Vekst og likviditet

Regnskap | 17/10/2017

av Azets

 

Slik frigjør du penger for bedre vekst

De fleste bedrifter har et mål om vekst, og noen vokser også mye og fort. Men husk at rask vekst kan komme med egne utfordringer, og ofte være en direkte kilde til likviditetsproblemer.

Likviditet handler om tilgang til enkelt omsettelig midler, og om evnen til å håndtere løpende utgifter. Likviditetsgraden er viktig uansett hvor høy omsetning eller stort varelager du har, og med dårlig likviditet kan det være vanskelig å holde hjulene i gang.

Les mer om hvordan du holder oversikt over tallene her

– Likviditetsgraden er faktisk et av de nøkkeltallene som ofte forverrer seg mest før en konkurs, sier Roy Halseth, bedriftsrådgiver i Azets og autorisert regnskapsfører.

– Svært mange møter på disse utfordringene i en vekstfase. Ikke alle går konkurs, men mange får utfordringer med likviditeten og mister oversikten når de vokser for fort. Administrasjonsapparatet henger ikke helt med, kanskje du har lagerrutiner som blir for tungvinte når du vokser, og rutiner og systemer som ikke passer for større drift, sier han.

Konsekvensene er gjerne dårligere oversikt og opphopning på lageret. Mange investerer for mye sett i forhold til omsetningen, og klarer ikke å følge opp alle fordringer. En likviditetsskvis kan derfor være alvorlig for enhver virksomhet, og byr på store utfordringer for bedrifter i vekst.

Et av de de viktigste grepene en bedrift i vekst kan ta er å få hjelp til likviditetsstyring. Utbyttet av å jobbe med en partner, som raskt kan skalere systemer i takt med bedriftens behov, og som kan hjelpe til med rutiner og gode råd, er ofte stort og avgjørende.

Ser ikke flaskehalsene

Sterk vekst og ekspansjon kan bidra til å binde opp mye kapital gjennom finansiering av et større varelager, nye produksjons- og driftsmidler, og flere og større utestående kundefordringer.

– Hvis du binder opp for mye penger i lager og fordringer, så har du rett og slett ikke kontanter igjen til å betale løpende utgifter som lønn, leverandørregninger, skatter og avgifter. Etter hvert vil du bruke

voldsomt mye tid på å håndtere klager og purringer, og fokus ledes vekk fra salg og over på administrasjon, sier Roy.

I noen tilfeller vil målet om vekst være såpass dominerende at det overskygger andre problemstillinger. Dermed kan det være at du ikke oppdager flaskehalser før det er for sent. Beslutninger blir kanskje tatt for raskt og på manglende grunnlag, og kan lede til dårligere oversikt og interne gnisninger.

Ta gjerne kontakt med Azets for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Hva kan du gjøre?

En forutsetning for å forebygge økonomiske utfordringer, er et oppdatert og korrekt ført regnskap. Den enkleste måten å få til dette på, er å bruke et digitalt regnskapssystem som gir deg full oversikt og enkelt lar deg hente ut relevante tall. Dette gjelder enten du fører hele regnskapet selv, tar deler av det og oppsøker hjelp ved behov, eller setter ut hele bokføringen.

Sørg også for å planlegge for vekst. Det koster å vokse, og selv om inntjeningen øker på sikt, trenger du ekstra ressurser til vekstperioden. Du bør planlegge veksten med langsiktige lån – dette er noe banken skjønner.

– Det er viktig at du tar kontakt med banken din på forhånd eller underveis. Ikke vent til det har begynt å gjøre vondt. Du må kunne vise at du har kontroll og legge frem budsjett og likviditetsprognoser, sier Roy.

Et likviditetsbudsjett vil hjelpe deg med å kartlegge hvor mye penger du har til rådighet til enhver tid. Dette kan du vurdere opp mot økonomiske forpliktelser som lønnskostnader, skatter og avgifter, og andre regninger. Hvor mye vil disse utgiftene øke i takt med at virksomheten vokser?

Her bør du vurdere blant annet om bemanningen må økes, om dine ansatte har de riktige kvalifikasjonene, og hvorvidt kostnadene til kontor, transport, forsikringer, honorarer, rekruttering og opplæring vil øke.

Deretter bør du ta en vurdering av hvordan den forventede veksten vil påvirke likviditetsbudsjettet. Eksempler på dette kan være: Trenger du økt lagerkapasitet? Vil kundefordringene øke? Hvordan vil veksten påvirke renter, avdrag og betaling av moms, skatter og avgifter?

Konkrete tiltak

Dersom veksten allerede er et faktum, og du har begynt å miste overblikket, finnes det fortsatt konkrete tiltak du kan iverksette.

Sørge for å få inn det kundene dine skylder deg. Her er det mange som støter på utfordringer i en vekstperiode, fordi de har vært vant til manuelle systemer som fungerer godt inntil et visst nivå, men som ikke egner seg ved større drift.

– Du kan fint selv holde oversikten over og ringe fire kunder som ikke betaler, men det blir tøffere å håndtere på egen hånd 400 kunder som ikke har betalt. Denne jobben kan du sette bort så den ikke tar mer av tiden din. Det koster deg heller ingenting ekstra fordi inkassobyråene tar seg betalt via purregebyrene, sier Roy.

Ta også kontroll på varelageret slik at du får frigjort kapital som er bundet opp der. Roy anbefaler alle med et varelager av en viss størrelse å innføre elektronisk lagersystem.

Last ned vår guide for kostnadskutt.

– Ett lager kan man holde forholdsvis greit oversikt over på egen hånd. Men har du fem forskjellige lager på fem ulike steder, så mister du fort oversikten. Og uten kontroll på hva som selges ut fort og hva som ligger igjen som hyllevarmere, så hoper det seg for opp med varer du ikke tjener penger på. Sørg også for gode betingelser og raskest mulig levering fra leverandørene dine, anbefaler Roy.

Les mer om nettbaserte løsninger for oversikt og kontroll

Om Azets

Bidragsyter til nyttige blogginnlegg innen programvare og tjenester innen regnskap, lønn, HR og forretningsdrift.