Verdivurdering
 
 
 

Verdivurdering bedrift og finansiell modellering

Få gjennomført en verdivurdering av selskapet eller en finansiell modellering. Stå bedre rustet ved omstruktureringer, oppkjøp, salg av aksjer eller innhenting av kapital.

Hjelp til verdivurdering av selskap

Verdisetting i forbindelse med transaksjoner

Ved å gjennomføre en verdsettelse av eget selskap eller potensiell oppkjøpskandidat vil sjansene til å optimalisere avkastning, få rett pris og unngå usikkerhet for både kjøper og selger øke.

Våre rådgivere har lang erfaring innenfor finansiell modellering og leverer modelleringstjenester som kvalitetssikrer og understøtter beslutningsgrunnlaget for strategiske valg.  

Våre leveranser inkluderer

  • Verdivurdering
  • Finansiell modellering
  • Scenarioplanlegging
  • Prognosemodeller
  • Arbeidskapitalanalyser
  • Investeringsanalyser

Om verdivurdering

En verdivurdering setter en omsetningsverdi for deler av eller hele virksomheten. Selv om vi bruker historiske tall fra regnskapet, synliggjøres fremtidig kontantstrøm eller verdier i balansen.

Vurdert fremtidig vekst sammen med risiko og avkastningskrav er hovedfaktorene som påvirker verdivurderingen.

Derfor kan våre objektive og realistiske vurderinger av historisk tallgrunnlag kombinert med interne og eksterne analyser danne et kvalifisert grunnlag for de transaksjoner du ønsker å gjennomføre.

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.