Karriere i Azets: Jørn Mikalsen

Jørn Mikalsen IT Azets

Navn: Jørn Mikalsen

Stilling: Development manager

Arbeidssted: Skien

Utdanning: Utvikler og arkitekt

I Skien kan du møte Jørn, som jobber for Azets IT-avdeling. Han har vært ansatt i Azets siden mai 2011 og har som programvareutvikler bidratt til den enorme utviklingen Azets har hatt disse årene.

Hva er det beste med å jobbe i Azets?

Det beste med å jobbe i Azets er at selskapet stadig er i utvikling, både teknologisk og organisatorisk. Det betyr at jeg har muligheten til å lære nye ting og ikke bare levere på samme måte som jeg har gjort tidligere. Siden vi satser på ny teknologi og at Azets løsninger skal være i skyen, så utfordrer det oss alle til å tenke nytt, både om systemer og prosesser.

Hvordan har din utvikling vært i Azets? 

Jeg hadde min første arbeidsdag i Azets i mai 2011, så jeg har vært med og sett utviklingen av selskapet i de siste 10 årene. Det har vært en stor forandring gjennom disse årene, spesielt på mitt område, som er Softwareutvikling. For mer enn 10 år siden var det ikke noen satsning på egenutviklede løsninger. I og med at jeg har vært med fra startfasen har jeg hatt mulighet både til å påvirke valg som er blitt tatt og samtidig tatt stor lærdom av prosessen.

Gjennom disse 10 årene har jeg hatt ulike roller og oppgaver. Nå har jeg hovedansvaret for flere produkter, og har utviklere både i Norge, Romania og i Vietnam. Vi arbeider tett opp mot både fagmiljøet og andre utviklingsteam. Dette gjør at vi har mulighet til å utvikle oss og lære. Samtidig er det nyttig å jobbe tverrfaglig, slik som vi gjør i Azets. Tverrfaglig samarbeid gjør at vi kan trekke på andre ressurser i organisasjonen for å lage gode løsninger.

Hvorfor har du valgt å jobbe i Azets? 

Det som har holdt min interesse oppe er at vi har vært under stadig endring. Det gjør arbeidshverdagen både spennende og utfordrende. Samtidig skjer det stadig flere og raskere endringer innen Softwareutvikling, enten det gjelder utviklingsspråk, metoder eller teknologier som brukes. Vi må derfor være villige til å lære nytt for å henge med i den stadige utviklingen.

Hva blir viktig for Azets i fremtiden?

Det som blir viktig for oss som organisasjon i framtiden er at vi er endringsvillige og klarer å snu oss raskt nok i markedet. Ved å satse sterkt på automatisering og effektivisering av arbeidsprosesser så har vi mulighet til å tilby gode løsninger for våre ansatte og kunder. Satsning på skyløsninger og å forenkle vår Plattform er også viktig i framtiden. At alle systemene snakker effektivt sammen og at flere av rutineprosessene automatiseres er viktige å jobbe for/satse på fremover. 

 

<< Møt flere ansatte