hvor stor andel av selskapets kostnader (OpEx) er i henhold til taksonomien eller ble brukt på tiltak for å nærmere seg taksonomi-kravene

Hvilke KPIer skal rapporteres på i henhold til EUs taksonomi for finansielle foretak

Green Asset Ratio (GAR) - Hvor stor andel av foretakets midler er investert i aktiviteter som er i henhold til taksonomien

Hva er Green Asset Ratio (GAR)

Green Asset Ratio (GAR) - Hvor stor andel av foretakets midler er investert i aktiviteter. Green Asset Ratio er en KPI for finansielle foretak i forhold til rapportering i henhold til taksonomien.

Hva inngår i bærekraft for bedrifter?

Klima og CO2 avtrykk, likestilling, lavt sykefravær, samfunnsbidrag, vekst og lønnsomhet som gir trygg arbeidsplass, fornuftig tilnærming til avfall/utslipp, innsikt i verdikjeden på opprettholdelse av lovkrav og at den ikke svekker virksomhetens bærekraft, overkommelig risikoeksponering.

Hvorfor rapportere på bærekraft nå?

Man kan forvente strengere regulering og lovgivning som krever rapportering samtidig som det styrker rykte og renommé. Bedrifter kan få enklere tilgang til kapital og man står styrket i konkurransesituasjonen som leverandør. Det gir også innsikt på eksterne situasjoner som har innvirkning på det operasjonelle i bedriften.