Personlighetstest dame forklarer mann
 
 
 

OPQ

Azets People AS er sertifisert bruker av OPQ32. Dette er en av verdens mest kjente - og anerkjente – personlighetstester, og er den første testen i Norge med ISO-sertifisering fra Det Norske Veritas.

Sertifisert bruker av OPQ32

OPQ er designet spesifikt for å avdekke trekk ved en persons personlighet og foretrukne måter å handle på, og er godt dokumentert gjennom en rekke ulike studier. 

OPQ32 er den siste og mest omfattende versjonene av OPQ. Verktøyet genererer detaljert informasjon gjennom 32 karakteristikker av personlighet som er relevant for prestasjoner i arbeidslivet. OPQ er derfor et omfattende og fleksibelt verktøy som kan benyttes på alle typer stillinger i organisasjonen.

OPQ32 kan hjelpe din bedrift med å forbedre sine HR-prosesser. OPQ kan blant annet benyttes til å:

  • Identifisere best egnet kandidat målt opp mot utvalgte kompetanser

  • Forbedre treffsikkerheten til et kompetansebasert intervju

  • Identifisere talentene i organisasjonen

  • Avdekke et teams styrker og svakheter og peker ut retning for utvikling

  • Være et sentralt verktøy innenfor lederutvikling