Verdivurdering
 
 
 

Verdivurdering og finansiell modellering

Vurderer du å gjøre oppkjøp, selge aksjer i eget selskap, innhente eller investere kapital? Frigjøre midler eller omstrukturere selskapet? Da bør du få gjennomført en verdivurdering eller gjennomført en finansiell modellering for å simulere ulike scenarier.

Hjelp til verdivurdering og tiltak

 

Verdisetting i forbindelse med transaksjoner

Ved å gjennomføre en verdsettelse av eget selskap eller potensiell oppkjøpskandidat vil sjansene til å optimalisere avkastning, få rett pris og unngå usikkerhet for både kjøper og selger øke. Formålet med en verdivurdering er å komme frem til en omsetningsverdi for deler av eller hele virksomheten. Selv om vi bruker historiske tall fra regnskapet er det fremtidig kontantstrøm som må synliggjøres eller verdier i balansen. Vurdert fremtidig vekst sammen med risiko og avkastningskrav er hovedfaktorene som påvirker verdivurderingen. Derfor kan våre objektive og realistiske vurderinger av historisk tallgrunnlag kombinert med interne og eksterne analyser danne et kvalifisert grunnlag for den eller de transaksjoner du ønsker å gjennomføre.

Våre rådgivere har lang erfaring innenfor finansiell modellering og leverer modelleringstjenester som kvalitetssikrer og understøtter beslutningsgrunnlaget for strategiske valg.  

Våre leveranser inkluderer

  • Verdivurdering
  • Finansiell modellering
  • Scenarioplanlegging

 

Finansiell modellering

Våre rådgivere har lang erfaring innenfor finansiell modellering og leverer modelleringstjenester som kvalitets sikrer og understøtter beslutningsgrunnlaget for strategiske valg.

 

  • Scenarioanalyser
  • Prognosemodeller
  • Arbeidskapitalanalyser
  • Investeringsanalyser

Kontakt oss for hjelp til transaksjoner

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

 

AndersAasheim_web.jpg

Anders Aasheim

Head of Corporate Finance

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.