8 råd til deg som skal selge virksomheten din

Strategi og ledelse | 06.09.2021

av Anders Aasheim

Å selge selskapet sitt, er noe de fleste bare gjør én gang i livet. Skal begge parter ha en god følelse i etterkant må det gjøres på en profesjonell måte. Mye av jobben kan gjøres av rådgivere, men det er noen punkter man som eier bør ha tenkt igjennom på forhånd, og noen steg er greit å ha startet på før du setter opp et «til salgs»-skilt.

En salgsprosess kan ta opptil et år, noen ganger lenger. Gjør du et grundig forarbeid skaper du en bedre prosess, og sannsynligheten for å lykkes øker.

Hva bør du tenke på for at salgsprosessen skal bli ryddig, strukturert og lønnsom? Her er åtte steg til deg som skal selge virksomheten.

1. Start arbeidet med salgsprosessen tidlig

De fleste undervurderer dette steget, og starter for sent. Det tar tid å forberede og å gjennomføre en god prosess, og når prosessen er i gang er det gjerne for sent å rette opp feil.

2. Lag en god selskapsstruktur før salget

Sørg for å ha en god selskapsstruktur. Du må innføre rutiner som gjør at tallene i regnskapet lett kan analyseres. Påse at den finansielle rapporteringen og de underliggende tallene er riktige. Et rotete regnskap kan skape usikkerhet og føre til en redusert pris på selskapet. Det er viktig for en kjøper å se utviklingen i tallene, gjerne på månedlig basis. Man bør også ha tall som viser lønnsomheten per produkt eller tjeneste.
Du må ha et bevisst forhold til engangseffekter, aktivering vs kostnadsføring, og arbeidskapitaleffektivisering. Hvis du ikke gjør et grundig arbeid her, kan kjøperen ta gevinsten i ettertid. Eier du selskapet privat bør du vurdere å danne en holdingstruktur av skattemessige hensyn. Påse at selskapet er rendyrket ved at sideprosjekter og private eiendeler tas ut av selskapet.

3. Hvorfor skal du selge?

Hvorfor skal du selge virksomheten? Dette er et spørsmål en kjøper kommer til å stille. Frykten for at du selger på topp vil alltid ligge i bakhodet til den som skal ta over. Derfor må du ha en klar og tydelig formening om hvorfor du selger bedriften akkurat nå. Det kan være at du ønsker å jobbe mindre, eller at bedriften trenger en ny, kapitalsterk eier for å ekspandere videre. Tenk også nøye gjennom om du ønsker deg helt ut av selskapet, eller være med videre og hvor lenge, og om du ønsker å sitte på en minoritetspost.

4. Vis verdiene i selskapet

Hva gir selskapet verdi? Det kan være markedsposisjon, ledelsen, produktene, kompetansen, patenter, omdømme, mm. Ved å gjennomføre analyser av kunde- og produktlønnsomhet, i tillegg til kostnadsanalyser, kan du identifisere verdiene i selskapet.

Få hjelp med verdivurdering av selskapet 

5. Finn frem dokumenter, avtaler og kontrakter

Har du en ryddig og strukturert oversikt over juridiske dokumenter som styrereferater og kontrakter? Har du du gode rutiner og instrukser? Er kontraktene oppdatert med gjeldende betingelser? Kartlegg om dokument- og kontraktshåndteringen i selskapet er god nok. Et digitalt kontraktssystem gir kontroll på avtalene og sikker lagring. Husk at det er kjøpers rådgivere som skal granske bedriften, og lete etter feil og mangler. Hvordan tror du kjøper vil oppleve bedriften din?

6. Lag en forretningsplan

Har du ikke en forretningsplan, lag en! Kjøper ønsker å bli kjent med dine tanker og strategi for bedriftens fremtid. Det er nyttig for å forstå strategiske valg som er gjort, og som skal tas. Klarer du å vise at du styrer skuta basert på en innarbeidet plan, er det betryggende for kjøper. Planen bør også henge sammen med bedriftens finansielle prognoser for de neste årene.

7. Selgers due diligence

Det kan være nyttig å gjøre en begrenset due diligence, før man går i markedet. Da fjernes risikoen for å oppdage problemområder for sent, og man får tid til å rette opp eventuelle mangler og se på typiske risikoområder.

8. Utfør en markedsanalyse - se på aktuelle kjøpere

Hvordan oppnå en god pris? Den beste prisen for ditt selskap får du bare om du når ut til alle potensielle kjøpere, kombinert med god timing. I forkant av salg bør man derfor kartlegge markedet godt slik at man har kontroll på hvem som kan være aktuelle kjøpere av ditt selskap. I Azets jobber vi strukturert med markedsanalyse og utarbeider en lengre kjøperliste hvor vi kvalifiserer og prioriterer basert på utvalgte kriterier. Kanskje finnes kjøperen av din bedrift i vår unike kundebase? 

Skap bedre beslutningsgrunnlag med markedsanalyse 


Har du behov for en rådgiver?

Mye av dette kan du ta tak i selv, men det vil alltid være nyttig å diskutere med en rådgiver. Vi kan hjelpe deg i riktig retning. En salgsprosess er tidkrevende for både ledelse og eiere. Vi i Azets ønsker å bidra til at salgsprosessen går raskt og ryddig, og at man kan se tilbake på en lønnsom salgsprosess når salget er i boks!

Lurer du på noe?

post author

Om Anders Aasheim

Anders leder Azets Consultings ekspertteam innen kjøp og salg av selskaper. Avdelingen bistår kunder med transaksjoner, verdsettelse, fusjoner/fisjoner og rådgivning om selskapsstrukturer. Anders har mer enn 20 års erfaring som rådgiver innen M&A.