Bemanningsbyrået Azets People

Bemanningstjenester og rekrutteringstjenester innen kontorrelaterte oppgaver som administrasjon, økonomi, regnskap, lønn, IT, salg og marked. 

Vi fokuserer på det unike både hos deg som bedrift, i deg som jobbsøker og i deg som ansatt som vikar gjennom vårt vikarbyrå. 

Vår spesialisering på ulike stillinger gjør at vi alltid har gode kandidater for bedriftene, og en oversikt over hvilke bedrifter du som jobbsøker kan passe inn i. 

For å gi våre kunder og jobbsøkere en best mulig opplevelse av ansettelsesprosessen jobber vi kontinuerlig med kvalitet i alle våre prosesser. Vi er derfor ISO-sertifisert og RA sertifisert (revidert arbeidsgiver). Dette betyr at vi hvert år blir kontrollert på kvalitet i alle ledd samt at vi følger lover og regler i forhold til ansettelser av midlertidig arbeidskraft. I tillegg er flere av våre rådgivere DNV sertifiserte rekrutterere.

Finn ditt nærmeste bemanningsbyrå

Bemanningsbyrået leverer rekrutterings- og vikartjenester innen kontor og administrasjon som stillinger innen økonomi og regnskap, lønn, finans, markedsføring og IT. Vi har bemanningsbyråer på åtte forskjellige steder i Norge med sterkt fokus på lokal rekruttering, både som faste stillinger og som midlertidige vikarer.

bg_consultant_workig.png

Kvalitet gjennom våre samarbeidspartnere

Som seriøs aktør i markedet for rekruttering og utleie av arbeidskraft, har Azets People gode kvalitetesstempler å vise til. Vi samarbeider med aktører som understøtter dette. Les mer om våre samarbeidspartnere på kvalitet.

ISO-sertifisert 

ISO-9001 ISO sertifisert bemanningsbyrå

Azets People er sertifisert etter ISO-standarden 9001, noe som innebærer at vi har utarbeidet prosedyrer i vårt kvalitetssystem. Prosedyrene følges nøye i måten vi velger ut kandidater på for å sikre at disse på en best mulig måte kan tilfredsstille våre oppdragsgiveres krav.

Revidert arbeidsgiver bedrift (RA)

NHO samarbeid Bemanningsbyrå

Vårt mål er å være en best mulig arbeidsgiver for våre ansatte og at våre kunder skal være trygge på at vi er en seriøs og solid samarbeidspartner som leverer kvalitet i alle ledd. Derfor er vi Revidert Arbeidsgiver.

Sertifisert bruker av OPQ32

Azets People AS er sertifisert bruker av OPQ32. Dette er en av verdens mest kjente - og anerkjente – personlighetstester, og er den første testen i Norge med ISO-sertifisering fra Det Norske Veritas.

Sellihca

Bemanningsbyrået er kvalifisert som leverandør i Sellihca - energibransjens leverandørregister i Norden. Et unikt samarbeid mellom ledende nordiske energiorganisasjoner.