Kontroll på varelager

Regnskap | Oppdatert 28.11.2023

av Azets

Seks gode tips til bedre kontroll på varelageret

Med god lagerstyring skal du kunne følge produktene dine fra innkjøp til salg, og ha full oversikt over lagerbeholdningen. Da er det tydelig om du til enhver tid har de riktige produktene, og det mest hensiktsfulle antallet av hvert produkt, på lager.

I de fleste tilfeller vil dårlig lagerstyring vise seg direkte på bunnlinjen. Kanskje varelageret ditt er for stort, slik at du binder opp unødvendig mye kapital i varer som tar lang tid å selge ut? Eller kanskje du har for lite av det som selger best, slik at du går glipp av mulige salg?

Se hvordan vi kan hjelpe deg med bedre oversikt og kontroll på tallene

Slik gjør du det

Heldigvis finnes det flere enkle grep du kan ta for å få bedre orden på varelageret. Her følger seks gode råd:

1. Gjennomfør en analyse

En solid analyse av dagens situasjon vil avdekke omløpshastighet og gjennomsnittlig lagertid på varene. Basert på dette, kan du gjøre en bedre vurdering av hva som vil være optimalt lagernivå og hvilke tiltak du eventuelt bør sette i gang.

Husk at lagerstyring er tett knyttet sammen med både likviditet og svinn, så disse tallene er svært viktige for deg med tanke på drift av hele virksomheten.

"Alle med varelager bør gjennomføre en statussjekk minst en gang i måneden"

2. Innfør elektronisk varelager

Med elektronisk varelager skaffer du deg raskt oversikt over nøyaktig hva du har og hvor lang tid det tar å selge ut hver vare. Det blir tydelig hvorvidt lageret ditt består av relevant antall og sortiment. De fleste kasse- og ERP-systemer har elektronisk varelager inkludert, og kan tas i bruk for en rimelig penge.

Deretter bør du følge opp denne informasjonen. Hvilke varer tar det lang tid å få omsetning på, og er dermed de varene som binder opp mest kapital og lagringsplass? Hva selger mest og raskest, og når bør du bestille inn hvor mye av dem?

IKEA er et godt eksempel på et varehus som benytter denne informasjonen for det den er verdt. Hver uke ser de på hvilke varer som ikke selger, og disse går rett til billighjørnet. Ukentlig er kanskje i meste laget for mange, men alle med varelager bør gjennomføre en slik statussjekk minst en gang i måneden.

3. Gå gjennom bestillingsrutinene

Sørg for at du har best mulig innkjøpsrutiner og leverandøravtaler. Eksempelvis er det mange som automatisk bestiller opp samme sortiment som ved forrige levering, fordi de ikke har kontroll på hvilke varer som selger dårlig. Dermed legger de enda mer penger i varer som ikke selger, i stedet for å frigjøre kapital og lagerplass til å teste nye produkter eller kjøpe inn mer av det som selger best.

Sørg også for å ha kortest mulig bestillingstid på de varene du kjøper inn. Hvis dette er de riktige varene, vil du øke omløpshastigheten og dermed kunne få inn flere salg enn ellers i løpet av samme periode.

4. Vær i forkant av forventet vekst

Reell vekst kan være vanskelig å forutsi. Uansett bør du være i forkant av planlagt ekspansjon når det gjelder lagersystem og bestillingsrutiner. Dårlig oversikt og liten kontroll over lageret, vil gi deg enda større utfordringer i en vekstperiode enn ellers.

Vi kan se for oss at du begynner med ett, oversiktlig lager, hvor du går inn hver dag og får en relativt greit oversikt over hva du har bare ved å se deg rundt. Men så legger du planer om å
handle inn mer og sette opp ekstra lagerplass, kanskje på flere ulike steder. Uten gode, elektroniske systemer på plass fra start, vil du fort miste oversikten.

Dette kan også være en god anledning til å reforhandle med leverandørene dine om bedre bestillingsbetingelser og raskere levering.

5. Kvitt deg med det du ikke får solgt

Det står mange breddfulle lagre rundt omkring. Hyllevarmere kan ha alvorlige konsekvenser for likviditeten din, derfor bør du gjøre alt du kan for å kvitte deg med varer som ikke selger.

Mange har blitt flinke til å gjennomføre salg og kampanjer. Noen er kreative og arrangerer for eksempel regelmessige kundekvelder, hvor lojalitetskunder blir invitert til spesielt gode tilbud. Slik kan du slå flere fluer i ett smekk, ved å kvitte deg med tungrodde varer samtidig som du gir verdifull kundepleie.

Det er ikke alltid så enkelt som bare å sette ned prisen. Se det opp mot hele sortimentet ditt, og ikke selg varen så lavt at det går utover salget av en annen, lignende vare som du kunne fått fullpris på. Dette er noe av årsaken til at flere, store kjeder heller kaster varer enn å selge dem for billig. De fleste små bedrifter, derimot, prøver gjerne å selge med litt tap før de kasserer. Dette vil også hjelpe varetellingen.

6. Hent hjelp utenfra

Ofte vil det være en fordel å få hjelp med å se ting utenfra. Snakk gjerne med en ekstern ekspert om lagerstyring og likviditetstiltak, spesielt hvis du har planer om å ekspandere. Ofte kommer vekst uventet, plutselig er kundene der og du må effektivisere i etterkant. Mange oppsøker derfor ekstern rådgiver først når det har gått for langt og lagerkaoset er et faktum.

Det koster mindre å være i forkant. Slik kan du frigjøre både tid og penger som kan brukes på andre ting enn å rydde opp. De som lykkes best, er gjerne det som har gjort forarbeidet riktig.

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvordan får du bedre kontroll over varelageret ditt?

Med god lagerstyring skal du kunne følge produktene dine fra innkjøp til salg, og ha full oversikt over lagerbeholdningen. Da er det tydelig om du til enhver tid har de riktige produktene, og det mest hensiktsfulle antallet av hvert produkt, på lager.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg

Last ned vår guide til kostnadskutt

post author

Om Azets

Leverandør av tjenester og programvare som gjør virksomheter mer konkurransedyktige. Azets tilbyr et bredt spekter av tjenester innen regnskap, lønn, HR, rekruttering, økonomisk rådgivning og management consulting.