Nøkkeltall - de viktigste begrepene og formlene

Regnskap | Oppdatert 12.12.2023

av Stein Morten Minstemann Søberg Olsen

Nøkkeltall er indikatorer som gir deg et overblikk over virksomhetens økonomi. Men vet du hvilke nøkkeltall som er de aller viktigste – og hvordan du bruker dem til å optimalisere driften? Vi har samlet informasjon om de viktigste nøkkeltallene og begrepene, inkludert formler og beskrivelser, for å gi deg en bedre grunnleggende forståelse.

Følgende nøkkeltall er viktige å kjenne til:

 • Overskuddsgrad
 • Avkastningsgrad
 • Egenkapitalens forrentning
 • Dekningsgrad
 • Nullpunktsomsetning
 • Kundenes omsetningshastighet
 • Leverandørenes omsetningshastighet
 • Varelagerets omsetningshastighet
 • Soliditetsgrad
 • Likviditetsgrad

Les videre og få et innblikk i hva disse nøkkeltallene forteller om din bedrifts økonomi, og hvordan du kan bruke dem til å utvikle en mer lønnsom forretning.

Bedriftens inntjeningsevne

Kjennskap til virksomhetens nøkkeltall er vesentlig for å kunne danne seg et inntrykk av hvordan bedriftens inntjeningsevne kan fastholdes og økes. Hvis du vil vurdere hvor profitabel virksomheten er, er følgende nøkkeltall sentrale å gå igjennom:

 • Overskuddsgrad
 • Avkastningsgrad
 • Egenkapitalens forrentning

Overskuddsgrad

Bedriftens overskuddsgrad forteller deg hvor mye av omsetningen som er overskudd. Dette skal beregnes uten de finansielle omkostningene til renter og gebyrer. Samtidig beskriver overskuddsgraden din evnen til å holde styr på virksomhetens omkostninger, både faste og variable, i forhold til dine inntekter. Jo større graden er, jo bedre, fordi det betyr at mer av din omsetning er overskudd.

Formel for overskuddsgrad: 
Resultat før renter × 100 / omsetning

Avkastningsgrad

Avkastningsgraden er et sentralt nøkkeltall som viser virksomhetens evne til å generere et overskudd til å øke egenkapitalen. Når vi eksempelvis tar for oss verdipapirer, kikker vi på risikoen og avkastningsgraden. Hvis risikoen på to forskjellige verdipapirer er den samme, er verdipapiret med den høyeste avkastningsgraden best.

Formel for avkastningsgrad:
Resultat før renter × 100 / eiendeler.

Egenkapitalens forrentning

Egenkapitalens forrentning refererer til renten på kapital som eieren har investert i bedriften. Den viser om det er profitabelt å investere pengene i virksomheten, istedenfor å ha pengene i banken eller i aksjer. Egenkapitalens forrentning viser stort sett det samme som den renten mange har på en sparekonto. Her får man som eier penger regnet ut ifra en rente. Det samme gjelder for egenkapitalens forrentning. Men her gjelder det samtidig at, jo høyere renten er på ens egenkapital, jo bedre, fordi du dermed får mer penger.

Formel for egenkapitalens forrentning:
Resultat etter renter × 100 / egenkapital.

Forholdet mellom omsetning og omkostninger

Begreper som er viktig viktig å kjenne til for å forstå forholdet mellom omsetning og omkostninger er:

 • Dekningsgrad
 • Nullpunktsomsetning

Dekningsgrad

Dekningsgraden forteller deg hvor mye av virksomhetens omsetning som skal brukes til å dekke faste kostnader. Er dekningsgraden høy, er du god til å styre dine variable kostnader – mens det motsatte gjør seg gjeldende dersom dekningsgraden er lav.

Formel for dekningsgrad:
Dekningsbidrag × 100 / omsetning

Nullpunktsomsetning

Nullpunktsomsetningen viser hvor mye omsetningen din skal være på ett år for å gå i null. Den forteller deg dermed hva du som minimum skal omsette for, før alle utgiftene dine er dekket.
 
Formel for nullpunktsomsetning:
Faste kostnader / dekningsgrad.

Omsetningshastighet

Nøkkeltall for omsetningshastighet forteller på ulikt vis hvor effektiv virksomhetens drift er. Er det snakk om din bedrifts omsetningshastighet, er det som oftest følgende nøkkeltall det henvises til:

 • Kundenes omsetningshastighet
 • Leverandørenes omsetningshastighet
 • Varelagerets omsetningshastighet

Kundenes omsetningshastighet

Dine kunders omsetningshastighet forteller deg hvor lang eller kort din kredittid er. Det vil si at hvis kundene betaler regningene sine én gang i kvartalet, så er din omsetningshastighet 4. Hvis tallet er 12, betaler de én gang i måneden. Jo høyere tallet er – desto raskere betaler kundene dine regninger.

