Due dilligence rapport med forstørrelsesglass
 
 
 

Bærekraft/ESG Due Diligence

Med tanke på bærekraft og ESG, gir vi deg innsikt gjennom due diligence. Ta de riktige grepene nå for å være rustet for morgendagen! Vit hvilke lover og regler som gjelder for din bedrift og dine samarbeidspartnere!

Bærekraft Due dilligence - kom i gang

 

kontroll og etterlevelse kalender

Kontroll og etterlevelse

kontroll på gjeldende lovverk i henhold til Norsk lov og andre områder som gjelder din virksomhet for enklere oversikt og etterlevelse.

innsikt via god gjennomgang på alle nivåer

Innsikt

Bli oppdatert og kjent med hva som kan komme av nye justeringer i lovverk og/eller reguleringer som kan berøre din bransje. Bruk innsikten til å komme i  posisjon til å forberede deg og din bedrift. 

Verdiskapning

Verdiskapning

Ved å ha kontroll og innsikt er du bedre rustet til å gjøre strategiske beslutninger som kan skape verdi for din virksomhet. Vi bistår med å koble lover og reguleringer til verdiskapende muligheter!

ESG/Bærekraft Due Diligence
- det gjelder å vite, ikke tru!

Er du trygg på hvilke lover som gjelder for din virksomhet? Vet du hva du må rapportere eller uttale deg om gjennom årsregnskap eller bærekraftsrapport? Og har du innsikt i nye lover og regulativer som kommer? Vi i Azets kan hjelpe deg med dette ved å gjennomføre en ESG/bærekraft Due Diligence for å kartlegge hva som gjelder for din bedrift! Det lønner seg å vite!

 

  • Oversikt gjeldende lovverk din bedrift
  • Klassifisering mot EU's taksonomi
  • Innsikt i lovverkets utvikling
  • Definere mulighetene for verdiskapning

Lover eller reguleringer som gjelder for din bedrift vil variere

Lover, føringer, reguleringer, dette er rammeverk for hva vi må forholde oss til, alle som en. Hvilke lover eller reguleringer som gjelder for din bedrift vil variere etter størrelse på omsetning, balanseverdier, hvilken bransje du utfører virket i og/eller om selskapets aksjer handles på en markedsplass som Oslo Børs eller Euronext Growth. 

Finn ut om din bedrift er berørt av taksonomien

I en verden i stadig endring mot mer grønne, klimavennlige- og bærekraftige forretningsmodeller, kan du være sikker på at lovverket og det regulatoriske rammeverket vil endre seg og at sentrale myndigheter vil følge opp- og håndheve lovene som gjelder. I januar 2022 ble EUs taksonomi innført og gjort gjeldende. Taksonomien er et rammeverk som definerer hva som kan klassifiseres som bærekraftig og lanserer de første oversiktene over bransjer og aktiviteter som blir berørte av taksonomien. Er din bedrift berørt? Vet du hva du skal gjøre? 

Lover og reguleringer som styrer rapporteringskrav

Visste du at i dag så er det allerede flere lover som adresserer bærekraftsinformasjon som du må rapportere/informere om? De mest vanlige er Regnskapsloven, særlig §3-3 c, og Likestilling og diskrimineringsloven. I tillegg vil mange bedrifter bli kjent med innføringen av Åpenhetsloven som trer i kraft 1. Juli 2022, som berørte selskaper må rapportere på fra og med 2022. 

Kontakt oss for spørsmål rundt bærekraft

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Legg en god plan sammen med våre rådgivere på bærekraft.

Mats Lorentsen Head of Advisory Midt/Nord

Mats Lorentsen

Head of Business Development & Sustainability

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.