Verdivurdering
 
 
 

Verdivurdering og finansiell modellering

Verdsettelse av selskap til bruk i ulike formål som transaksjoner, lovpålagte krav og regnskapsstandarder. Skal du selge et selskap eller trenger en gennomgang med bakgrunn i regnksaps- eller skattemessige problemstillinger. får du hjelpen her.

Hjelp til verdivurdering av selskapet

 

Verdivurderinger gjennomføres vanligvis ved kjøps- og salgssituasjoner, restrukturering og generasjonsskifte.

Knyttet til verdivurdering av et selskap, må man også gjøre risiko- og usikkerhetsanalyse, vurdering av kapitalbehov og finansiering, oppfølging av gjeldsbetingelser (covenants), prognostisering og budsjettering, og vurdering av nedskrivinger.

Våre advisors har lang erfaring innenfor finansiell modellering og leverer modelleringstjenester som kvalitetssikrer og understøtter beslutningsgrunnlaget forstrategiske valg. Våre leveranser inkluderer scenarioanalyser, forecast-modeller, arbeidskapitalanalyser og investeringsanalyser.

Typiske tjenester vi kan bistå med er :

  • Verdivurderinger
  • Risiko- og usikkerhetsanalyse
  • Kaptalbehov
  • Oppfølging av gjeldsbetingelser
  • Vurdering av nedskriving etc.
  • Scenarioanalyser, arbeidskapital, forcast

Snakk med våre eksperter på rådgivning

Mats Lorentsen Head of Advisory Midt/Nord
Mats Lorentsen
Head of Advisory Midt/Nord
Tel: +47 915 11 877
Kåre Thommessen
Head of Advisory Øst
Tel: +47 952 34 229
Mats Lorentsen Head of Advisory Midt/Nord
Mats Lorentsen
Head of Advisory Midt/Nord
Tel: +47 915 11 877
Kåre Thommessen
Head of Advisory Øst
Tel: +47 952 34 229

Få kontakt med en rådgiver

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.