Navn: Mads Tunstrøm

Stilling: Konsulent

Arbeidssted: Flå

Mads jobber i dag som konsulent og har vært en del av vårt program for nyutdannede, #DinMulighet. Hans arbeidsoppgaver består i hovedsak av å være kundenes sitt knutepunkt til Azets, gjennom å være deres sparringspartner og rådgiver. Mads har ansvar for controlling for noen av våre kunder, samtidig sørge for å levere tjenestene våre så effektivt som mulig. 

Hvordan har karrieren din utviklet seg i Azets?

Min tid i Azets er i stadig endring! I starten jobbet jeg for det meste sammen med en dyktig kollega rett og slett for å ikke måtte utforske alle de forskjellige arbeidsoppgavene alene. Dette inkluderte en del rutinearbeid for å lære meg det mest elementære. Etter hvert har jeg fått mine egne kunder. Disse tar jeg stadig med meg på nye kunnskapstopper.

Hva er det beste med å jobbe i Azets?

Det er etter min mening veldig vanskelig å velge én ting. Arbeidsmiljø, mulighetene og det generelle kunnskapsnivået til mine kollegaer er alle ting som jeg ikke har annet enn gode ord om. Alle kan noe som vil hjelpe deg i riktig retning. Dette kombinert med at det svært sjeldent er dager som er like, gjør at jeg setter stor pris på Azets.

Hvilken Azets-verdi identifiserer du deg mest med og hvorfor? (Accurate, Personal, Responsible, One step ahead)

Her er det også omtrent umulig å velge kun én. Slik jeg ser det vil hele vår bransje være avhengig av å bli enda mer personlig i fremtiden. Med dette føler jeg at jeg kan bidra, men hvis det ikke er nøyaktighet helt ned i detaljene revner det i sømmene.

Hvordan ser du på fremtiden for Azets?

Fremtiden til Azets mener jeg ikke har noen tak. Hvor skal jeg starte? Nearshoring, robotisering, automatisering, nye forretningsområder og nye markeder. Dette er bare noen av satsningsområdene til Azets. Det er ingen tvil om at vi er bidragsytere til å dra flere bransjer inn i en ny tid.

 

<< Møt flere ansatte