Hvordan forbedre likviditeten

Regnskap | Oppdatert 12.04.2024

av Dag Henning Kleven

Med riktig likviditetsstyring kan du styrke bedriftens betalingsevne, derfor er god likviditet viktig for vekst.

Mange bedrifter opplever å ikke ha penger til å betale regninger og håndtere gjeld – til tross for gode økonomiske resultater. Heldigvis finnes det flere grep du kan ta. Vi har samlet fem av de viktigste grepene du kan ta for å sikre bedriften bedre likviditet.

5 grep for bedre likviditet

1. Gjør en grundig analyse

Én ting er å føre et korrekt regnskap og generere rapporter, men hva betyr egentlig tallene? Hva kan de fortelle deg om driften av virksomheten? 

Regnskapsføreren er den nærmeste økonomiske sparringspartneren din, og kan hjelpe deg med å analysere tallene slik at dere finner frem til mulige årsaker for at bankkontoen er tom, selv om bedriften går med overskudd. 

Sammen kan du og regnskapsføreren din blant annet:

 • Foreta en vurdering av bedriftens nåværende likviditetsgrad og betalingsevne. Hvor ligger de største utfordringene og hvor har du størst potensial for å frigjøre midler?
 • Sette opp forventet likviditet for en spesifikk tidsperiode, for eksempel ett år. Analysen kan ta for seg all gjeld som forfaller i løpet av året, sett i lys avnåværende likviditetsgrad og andre eiendeler som kan omgjøres til likvide midler
 • Vurdere andre muligheter: Kanskje bedriften din er i en vekstfase hvor ekstra finansiering eller refinansiering kan være en vei å gå?

Alt dette kan en god analyse og solide økonomiske rådgivere hjelpe deg med å finne ut av.

Webinar | Likviditetsstyring - Så viktig er det å ha penger på bok

2. Sett opp et likviditetsbudsjett

Basert på analysen, kan du sette opp et likviditetsbudsjett, som viser planlagte inn- og utbetalinger. Det vil hjelpe deg til å få bedre oversikt og kontroll, og bidra til at du kan føle deg trygg på at du vet nøyaktig hva du kan utbetale når. Dette kan for eksempel gjelde lønnsutbetalinger, leverandørfakturaer, andre driftskostnader, gjeldsbetjening og eventuelle investeringer i årene som kommer.

Kort oppsummert vil likviditetsbudsjettet fortelle deg om du har penger nok til å dekke løpende utgifter for en gitt periode. Det vil gjøre det lettere for deg å være oppmerksom på enkelte perioder som kanskje byr på spesifikke utfordringer, som for eksempel håndtering av feriepenger, slik at du kan planlegge finansiering i forkant. Kanskje blir det tydeligere at du bør flytte enkelte planlagte utgifter til andre perioder, eller endre innbetalingstider.

3. Reduser kredittiden for kundene, få innbetalinger når du skal

Kunder betaler ikke alltid når de skal, og det kan være nyttig å korte ned på kredittiden til kundene dine. Dette kan du for eksempel gjøre ved å:

 • Gode avtaler med kundene for å unngå uenighet om levering og dermed betaling
 • Fakturere umiddelbart
 • Fakturaen skal være riktig, informativt utfylt med henvisning eller vedlegg til hva som er levert og til hvilken pris. Her følger det også krav fra myndighetene på hva den skal inneholde
 • Hvis en faktura likevel ikke betales til forfall, sørg for å ha gode purrerutiner
 • Er du i et marked med lange kredittider kan det være en idé å se på fakturasalg eller factoring, for å få penger raskere på bok. Hver har ulike fordeler og ulemper.
 • Be eventuelt om deler av summen innbetalt ved bestilling
 • Redusere antall dager kunden får på seg til å betale
 • Gjøre det lettere for kundene dine å betale med kontant eller kort, heller enn at varen eller tjenesten etterfaktureres
 • Få hjelp av en ekstern rådgiver til å gå gjennom alle rutiner ved ordre, fakturering, betaling og registrering i regnskapet, og få konkrete innspill til tiltak

Øk kredittiden hos leverandørene dine

Det optimale er å ha kunder som har kortere kredittid enn dine leverandører, om det er gjennomførbart. Gå igjennom alle avtaler du har med leverandørene dine, og vurdere dem opp mot likviditetsanalysen og likviditetsbudsjettet. Kanskje kan kredittiden hos leverandørene dine forlenges? Ofte er kreditt her lettere tilgjengelig enn andre steder. Regnskapsføreren din kan også hjelpe deg med å vurdere dette.

4. Få god lagerstyring

Kan varelageret ditt være for stort, og binder opp mye kapital? Eller har du for lite av noe som selger bra og dermed går glipp av mulige salg?

Sørg for en oppdatert lagerbeholdning og kontroll på hvor alt til enhver tid befinner seg. Lagerstyring og forebygging av svinn er tett knyttet sammen, som  kan øke kostnadene dine. Med enkle grep kan du legge inn rutiner som utgjør en stor forskjell på bunnlinjen.

Det samme gjelder personell – en person koster ikke bare lønna si, men mellom 25% og 36% mer enn den faktiske lønnskostnaden på grunn av sosiale kostnader og forsikringer. Hold derfor bemanningen på et rimelig nivå. Er det slik at du i kortere perioder skulle ønske at du hadde en ekstra ansatt, og vil det da koste mer enn det smaker?  

Også her bør du først gjøre en god analyse for å avdekke omløpshastigheten på lageret og gjennomsnittlig lagertid. Ut i fra dette kan du gjøre en bedre vurdering av hva som vil være optimalt lagernivå.

5. Skaff deg flere kunder

Det høres kanskje enkelt og greit ut, men saken er at jo færre kunder du har, jo mer sårbar er du. Med flere kunder i porteføljen, sprer du risikoen dersom kundene dine skulle få betalingsproblemer. Ved større avtaler kan det være en mulighet å forsikre fordringene.

Trenger du hjelp til likviditetsstyring i din bedrift?

Azets har lang erfaring med likviditetsstyring og forbedring. Vi bistår i arbeidet med å analysere situasjonen, og finner tiltak for best effekt på bedring av likviditeten i ditt selskap. Vi har solid kompetanse innen de fleste bransjer, og er alltid oppdatert på lover og regler.

Lurer du på noe?

post author

Om Dag Henning Kleven

Dag Henning har i mange år jobbet med forretningsutvikling og vekst. Han har hatt internasjonale jobber i Sony Corp og Checkpoint System før han kom til Azets i 2014 som salgssjef. I dag leder han området Forretningsutvikling i Azets hvor han jobber tett med ulike partnere og kunder for å utvikle nye forretningsområder.