Likviditet

Regnskap | 17/10/2017

av Azets

 

Fem tips til bedre likviditet

Å ikke ha penger på bok over tid kan by på problemer. Mange bedrifter opplever å ikke ha penger til å betale regninger og håndtere gjeld – til tross for gode økonomiske resultater. Heldigvis finnes det flere grep du kan ta.

Kort fortalt handler likvide midler om eiendeler som forholdsvis raskt kan omgjøres til kontanter. Det kan dreie seg om bankinnskudd, børsnoterte aksjer og obligasjoner, eller det du har utestående hos kundene dine. 

Det å opprettholde god likviditet over tid, handler først og fremst om oversikt og fornuftig økonomistyring. Bedriften må kontinuerlig sørge for å få inn utestående og ha kontroll over kostnadene.

Se våre tjenester her.

Kan få store konsekvenser

Mange opplever at de har vanskelig for å gjøre opp for seg selv om omsetningen er god, og at snøballen som etter hvert begynner å rulle kan bli vanskelig å kontrollere. Dårlig likviditet kan medføre redusert betalingsevne og kjøpekraft, hvilket igjen kan ha en negativ påvirkning på forholdet ditt til både leverandører og kredittinstitusjoner som banker. Dette kan gjøre det vanskelig å holde driften i gang, uavhengig av omsetningen totalt eller samlet verdi på eiendeler i bedriften.

Dersom du stadig presses fra skanse til skanse for å klare å betale leverandørene dine og kjøpe inn det du trenger for å holde produksjonen i gang, vil det være vanskelig å styre økonomien på en god og langsiktig måte.

Sene innbetalinger kan resultere i dårligere betingelser hos leverandørene dine, betalingsanmerkninger, eskalerende krav og i verste fall, konkurs. Heldigvis er det mye du kan gjøre selv for å bedre likviditeten.

Fem gode råd - dette kan du gjøre selv:

1. Gjennomfør en grundig analyse

Én ting er å føre et korrekt regnskap og generere rapporter, men hva betyr egentlig tallene? Hva kan de fortelle deg om driften av virksomheten? Husk at regnskapsføreren din ikke “bare” er en som bokfører og avstemmer, han eller hun kan også være din nærmeste økonomiske rådgiver.

Regnskapsføreren er den nærmeste økonomiske sparringpartner din, og kan hjelpe deg med å analysere tallene slik at dere finner frem til mulige årsaker for at bankkontoen er tom, selv om bedriften går med overskudd. Slik får du skreddersydde råd om økonomistyring.

Sammen kan du og regnskapsføreren din blant annet:

  • Foreta en vurdering av bedriftens nåværende likviditetsgrad og betalingsevne. Hvor ligger de største utfordringene og hvor har du størst potensial for å frigjøre midler?
  • Sette opp forventet likviditet for en spesifikk tidsperiode, for eksempel ett år. Analysen kan ta for seg all gjeld som forfaller i løpet av året, sett i lys av den nåværende likviditetsgraden samt hvilke andre eiendeler som eventuelt kan likvideres.
  • Vurdere om omløpshastigheten på varelageret er optimal (se også punkt 5).
  • Vurdere andre muligheter: Kanskje bedriften din er i en vekstfase hvor ekstra finansiering eller refinansiering kan være en vei å gå?

Alt dette kan en god analyse og solide økonomiske rådgivere hjelpe deg med å finne ut av.

Her kan du se konkrete eksempler på hvordan du ikke bør gjøre det og hvordan bør gjøre det med likviditetsanalyse.

Artikkelen fortsetter under bildene.

Slik bør det IKKE gjøres: Klikk på bildet for større 

Likviditet slik bør det ikke gjøres

Slik bør det gjøres: Klikk på bildet for større

Likviditet riktig organisering

2. Sett opp et likviditetsbudsjett

Basert på analysen, kan du sette opp et likviditetsbudsjett. Dette vil hjelpe deg til å få bedre oversikt og kontroll, og bidra til at du kan føle deg trygg på at du vet nøyaktig hva du kan utbetale når. Dette kan for eksempel gjelde lønnsutbetalinger, leverandørfakturaer, andre driftskostnader eller gjeldsbetjening.

Kort oppsummert vil likviditetsbudsjettet fortelle deg om du har penger nok til å dekke løpende utgifter for en gitt periode. Det vil gjøre det lettere for deg å være oppmerksom på enkelte perioder som kanskje byr på spesifikke utfordringer, som for eksempel håndtering av feriepenger, slik at du kan planlegge finansiering i forkant. Kanskje blir det tydeligere at du bør flytte enkelte planlagte utgifter til andre perioder, eller endre innbetalingstider (se punkt 3).

3. Reduser kredittiden for kundene

Kunder betaler ikke alltid når de skal, og det kan være nyttig å korte ned på kredittiden til kundene dine. Dette kan du for eksempel gjøre ved å:

  • be om deler av summen innbetalt ved bestilling,
  • redusere antall dager kunden får på seg til å betale,
  • gjøre det lettere for kundene dine å betale med kontant eller kort, heller enn at varen eller tjenesten etterfaktureres,
  • eller få hjelp av en ekstern rådgiver til å gå gjennom alle rutiner ved ordre, fakturering, betaling og registrering i regnskapet, og få konkrete innspill til tiltak.

3. Øk kredittiden hos leverandørene dine

Gå igjennom alle avtaler du har med leverandørene dine, og vurder dem opp mot likviditetsanalysen og -budsjettet. Kanskje kan kredittiden hos leverandørene dine forlenges? Ofte er kreditt her lettere tilgjengelig enn andre steder. Dette kan også regnskapsføreren din hjelpe deg med å vurdere.

4. Skaff deg flere kunder

Det høres kanskje enkelt og greit ut, men saken er at jo færre kunder du har, jo mer sårbar er du. Med flere kunder i porteføljen, sprer du risikoen dersom kundene dine skulle få betalingsproblemer. Ved større avtaler kan det være en mulighet å forsikre fordringene.

5. God lagerstyring

Kan varelageret ditt være for stort? Har du en relevant og oppdatert lagerbeholdning og stålkontroll på hvor alt til enhver tid befinner seg? Med dårlig oversikt over lageret, kan det være at du binder opp for mye kapital sammenlignet med det du selger ut. Avhengig av varetype, vil dette også kunne øke risikoen for svinn og dermed øke kostnadene dine. Lagerstyring og forebygging av svinn er tett knyttet sammen, og med enkle grep kan du legge inn rutiner som kan utgjøre en stor forskjell på bunnlinjen.

Også her bør du først gjøre en god analyse for å avdekke omløpshastigheten på lageret og gjennomsnittlig lagertid. Ut i fra dette kan du gjøre en bedre vurdering av hva som vil være optimalt lagernivå.

Hos Azets kan du få hjelp med alle aspekter av likviditetsstyringen fra erfarne rådgivere. De har solid kompetanse innen de fleste bransjer, og er alltid oppdatert på lover og regler.

Om Azets

Bidragsyter til nyttige blogginnlegg innen programvare og tjenester innen regnskap, lønn, HR og forretningsdrift.