Likviditet og vekst: Dette må du vite

Regnskap | Oppdatert 12.04.2024

av Cathrine Ballo Olsen

Om bedriften din har dårlig likviditet, vil det være vanskelig å holde hjulene i gang. Men hva vil dårlig likviditet si?

Bedriftens likviditet beregnes ut ifra antall eiendeler som raskt kan gjøres om til faktiske kontanter.

Dette kan være bankinnskudd, børsnoterte aksjer eller obligasjoner, samt det kunden skylder deg. Om bedriften klarer å håndtere løpende utgifter avhenger av hvor god eller dårlig likviditet dere har. Likviditetsgraden er viktig uansett hvor høy omsetning eller stort varelager du har.


Det å opprettholde god likviditet over tid, handler først og fremst om oversikt og fornuftig økonomistyring. Bedriften må kontinuerlig sørge for å få inn utestående betalinger og ha kontroll over kostnadene.

Hvorfor er likviditet viktig? 

Likviditetsgraden er faktisk et av de nøkkeltallene som ofte forverrer seg mest før en bedrift går konkurs. Svært mange møter også på disse utfordringene i en vekstfase. Ikke alle går konkurs, men mange får utfordringer med likviditeten og mister oversikten når de vokser for fort. Administrasjonsapparatet henger ikke helt med, kanskje du har lagerrutiner som blir for tungvinte når selskapet vokser, og rutiner og systemer som ikke passer for en større drift. 

Kredittid er også noe som fort kan gå i glemmeboken i en vekstfase. Det optimale er at kundene dine har kortere kredittid enn leverandørene, slik at budsjettet går opp og du ikke blir stående med mindre penger på bok fordi kundene har fått for lang betalingsfrist i forhold til dine egne frister til leverandører. 

Noen av konsekvensene er gjerne dårligere oversikt og opphopning på lageret. Mange investerer for mye sett i forhold til omsetningen, og klarer ikke å følge opp alle fordringer. En likviditetsskvis kan derfor være alvorlig for enhver virksomhet, og byr på store utfordringer for bedrifter i vekst.

Et av de de viktigste grepene en bedrift i vekst kan ta er å få hjelp til likviditetsstyring. Utbyttet av å jobbe med en partner, som raskt kan skalere systemer i takt med bedriftens behov, og som kan hjelpe til med rutiner og gode råd, er ofte avgjørende.

Sterk vekst og ekspansjon kan bidra til å binde opp mye kapital gjennom finansiering av et større varelager, nye produksjons- og driftsmidler, og flere og større utestående kundefordringer.

Sørg for god kontroll over varelageret

Hvis du binder opp for mye penger i lager og fordringer, så har du rett og slett ikke kontanter igjen til å betale løpende utgifter som lønn, leverandørregninger, skatter og avgifter. Dårlig likviditet kan medføre redusert betalingsevne og kjøpekraft, hvilket igjen kan ha en negativ påvirkning på forholdet ditt til både leverandører og kredittinstitusjoner som banker. Dette kan gjøre det vanskelig å holde driften i gang, uavhengig av omsetningen totalt eller samlet verdi på eiendeler i bedriften.

En annen ting mange ofte glemmer å ta med i beregningen er alle de ekstra administrasjonskostnadene som følger med når bedriften ikke når betalingsfrister på grunn av dårlig likviditet. Å følge opp purringer, renter og utsettelser medfører mye ekstra administrasjonsarbeid bedriften må dekke. 

Dersom du stadig presses fra skanse til skanse for å klare å betale leverandørene dine og kjøpe inn det du trenger for å holde produksjonen i gang, vil det være vanskelig å styre økonomien på en god og langsiktig måte.

Sene innbetalinger kan resultere i dårligere betingelser hos leverandørene dine, betalingsanmerkninger, eskalerende krav og i verste fall, konkurs. Heldigvis er det mye du kan gjøre selv for å bedre likviditeten.

Hvordan forbedre likviditeten?

Få bedre likviditet ved å få oversikt over kostnadene

Dersom veksten allerede er et faktum, og du har begynt å miste overblikket, finnes det fortsatt konkrete tiltak du kan iverksette.

Sørge for å få inn det kundene dine skylder deg. Her er det mange som støter på utfordringer i en vekstperiode, fordi de har vært vant til manuelle systemer som fungerer godt inntil et visst nivå, men som ikke egner seg ved større drift.