Formel for kundenes omsetningshastighet:
Nettoomsetning / (Varekunder, primo + ultimo / 2)

Leverandørenes omsetningshastighet

Leverandørenes omsetningshastighet beskriver omvendt hvor lang kredittid din virksomhet har hos leverandørene. Jo lavere tallet er – jo lenger tid har du altså til å betale gjelden din.

Formel for leverandørenes omsetningshastighet:
Varekjøp / (leverandører, primo + ultimo / 2)

Varelagerets omsetningshastighet

Omsetningshastigheten for varelageret ditt regnes ut på 365 dager og beskriver hvor mange ganger varelageret selges på ett år. Hvis tallet ditt er 4, betyr det at bedriften din selger sine varer 4 ganger på ett år. Jo høyere tallet er – jo kortere tid ligger varene dine på lageret.

Formel for varelagerets omsetningshastighet: 
Vareforbruk / (Varelager, primo + ultimo / 2)

Bedriftens sunnhet

Forutsetningen for en sunn og lønnsom virksomhet er at den har overskudd – altså en positiv drift. I den sammenheng er det viktig å huske på disse nøkkeltallene:

 • Soliditetsgrad
 • Likviditetsgrad

Soliditetsgrad

Jo høyere din soliditetsgrad er – desto bedre er din virksomhets evne til å lide et større tap. Derfor vil man gjerne ha høy soliditetsgrad, da du ikke i samme grad risikerer dårlig økonomi eller i verste fall å gå konkurs.

Formel for soliditetsgrad: 
Egenkapital ultimo × 100 / eiendeler ultimo.

Likviditetsgrad

Din likviditetsgrad er forholdet mellom din virksomhets kortsiktige gjeld og dens omløpsmidler.  Likviditetsgraden viser derfor om du har råd til å betale dine regninger og eventuell gjeld. Jo høyere graden er – jo større er din betalingsevne.

Formel for likviditetsgrad: 
Omløpsmidler ultimo × 100 / kortsiktig gjeld ultimo.

 

Les gjerne disse blogginnleggene for å forstå regnskapet enda bedre:

Hvordan lese regnskap | få med helheten

Hvordan kan årsoppgjøret forbedre lønnsomheten?

Er min bedrifts nøkkeltall gode?

Alle nøkkeltall regnes alltid ut på samme måte. Med unntak av avkastningsgraden, kan man dog ikke sammenligne nøkkeltall mellom virksomheter. Det er fordi ulike bransjer har ulike benchmarks, og det kan også være ulike nivåer innenfor én og samme bransje.

Hvis du ønsker å vite om bedriften din beveger seg i riktig retning er det en god idé å sammenligne nøkkeltallene med foregående år. På den måten kan du faktisk se i hvilken retning du beveger deg, og du får et bedre grunnlag for å handle riktig i møte med negative tendenser. Å sammenligne nøkkeltall med bedrifter som ligner på din egen kan også være smart. Her får du et godt overblikk over hvor konkurransedyktig bedriften din er på markedet.

Få hjelp til regnskapet

I Azets kan vi hjelpe deg med regnskapet ditt. Sammen kan vi gjøre det enklere for deg å drive bedriften din smartere og mer effektivt. Vi kan håndtere og kontrollere hele eller deler av bedriftens regnskap og bokføring, mens du har full oversikt over økonomien og nøkkeltall. Hos oss kan du få betalt fakturaene, bokført bilag og kontrollert og avstemt regnskapet. Du får en profesjonell løsning som gir smartere og mer effektive arbeidsprosesser. Du kan bruke tiden din på å fokusere på å treffe viktige, strategiske beslutninger om kjernevirksomheten din.

Nordens ledende kunnskaps- og teknologihus

Azets er Nordens ledende leverandør av teknologi og tjenester innenfor regnskap, lønn, HR, konsulenttjenester og rekruttering. Vi hjelper bedrifter med forretningskritiske økonomi- og administrative oppgaver, slik at du kan jobbe mer effektivt, være mer fleksibel og fokusere på det du kan best.

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hva menes med nøkkeltall?

Kjennskap til virksomhetens nøkkeltall er vesentlig for å kunne danne seg et inntrykk av hvordan bedriftens inntjeningsevne kan fastholdes og økes. Grunnlaget hentes fra resultatregnskapet og balansen.

Hva er bedriftens overskuddsgrad?

Bedriftens overskuddsgrad forteller deg hvor mye av omsetningen som er overskudd. Dette skal beregnes uten de finansielle omkostningene til renter og gebyrer. Samtidig beskriver overskuddsgraden din evnen til å holde styr på virksomhetens omkostninger, både faste og variable, i forhold til dine inntekter. Jo større graden er, jo bedre, fordi det betyr at mer av din omsetning er overskudd.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Stein Morten Minstemann Søberg Olsen

Stein Morten er spesialrådgiver i SME-avdelingen i Oslo, med lang fartstid i selskapet. Før han begynte i Azets jobbet han 16 år i EY. Han har revisjonsutdanning fra BI.