Hvordan forbedre likviditeten

Regnskap | 17.10.2017

av Azets

** Oppdatert 10.06.2021**

5 grep for bedre likviditet

Mange bedrifter opplever å ikke ha penger til å betale regninger og håndtere gjeld – til tross for gode økonomiske resultater. Heldigvis finnes det flere grep du kan ta. Vi har samlet fem av de viktigste grepene du kan ta for å sikre bedriften bedre likviditet.

 

1. Gjør en grundig analyse

Én ting er å føre et korrekt regnskap og generere rapporter, men hva betyr egentlig tallene? Hva kan de fortelle deg om driften av virksomheten? 

Regnskapsføreren er den nærmeste økonomiske sparringspartneren din, og kan hjelpe deg med å analysere tallene slik at dere finner frem til mulige årsaker for at bankkontoen er tom, selv om bedriften går med overskudd. Slik får du skreddersydde råd om økonomistyring.

Sammen kan du og regnskapsføreren din blant annet:

 • Foreta en vurdering av bedriftens nåværende likviditetsgrad og betalingsevne. Hvor ligger de største utfordringene og hvor har du størst potensial for å frigjøre midler?
 • Sette opp forventet likviditet for en spesifikk tidsperiode, for eksempel ett år. Analysen kan ta for seg all gjeld som forfaller i løpet av året, sett i lys av den nåværende likviditetsgraden og hvilke andre eiendeler som eventuelt kan likvideres.
 • Vurdere andre muligheter: Kanskje bedriften din er i en vekstfase hvor ekstra finansiering eller refinansiering kan være en vei å gå?

Alt dette kan en god analyse og solide økonomiske rådgivere hjelpe deg med å finne ut av.

Artikkelen fortsetter under bildene

Slik bør det IKKE gjøres: 

Likviditet slik bør det ikke gjøres

 

Slik bør det gjøres: 

Likviditet riktig organisering

 

2. Sett opp et likviditetsbudsjett

Basert på analysen, kan du sette opp et likviditetsbudsjett. Dette vil hjelpe deg til å få bedre oversikt og kontroll, og bidra til at du kan føle deg trygg på at du vet nøyaktig hva du kan utbetale når. Dette kan for eksempel gjelde lønnsutbetalinger, leverandørfakturaer, andre driftskostnader eller gjeldsbetjening.

Kort oppsummert vil likviditetsbudsjettet fortelle deg om du har penger nok til å dekke løpende utgifter for en gitt periode. Det vil gjøre det lettere for deg å være oppmerksom på enkelte perioder som kanskje byr på spesifikke utfordringer, som for eksempel håndtering av feriepenger, slik at du kan planlegge finansiering i forkant. Kanskje blir det tydeligere at du bør flytte enkelte planlagte utgifter til andre perioder, eller endre innbetalingstider.

3. Reduser kredittiden for kundene

Kunder betaler ikke alltid når de skal, og det kan være nyttig å korte ned på kredittiden til kundene dine. Dette kan du for eksempel gjøre ved å:

 • be om deler av summen innbetalt ved bestilling,
 • redusere antall dager kunden får på seg til å betale,
 • gjøre det lettere for kundene dine å betale med kontant eller kort, heller enn at varen eller tjenesten etterfaktureres,
 • eller få hjelp av en ekstern rådgiver til å gå gjennom alle rutiner ved ordre, fakturering, betaling og registrering i regnskapet, og få konkrete innspill til tiltak.

3. Reduser kredittiden for kundene og øk kredittiden hos leverandørene dine

Du skal ikke finansiere dine kunders dårlige likviditet. Det optimale er å ha kunder som har kortere kredittid enn dine leverandører, om det er gjennomførbart. Å korte ned på kredittiden til kundene dine kan du for eksempel gjøre ved å:

 • Be om deler av summen innbetalt ved bestilling
 • Redusere antall dager kunden får på seg til å betale
 • Gjøre det lettere for kundene dine å betale med kontant eller kort, heller enn at varen eller tjenesten etterfaktureres
 • Få hjelp av en ekstern rådgiver til å gå gjennom alle rutiner ved ordre, fakturering, betaling og registrering i regnskapet, og få konkrete innspill til tiltak

Når det gjelder leverandører, kan du gå igjennom alle avtaler du har med leverandørene dine, og vurdere dem opp mot likviditetsanalysen og -budsjettet. Kanskje kan kredittiden hos leverandørene dine forlenges? Ofte er kreditt her lettere tilgjengelig enn andre steder. Dette kan også regnskapsføreren din hjelpe deg med å vurdere.

4. Få god lagerstyring

Kan varelageret ditt være for stort? Har du en relevant og oppdatert lagerbeholdning og stålkontroll på hvor alt til enhver tid befinner seg? Med dårlig oversikt over lageret, kan det være at du binder opp for mye kapital sammenlignet med det du selger ut. Avhengig av varetype, vil dette også kunne øke risikoen for svinn og dermed øke kostnadene dine. Lagerstyring og forebygging av svinn er tett knyttet sammen, og med enkle grep kan du legge inn rutiner som kan utgjøre en stor forskjell på bunnlinjen.

Det samme gjelder personell – en person koster ikke bare lønna si, men mellom 25% og 36% mer enn den faktiske lønnskostnaden på grunn av sosiale kostnader og forsikringer. Hold derfor bemanningen på et rimelig nivå. Er det slik at du i kortere perioder skulle ønske at du hadde en ekstra ansatt, og vil det da koste mer enn det smaker?  

Også her bør du først gjøre en god analyse for å avdekke omløpshastigheten på lageret og gjennomsnittlig lagertid. Ut i fra dette kan du gjøre en bedre vurdering av hva som vil være optimalt lagernivå.

5. Skaff deg flere kunder

Det høres kanskje enkelt og greit ut, men saken er at jo færre kunder du har, jo mer sårbar er du. Med flere kunder i porteføljen, sprer du risikoen dersom kundene dine skulle få betalingsproblemer. Ved større avtaler kan det være en mulighet å forsikre fordringene.

Hos Azets kan du få hjelp med alle aspekter av likviditetsstyringen fra erfarne rådgivere. Vi har solid kompetanse innen de fleste bransjer, og er alltid oppdatert på lover og regler.

Om Azets

Bidragsyter til nyttige blogginnlegg innen programvare og tjenester innen regnskap, lønn, HR og forretningsdrift.