Du kan fint selv holde oversikten over og ringe fire kunder som ikke betaler, men det blir tøffere å håndtere på egen hånd 400 kunder som ikke har betalt. Denne jobben kan du sette bort så den ikke tar mer av tiden din. Det koster deg heller ingenting ekstra fordi inkassobyråene tar seg betalt via purregebyrene. 

Ta også kontroll på varelageret slik at du får frigjort kapital som er bundet opp der. Vi anbefaler alle med et varelager av en viss størrelse å innføre elektronisk lagersystem.

Last ned vår guide for kostnadskutt.

Et lite lager kan man holde forholdsvis greit oversikt over på egen hånd. Men har du et større, voksende lager eller flere forskjellige på ulike steder, så mister du fort oversikten. Og uten kontroll på hva som selges ut fort og hva som ligger igjen som hyllevarmere, så hoper det seg fort opp med varer du ikke tjener penger på. Sørg også for gode betingelser og raskest mulig levering fra leverandørene dine.

Les mer om nettbaserte løsninger for oversikt og kontroll

Sørg for å ha et oppdatert regnskap

De fleste selskaper er resultatorienterte, kostnadsorienterte eller omsetningsorienterte – med resultatrapporten fra regnskapet i fokus. Ulempen med disse tallene er at de er historiske. Dette gjelder for så vidt balansen og, men her vises det en oversikt over gjeld og hvilke fordringer selskapet har, hva de forventer å få inn på konto – samt hva som forventes av utbetalinger fremover. Vi bruker derfor hovedsakelig denne som utgangspunkt når vi jobber med likviditetsstyring i selskapet. Per definisjon måles likviditeten ut fra hvilken evne bedriften har til å betale alle løpende utgifter som kommer.

Er det tatt høyde for merverdiavgiften som skal betales 40 dager etter terminslutt? Hva med den siste fakturaen på varer til en stor leveranse, som må betales før du får oppgjøret fra kunden? Mange kunder betaler ikke innen fristen – hvor lenge tåler du å vente på et oppgjør? Alle disse faktorene ser vi i vår jobb som hyppige årsaker til konkurser og oppløsninger av selskaper. Kontroll på dette kan være en nøkkelfaktor for et vellykket selskap.  

En forutsetning for å forebygge økonomiske utfordringer, er et oppdatert og korrekt ført regnskap. Den enkleste måten å få til dette på, er å bruke et digitalt regnskapssystem som gir deg full oversikt og enkelt lar deg hente ut relevante tall. Dette gjelder enten du fører hele regnskapet selv, tar deler av det og oppsøker hjelp ved behov, eller setter ut hele bokføringen.

Sørg også for å planlegge for vekst. Det koster å vokse, og selv om inntjeningen øker på sikt, trenger du ekstra ressurser til vekstperioden. Du bør planlegge veksten med langsiktige lån – dette er noe banken skjønner.

Kartlegg med et likviditetsbudsjett

Et likviditetsbudsjett vil hjelpe deg med å kartlegge hvor mye penger du har til rådighet til enhver tid. Dette kan du vurdere opp mot økonomiske forpliktelser som lønnskostnader, skatter og avgifter, og andre regninger. Hvor mye vil disse utgiftene øke i takt med at virksomheten vokser?

Her bør du vurdere blant annet om bemanningen må økes, om dine ansatte har de riktige kvalifikasjonene, og hvorvidt kostnadene til kontor, transport, forsikringer, honorarer, rekruttering og opplæring vil øke.

Deretter bør du ta en vurdering av hvordan den forventede veksten vil påvirke likviditetsbudsjettet. Eksempler på dette kan være: Trenger du økt lagerkapasitet? Vil kundefordringene øke? Hvordan vil veksten påvirke renter, avdrag og betaling av moms, skatter og avgifter?

Få hjelp til likviditetsstyring!

Hos Azets får du hjelp med alle aspekter av likviditetsstyringen fra erfarne rådgivere. Vi har solid kompetanse innen de fleste bransjer, og er alltid oppdatert på lover og regler.

Lurer du på noe?

post author

Om Cathrine Ballo Olsen

Cathrine er utdannet økonom og har jobber 23 år i Azets. Hun leder region Nord og har lang erfaring med budsjett og likviditetsstyring. Cathrine er kjent å se muligheter og for sitt for sitt positive engasjement.