Bemanningsbyrå avtale
 
 
 

Bemanningsbyrå

Bemanning til midlertidige stillinger innen økonomi, HR og teknologi. 

Kontakt - få på plass rett person

Finn ditt nærmeste bemanningsbyrå

Våre bemanningsbyråer bemanner til stillinger innen områdene økonomi, HR og teknologi. Vi har avdelinger på åtte forskjellige steder i Norge.

Trenger du kvalifiserte personer?

For bedrifter

Er du på utkikk etter jobb?

For jobbsøker

Få på plass rett person

Etter at du har fylt ut skjemaet tar vi kontakt med deg for å høre hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.

Prosessen starter umiddelbart og er individuelt tilpasset. Vi vil bli enige om hva dette skal innebære.

Telefon

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

ISO_logo.jpg

ISO-sertifisert 9001:2015

Vi har utarbeidet prosedyrer i vårt kvalitetssystem som følges nøye i måten vi velger ut kandidater på for å sikre at disse på en best mulig måte kan tilfredsstille våre oppdragsgiveres krav.

ISO 9001:2015 er et system for kvalitetsstyring som er utviklet for å skape en mer virkningsfull og effektiv forretningsdrift.

Sertifisering av det interne kvalitetssystemet er en bekreftelse fra et uavhengig, kompetent og akkreditert organ om at virksomheten overholder kravene til en internasjonalt anerkjent kvalitetssystemstandard.

NHO samarbeid Bemanningsbyrå

Revidert arbeidsgiver bedrift

Vårt mål er å være en best mulig arbeidsgiver for våre ansatte og at våre kunder skal være trygge på at vi er en seriøs og solid samarbeidspartner som leverer kvalitet i alle ledd. De skal være trygge på at vi gjør jobben vår på en profesjonell måte og at vi følger arbeidsmiljøloven. Derfor har vi, i tilegg til ISO-sertifisering, å være en RA bedrift.

(RA)Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

Sertifisert bruker av OPQ32

Rekrutteringsbyrået er sertifisert bruker av OPQ32. Dette er en av verdens mest kjente - og anerkjente – personlighetstester, og er den første testen i Norge med ISO-sertifisering fra Det Norske Veritas.

OPQ er designet spesifikt for å avdekke trekk ved en persons personlighet og foretrukne måter å handle på, og er godt dokumentert gjennom en rekke ulike studier. 

Sellihca

Vi er kvalifisert som leverandør i Sellihca - energibransjens leverandørregister i Norden. Sellihca kvalifikasjonsordning og leverandørregister er et unikt samarbeid mellom ledende nordiske energiorganisasjoner. 

De deltakende organisasjonene bruker systemet for å få informasjon om og gjøre utvalg av leverandører ved anskaffelser av varer og tjenester. Sellihca drives på oppdrag av de deltakende organisasjonene av Achilles.